1

1. samm: Alustage

Enne algatuse käimalükkamist tasub kaaluda peamisi praktilisi aspekte, sealhulgas:

Kõigi nende küsimuste kohta leiate üksikasjalikku teavet Euroopa kodanikualgatuse foorumist

 

step-1
2

2. samm: Registreerige oma algatus

Enne algatuse toetuseks allkirjade kogumise alustamist peate selle komisjoni juures registreerima.

Selleks peate Te

 • looma korraldajakonto. Korraldajakonto kaudu juhite oma algatust ja peate sidet komisjoniga kogu algatuse kestuse vältel.

 • Esitage algatuse kirjeldus ühes ELi ametlikus keeles (samuti korraldajate rühma käsitlevad üksikasjad ja dokumendid, saadud rahastus jne)

Komisjon ei ole kohustatud kõiki algatusi registreerima. Ta registreerib ainult algatused, mis täidavad teatavaid kriteeriume.
Pärast registreerimistaotluse esitamist hindab komisjon, kas see heaks kiita või mitte.
Saate vastuse kahe kuu jooksul (või mõnel juhul nelja kuu jooksul).
Kui komisjon algatuse registreerimise heaks kiidab, avaldatakse see siin.

step-2
3

3. samm: Toetuse kogumine

Te peate koguma vähemalt ühe miljoni inimese toetuse,
sealhulgas peab allakirjutanute minimaalne arv olema koos vähemalt seitsmes ELi liikmesriigis.
Nad peavad täitma spetsiaalse toetusavalduse vormi.

Võite allkirju koguda:

Need vormid on kättesaadavavad kõikides ELi ametlikes keeltes.

Ajakava

Kui olete kampaania käimalükkamiseks valmis, siis peate kindlaks määrama alguskuupäeva
(hiljemalt 6 kuu jooksul pärast algatuse registreerimist) ning teavitama sellest komisjoni 10 tööpäeva ette.
Seejärel on teil 12 kuud aega, et koguda vähemalt miinimumarv toetusavaldusi.

Kes võib toetusavaldusele alla kirjutada?

Toetusavaldusele allakirjutamiseks peab inimene olema:

HEA TEADA – Kasulikum on koguda vajatavast arvust rohkem toetusavaldusi. Mõnikord ei pruugi iga riigi ametiasutustel olla võimalik kõiki teie esitatud toetusavaldusi kinnitada. Kogu allkirjade kogumise aja jooksul peate järgima andmekaitse-eeskirju.

Lisateave allkirjade kogumise kohta

 

step 3
4

4. samm: Toetusavalduste kontrollimine

Kui teil õnnestub 12 kuu jooksul koguda piisavalt allkirju, koondage need kodakondsuse alusel ja saatke kontrollimiseks pädevale asutusele igas ELi liikmesriigis.

Teil on selleks kuni 3 kuud aega.

Seejärel on ametiasutustel 3 kuud aega, et kontrollida toetusavalduste kehtivust (teile väljastatakse selle kohta tõend).

HEA TEADA – Kui kasutate toetusavalduste kogumiseks komisjoni veebipõhist kesksüsteemi, siis võite kasutada ka meie turvalist failivahetussüsteemi, et edastada (paberil ja veebis kogutud) toetusavaldused liikmesriikide ametiasutustele. Me võime teid selles aidata.

Lisateave toetusavalduste kontrollimise kohta.

step 4
5

5. samm: Algatuse esitamine

Pärast liikmesriikide ametiasutustelt viimase tõendi saamist on teil 3 kuud aega esitada komisjonile oma algatus koos teabega algatuse jaoks saadud toetuse ja rahastamise kohta.

Lisateave algatuse esitamise kohta.

step 5
6

6. samm: Vastuse saamine

Algatuse esitamisele järgneb algatuse läbivaatamine.

 • Ühe kuu jooksul
  kohtute komisjoni esindajatega, et selgitada üksikasjalikult oma algatuses tõstatatud küsimusi.
   
 • Kolme kuu jooksul
  on teil võimalus tutvustada oma algatust avalikul kuulamisel Euroopa Parlamendis. Euroopa Parlament võib korraldada täiskogu istungil arutelu, mille tulemusena võidakse vastu võtta teie algatusega seotud resolutsioon.
   
 • Kuue jooksul
  annab komisjon teada, milliseid meetmeid kavatseb ta teie algatusega seoses võtta (kui üldse), ja selle põhjused. See vastus antakse volinike poolt vastu võetud teatise kujul ning see avaldatakse kõigis ELi ametlikes keeltes.

Lisateave komisjonilt vastuse saamise kohta.

step 6
>

Mis saab edasi?

Õigusaktid

Kui komisjon kaalub vastusena teie algatusele õigusakti ettepaneku esitamist, hakkab ta ametlikku ettepanekut ette valmistama. See nõuab selliseid ettevalmistavaid samme nagu avalikud konsultatsioonid, mõjuhinnangud jne. Pärast ettepaneku komisjoni poolt vastu võtmist esitatakse see Euroopa Parlamendile ja nõukogule (või mõnel juhul ainult nõukogule), kes peavad selle heaks kiitma, et muuta see kehtivaks seaduseks.

Muud meetmed

Komisjon ei ole kohustatud seadusandlikku ettepanekut esitama. Isegi kui komisjoni vastus on positiivne, võib kõige asjakohasem järelmeede algatusele olla oma olemuselt mitteseadusandlik. Leidub mitmeid muid meetmeid, mis võivad olla palju sobivamad.

Järelmeetmed

Euroopa Parlament võib hinnata ka komisjoni võetud meetmeid.