Korraldajana on teil praegu veebis allkirjade kogumiseks kaks võimalust:

 • kasutada komisjoni süsteemi;

 • kasutada oma süsteemi.

Hoiatus! Teil on võimalik oma süsteemi kasutada ainult kuni 2022. aasta lõpuni registreeritud algatuste puhul. Pärast seda registreeritud algatuste puhul saate kasutada ainult komisjoni veebipõhist süsteemi.

Komisjoni toetusavalduste kogumise süsteem

Komisjon haldab toetusavalduste kogumise kesksüsteemi.

Selle eelised on järgmised:

 • minimaalne ettevalmistus (valmislahendus);

 • tasuta;

 • heakskiitu ei nõuta (süsteem vastab juba tehnilistele ja turvastandarditele – süsteemi kasutamiseks tuleb teil lihtsalt komisjoniga sõlmitavale lepingule alla kirjutada);

 • kiirhäälestus (et süsteemi kasutada, lihtsalt teavitage komisjoni oma korraldajakonto kaudu 10 tööpäeva enne kogumise alustamist);

 • mõnes riigis saavad teie algatuse toetajad sisselogimiseks kasutada e-identimist;

 • süsteem on puuetega inimestele täielikult juurdepääsetav;

 • süsteemi saab kasutada ka toetajate e-posti aadresside kogumiseks (et neid seoses algatusega toimuvast teavitada).

Oma toetusavalduste kogumise süsteem

Kui otsustate luua oma süsteemi (ainult üks süsteem algatuse kohta):

 • peab see vastama teatavatele tehnilistele kirjeldustele, eelkõige seoses andmete kogumise ja säilitamise turvalisusega; peate kõigepealt saama heakskiidu (tõendi vormis, mis väljastatakse teile ühe kuu jooksul) asjakohaselt pädevalt asutuselt selles ELi riigis, kus teil on kavas andmeid säilitada. See asutus peaks teid saama aidata ka seoses turvaeeskirjade ja -nõuetega;

 • peate tõendi koopia avaldama veebisaidil, mida te oma süsteemi puhul kasutate – alles pärast seda saate hakata allkirju koguma.

Kiirvõrdlus

Komisjoni süsteem

Oma süsteem

 • Tasuta

 • Teil tuleb võib-olla maksta tarkvara ja veebimajutuse eest

 • Heakskiitu (tõendit) ei ole vaja

 • Süsteem vajab heaks kiitmist (koos vajalike dokumentidega)

 • E-identimine on võimalik

 • E-identimine ei ole võimalik

 • E-posti aadresside kogumine on võimalik

 • E-posti aadresside kogumine sõltub teie kasutatavast süsteemist

 • Võite koguma hakata 10 päeva möödudes

 • Süsteemi häälestamine nõuab aega

 • Teie suhtes kehtib komisjoniga sõlmitud leping (mis hõlmab andmekaitset)

 • Teie ülesanne on tagada andmekaitse-eeskirjade järgimine