Лични данни на поддръжници на ЕГИ, събрани чрез централната система за събиране на изявления за подкрепа онлайн

Лични данни на поддръжниците на ЕГИ, събрани на хартиен носител или чрез система на организаторите за събиране на изявления онлайн

Електронни адреси, които поддръжници на ЕГИ са предоставили, за да бъдат информирани за подкрепена инициатива

Потребители на онлайн платформата за сътрудничество относно ЕГИ (форума)