Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

System zbierania deklaracji online

Organizatorzy mogą obecnie zbierać podpisy online na dwa sposoby:

 • użyć do tego celu systemu Komisji
 • użyć własnego systemu.

Uwaga! Własnego systemu można użyć wyłącznie w przypadku inicjatyw zarejestrowanych do końca 2022 r. W przypadku inicjatyw zarejestrowanych po tym terminie będzie można korzystać wyłącznie z systemu online Komisji.

System zbierania deklaracji udostępniony przez Komisję

Komisja prowadzi centralny system zbierania deklaracji poparcia.

Zalety tego systemu:

 • przygotowania ograniczone do minimum (system jest gotowy do użycia)
 • bezpłatne dla organizatorów
 • niewymagane zatwierdzenie (system jest zgodny z normami technicznymi i normami bezpieczeństwa – aby go używać, wystarczy podpisać umowę z Komisją)
 • szybkie uruchomienie (aby korzystać z systemu, trzeba tylko poinformować Komisję 10 dni roboczych przed rozpoczęciem zbierania deklaracji za pośrednictwem konta organizatora)
 • w niektórych krajach zwolennicy inicjatywy mogą złożyć podpis przy użyciu środków identyfikacji elektronicznej
 • system jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami
 • systemu można również użyć do zbierania adresów e-mail zwolenników (aby informować ich na bieżąco o inicjatywie)
 • udostępnianie organizatorom poszczególnych inicjatyw danych statystycznych dotyczących tych inicjatyw.

Własny system zbierania deklaracji

Jeśli organizatorzy zdecydowali się utworzyć własny system (tylko jeden system na każdą inicjatywę):

 • system musi być zgodny z określonymi specyfikacjami technicznymi, zwłaszcza w kwestii bezpieczeństwa zbierania i przechowywania danych musi go najpierw zatwierdzićwłaściwy organ w kraju UE, w którym będą przechowywane dane, poprzez wydanie w terminie jednego miesiąca certyfikatu; organ ten może też pomóc organizatorom w kwestiach dotyczących wymogów bezpieczeństwa
 • kopię certyfikatu należy zamieścić na stronie, za pośrednictwem której udostępniany jest system zbierania deklaracji – dopiero wtedy można rozpocząć zbieranie podpisów.

Szybkie porównanie

System Komisji

Własny system

Bezpłatne dla organizatorów

Oprogramowanie i hosting mogą kosztować

Niewymagana certyfikacja

Wymagana certyfikacja i związana z nią dokumentacja

Obejmuje identyfikację elektroniczną

Nie obejmuje identyfikacji elektronicznej

Uwzględniono zbieranie adresów e-mail

Zbieranie adresów e-mail zależy od używanego systemu

Zbieranie deklaracji można rozpocząć po upływie 10 dni

Na uruchomienie systemu potrzeba czasu

Organizatorzy mają podpisaną umowę z Komisją (obejmującą ochronę danych)

To na organizatorach spoczywa obowiązek zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?