Offentlig utfrågning om ”End the Cage Age”

Europaparlamentet håller en offentlig utfrågning om det europeiska medborgarinitiativet End the Cage Age den 15 april mellan kl. 9.00 och 12.00. På grund av coronapandemin hålls utfrågningen delvis på distans med ett begränsat antal personer på plats i rummet. Allmänheten kan följa utfrågningen på nätet.


Webbseminariet ”Samla in underskrifter till ditt medborgarinitiativ”

Följ seminariet den 30 mars 2021 för att få praktiska råd om hur du bäst samlar in underskrifter till ett europeiskt medborgarinitiativ. 


Direkt politiskt genomslag av ett europeiskt medborgarinitiativ

I dag börjar förordningen om insyn och hållbarhet i EU:s riskbedömning i livsmedelskedjan att gälla. Kommissionen antog sitt förslag till förordning 2019 efter det europeiska medborgarinitiativet Förbjud glyfosat och skydda människor och miljön mot giftiga bekämpningsmedel. Den 30 mars 2021 hålls ett evenemang på nätet tillsammans med medborgarinitiativets organisatörer för att fira den nya förordningen. 


Ytterligare förlängd tidsfrist för namninsamling på grund av pandemin

På grund av de problem som coronapandemin orsakar beslutade kommissionen den 19 februari 2021 att förlänga tidsfristen för att samla in underskrifter med ytterligare tre månader för de initiativ där namninsamlingen pågick den 1 februari 2021. Kommissionen har meddelat organisatörerna för de berörda initiativen. Läs mer i kommissionens genomförandebeslut.


Kommissionens svar på initiativet Minority Safepack

Kommissionen har publicerat ett svar på medborgarinitiativet ”Minority Safepack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa”, som är det femte initiativet som har fått stöd av över 1 miljon människor runtom i EU. Läs kommissionens meddelande


Det omarbetade dricksvattendirektivet har trätt i kraft

Omarbetningen av dricksvattendirektivet är en direkt följd av det första framgångsrika europeiska medborgarinitiativet Right2Water (Vatten och sanitet är en mänsklig rättighet! Vatten är en samhällsnytta, inte en handelsvara!). Den nya lagstiftningen ska garantera dricksvattnets kvalitet och säkerhet och se till att utsatta grupper har tillgång till rent dricksvatten.


Nytt initiativ registrerat – förbud mot biometrisk massövervakning

Kommissionen registrerade i dag ett nytt medborgarinitiativ om förbud mot biometrisk massövervakning. Organisatörerna uppmanar kommissionen att föreslå lagstiftning som förbjuder urskillningslös och godtyckligt riktad användning av biometriska uppgifter på sätt som kan leda till massövervakning eller oskäliga ingrepp i de grundläggande rättigheterna.


Kommissionen ger medborgarinitiativen längre tid för namnunderskrifter på grund av coronapandemin

På grund av de problem som coronapandemin orsakar beslutade kommissionen den 17 december 2020 att förlänga tidsfristen för att samla in underskrifter med tre månader för de initiativ där namninsamlingen pågick den 1 november 2020. Kommissionen har meddelat organisatörerna för de berörda initiativen. Läs mer i kommissionens genomförandebeslut.


Kampanjvecka för det europeiska medborgarinitiativet

Den 16–20 november 2020 hölls en digital kampanjvecka för medborgarinitiativet. Evenemanget inleddes av kommissionens vice ordförande Věra Jourová och samlade företrädare från EU-institutionerna, civilsamhället och organisatörer av medborgarinitiativ. Missade du evenemanget? Nu kan du se inspelningar av alla sessioner.

Källa:

EU-kommissionen träffar organisatörerna av initiativet End the Cage Age

Organisatörerna av initiativet End the Cage Age har träffat vice ordförande Věra Jourová och kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet Stella Kyriakides.

Evenemangskalender

Kolla vilka evenemang om medborgarinitiativet som är på gång. Du kan också se tidigare evenemang – i vissa fall finns det inspelningar.

Kolla kalendern!