Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Najnowsze wiadomości

logo Save cruelty free cosmetics
  • 17/03/2023

The European Commission receives the organisers of the 'Save cruelty free cosmetics - Commit to a Europe without animal testing' initiative

Wiadomości nie są dostępne w języku polskim, ale mogą zostać automatycznie przetłumaczone na stronie "Najnowsze wiadomości".

On 17 March 2023, the organisers of the ninth successful European Citizens’ Initiative ‘SAVE CRUELTY FREE COSMETICS - COMMIT TO A EUROPE WITHOUT ANIMAL TESTING’  met with Vera Jourová, Vice-President of the European Commission in charge of Values and Transparency, and Thierry Breton, European Commissioner for Internal Market, to present the objectives of their initiative in more depth. 

European Parliament
  • 14/03/2023

Publiczne wysłuchanie na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Stop Finning – Stop the trade” 27 marca 2023 r.

27 marca w godz. 15.00–18.00 w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie publiczne na temat ósmej z wybranych europejskich inicjatyw obywatelskich – „Stop Finning – Stop the trade” („Nie dla obcinania płetw rekinom i handlu nimi”). Organizatorzy przedstawią cele inicjatywy i odpowiedzą na pytania posłów do Parlamentu Europejskiego. Na wysłuchaniu obecni będą także przedstawiciele Komisji Europejskiej.

Spotkanie będzie transmitowane na żywo w internecie oraz nagrywane.

European Parliament
  • 14/03/2023

Debata na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Ratujmy pszczoły i rolników” na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego 16 marca

Na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego w Strasburgu 16 marca o godz. 9.00. członkowie Parlamentu Europejskiego omówią siódmą z wybranych europejskich inicjatyw obywatelskich „Ratujmy pszczoły i rolników! W kierunku przyjaznego dla pszczół rolnictwa służącego zdrowemu środowisku”.

Posiedzenie będzie transmitowane na żywo w internecie oraz nagrywane.

New initiative registered
  • 22/02/2023

Zarejestrowano nową inicjatywę: „Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie”

22 lutego Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską zatytułowaną „Zapewnienie godnego przyjęcia migrantów w Europie”

Organizatorzy inicjatywy wzywają do opracowania nowego systemu rozmieszczania osób ubiegających się o azyl w całej UE, na podstawie ich wolnej woli, i do zapewnienia rzeczywistej solidarności między państwami członkowskimi. Wzywają również do nadania wiążącego charakteru standardom przyjmowania osób ubiegających się o azyl, tak by gwarantowały im godne warunki życia w całej Unii, na przykład jeśli chodzi o żywność, opiekę zdrowotną czy dostęp do mieszkalnictwa, edukacji i pracy.

Jest to druga inicjatywa zarejestrowana w 2023 r. Organizatorzy mają teraz sześć miesięcy na rozpoczęcie zbierania deklaracji poparcia dla inicjatywy.

IT developments
  • 17/02/2023

14 marca 2023 r.: Webinarium w ramach forum EIO: „Zbieranie podpisów online – co trzeba wiedzieć o centralnym systemie zbierania deklaracji online”

Webinarium ma dostarczyć obecnym i potencjalnym organizatorom europejskich inicjatyw obywatelskich praktycznych informacji i wskazówek, jak zbierać podpisy online. Dużo uwagi zostanie poświęcone centralnemu systemowi zbierania deklaracji online.

Wśród prelegentów znajdzie się reprezentujący Komisję ekspert w dziedzinie informatyki oraz organizator udanej inicjatywy obywatelskiej.

Webinarium odbędzie się 14 marca i będzie prowadzone wyłącznie w języku angielskim. Więcej informacji o programie i o sposobie rejestracji można znaleźć na forum EIO.

Initiative submitted to the EC
  • 26/01/2023

Zakończona powodzeniem europejska inicjatywa obywatelska „Save Cruelty Free Cosmetics” została przedłożona Komisji Europejskiej

Inicjatywa „Save Cruelty Free Cosmetics” (Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt i Europą bez testów na zwierzętach) uzyskała od obywateli UE 1 217 916 zatwierdzonych deklaracji poparcia. Wymagane progi poparcia osiągnięto w 21 krajach. 25 stycznia 2023 r. przedłożono ją Komisji Europejskiej, która ją przeanalizuje. To już dziewiąta europejska inicjatywa obywatelska (EIO), która zakończyła się sukcesem.

Inicjatywa ma skłonić Komisję do wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym dotyczącym nowych przepisów, a także zaostrzenia i rozszerzenia zakresu dotychczasowych unijnych zakazów testowania kosmetyków na zwierzętach oraz sprzedaży składników testowanych na zwierzętach, jak również do wystąpienia z wnioskiem ustawodawczym, w którym przedstawi harmonogram stopniowego wycofywania wszelkich testów na zwierzętach w terminie do końca swojej bieżącej kadencji.

W najbliższych tygodniach Komisja spotka się z organizatorami, aby szczegółowo omówić inicjatywę. Następnie w Parlamencie Europejskim odbędzie się wysłuchanie publiczne. Komisja ma czas do 25 lipca 2023 r. na przedstawienie oficjalnej odpowiedzi, w której określi działania, jakie zamierza podjąć.

Policy updates
  • 25/01/2023

„Nowy ład dla owadów zapylających” odpowiedzią Komisji na obawy dotyczące udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Ratujmy pszczoły i rolników”

Żeby zaradzić alarmującemu spadkowi liczby dzikich owadów zapylających w Europie, 24 stycznia Komisja Europejska przedstawiła „Nowy ład na rzecz owadów zapylających”, który ma zmienić unijną inicjatywę na rzecz owadów zapylających z 2018 r. Społeczeństwo coraz częściej wzywa do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko spadkowi populacji owadów zapylających, czego przykładem jest niedawna udana europejska inicjatywa obywatelska „Ratujmy pszczoły i rolników”. 

European Parliament
  • 20/01/2023

Public hearing on ‘Save Bees and Farmers’ ECI on 24 January 2023

Wiadomości nie są dostępne w języku polskim, ale mogą zostać automatycznie przetłumaczone na stronie "Najnowsze wiadomości".

The European Parliament will hold a public hearing on the seventh successful European Citizens’ Initiative Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment on 24 January from 2.30 to 6.30 p.m. The organisers will present the initiative's objectives and engage with Members of the European Parliament. European Commission's representatives will also participate.

The meeting is webstreamed.

New initiative registered
  • 12/01/2023

Zarejestrowano nową inicjatywę: „Artykuł 4: stop torturom i nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy”

12 stycznia 2023 r. Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską „Artykuł 4: stop torturom i nieludzkiemu traktowaniu na granicach Europy”.

Organizatorzy inicjatywy wzywają do stworzenia ram zapewniających przestrzeganie zapisanego w art. 4 Karty praw podstawowych zakazu przemocy oraz nieludzkiego i poniżającego traktowania w kontekście unijnej polityki w zakresie kontroli granic, azylu i imigracji.

Jest to pierwsza inicjatywa zarejestrowana w 2023 r. Organizatorzy mają teraz sześć miesięcy na zebranie deklaracji poparcia dla inicjatywy.

Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?