Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Onlineindsamlingssystemer

Som initiativtagere har I 2 muligheder for at indsamle underskrifter online:

 • at bruge Kommissionens system
 • at bruge jeres eget system

Advarsel: I kan kun bruge jeres eget system til initiativer, der registreres frem til udgangen af 2022. Til initiativer, der er registreres senere, vil I kun kunne bruge Kommissionens onlinesystem.

Kommissionens indsamlingssystem

Kommissionen har et centralt indsamlingssystem til onlineunderskrifter.

Systemet har følgende fordele:

 • det kræver kun minimal forberedelse fra jeres side (nøglefærdig løsning)
 • det er gratis for initiativtagerne
 • det kræver ingen godkendelse (systemet opfylder allerede de tekniske standarder og sikkerhedsstandarderne – for at benytte det skal I blot underskrive en aftale med Kommissionen)
 • det er hurtigt at oprette (for at bruge det, skal I bare via initiativtagerkontoen give Kommissionen besked 10 arbejdsdage, inden I starter indsamlingen)
 • i nogle lande kan underskriverne af jeres initiativ bruge eID til at skrive under
 • det er fuldt ud tilgængeligt for personer med handicap
 • det kan også benyttes til at indsamle underskrivernes e-mailadresser (som I kan bruge til at kommunikere med dem om initiativet)
 • tilvejebringelse af statistik for et initiativ til initiativtagerne.

Jeres eget indsamlingssystem

Hvis I vælger at oprette jeres eget system (kun 1 system for hvert initiativ):

 • skal det opfylde en række tekniske specifikationer med hensyn til sikker indsamling og lagring af data skal I først have en godkendelse (i form af en attest, som det kan tage op til 1 måned af få) fra den kompetente myndighed i det EU-land, hvor dataene skal lagres. Myndigheden vil evt. kunne hjælpe jer med sikkerhedsregler og -krav.
 • skal I lægge en kopi af attesten på det website, I bruger til jeres indsamlingssystem. Først derefter kan I begynde at indsamle underskrifter.

Hurtig sammenligning

Kommissionens system

Jeres eget system

Gratis for initiativtagerne

I skal evt. betale for software og hosting

Ingen godkendelse (attest) er påkrævet

En godkendelse (attest) er påkrævet

Det er muligt at bruge eID

eID kan ikke bruges

Indsamling af e-mailadresser er mulig

Indsamling af e-mailadresser afhænger af systemet

I kan starte indsamlingen efter 10 dage

Det tager tid at oprette systemet

I er dækket af aftalen med Kommissionen (som omfatter databeskyttelse)

Det er op til jer at sørge for, at databeskyttelsesreglerne overholdes

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?