Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

Najnowsze wiadomości

'Discover the European Citizens’ Initiative' webinar - 3 May 2022

Treść niedostępna w języku polskim, ale można ją wyświetlić w języku Angielskim

Taking the initiative matters! Discover how to make a difference with the European Citizens’ Initiative.

Watch the recording of the webinar to find out about this unique participatory democracy tool and listen to people who have started initiatives and experts.

Staff from the European Commission and the ECI Forum gave an overview of the European Citizens’ Initiative, focusing on recent improvements and the different ways people can get involved. People who have decided to start European citizens’ initiatives shared their experience and explained why they chose to use the ECI for their cause and what impact they have reached so far.  

The webinar was organised on 3 May 2022. Follow the link below to watch it.


Zarejestrowano nową inicjatywę: „End The Slaughter Age” („Świat bez rzeźni”)

27 kwietnia 2022 r. Komisja podjęła decyzję o zarejestrowaniu trzeciej europejskiej inicjatywy obywatelskiej z 2022 r. o nazwie „End The Slaughter Age” („Świat bez rzeźni”).

W ramach inicjatywy wzywa się Komisję do wyłączenia hodowli zwierząt gospodarskich z działalności kwalifikującej się do dotacji rolnych oraz włączenia do tej działalności alternatywnych rozwiązań etycznych i ekologicznych, takich jak hodowla komórek i białka roślinne, a także do wprowadzenia zachęt do produkcji i sprzedaży produktów rolnych pochodzenia roślinnego i komórkowego.

Organizatorzy inicjatywy mają teraz sześć miesięcy na zebranie deklaracji poparcia dla inicjatywy.

 


Posłuchaj najnowszego odcinka podcastu CitizenCentral!

W 2022 r. europejska inicjatywa obywatelska obchodzi 10. rocznicę swojego istnienia. W odcinku „EIO @10: nowe inicjatywy i wspomnienia” podcastu Citizen Central rozmawiamy z organizatorkami minionych, aktualnych i (potencjalnych) nowych inicjatyw – Simoną Pronckutė, dr Julią Baines i Virginią Fiume – które reprezentują „Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe”, „Save Cruelty Free Cosmetics” („Za kosmetykami bez okrucieństwa wobec zwierząt”) oraz „Stop Global Warming – a price for carbon to climate change” („Opłata za emisje CO2 – walka ze zmianą klimatu”).

W odcinku poświęconym szczepionkom i prawom autorskim możesz posłuchać Europejczyków walczących o zmiany w polityce UE, którzy zapoczątkowali inicjatywy „Freedom to Share” („Wolność dzielenia się”) i „Right to Cure” („Prawo do terapii”) oraz specjalistów w dziedzinie praw własności intelektualnej. 

Podcast CitizenCentral (tylko w j. angielskim) jest dostępny w serwisach Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts i SoundCloud.

 


Zarejestrowano nową inicjatywę: „Fur Free Europe” (Europa wolna od futer)

16 marca 2022 r. Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską „Fur Free Europe” (Europa wolna od futer) Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do wprowadzenia ogólnounijnego zakazu przetrzymywania i zabijania zwierząt w celu produkcji futra oraz zakazu wprowadzania do obrotu w UE takich futer i produktów zawierających takie futro.

Jest to druga inicjatywa zarejestrowana w 2022 r. Organizatorzy mają teraz sześć miesięcy na zebranie deklaracji poparcia dla inicjatywy.

 


Sesje informacyjne na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej na europejskich uczelniach

Podczas Europejskiego Roku Młodzieży forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej nawiąże kontakt z młodymi Europejczykami!

Wiosną 2022 r. forum europejskiej inicjatywy obywatelskiej zorganizuje na europejskich uniwersytetach sesje informacyjne dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Pierwsze sesje odbędą się na Uniwersytecie Babeșa i Bolyaia (Rumunia), Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia) i Universidade Lusófona (Portugalia).

Źródło:

Zarejestrowano nową inicjatywę: Win It On The Pitch (Sport musi pozostać sportem)

2 lutego 2022 r. Komisja zarejestrowała europejską inicjatywę obywatelską Win It on The Pitch (Sport musi pozostać sportem). Jej organizatorzy wzywają Komisję do ochrony europejskiego modelu sportu opartego na wartościach, solidarności, zrównoważonym rozwoju i otwartej konkurencji.

Jest to pierwsza inicjatywa zarejestrowana w 2022 r. i 17. inicjatywa zarejestrowana od 1 stycznia 2020 r., kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące europejskiej inicjatywy obywatelskiej. Organizatorzy mają teraz sześć miesięcy na zebranie deklaracji poparcia dla inicjatywy.


Nowe funkcje w centralnym systemie zbierania deklaracji online

Od niedawna działa nowa wersja aplikacji centralnego systemu zbierania deklaracji online. Jedną z nowości jest funkcja Captcha (zabezpieczenie do sprawdzania, czy użytkownik jest człowiekiem), która jest otwarta, wielojęzyczna i zgodna z RODO.Nowa aplikacja udostępnia organizatorom inicjatyw szczegółowe statystyki na temat zbierania podpisów w systemie. Z aplikacji już teraz korzysta większość organizatorów. W przypadku inicjatyw zarejestrowanych od 1 stycznia 2023 r. będzie to obowiązkowe.

Źródło:

Nowe materiały informacyjne – Przekaż dalej!

Nowe lub zaktualizowane materiały informacyjne poświęcone europejskiej inicjatywie obywatelskiej są już dostępne na stronie ‘Spread the Word’ („Przekaż dalej”).

Zestawienia informacyjne, materiały do mediów społecznościowych, materiały wizualne, nagrania wideo itp. są dostępne w 24 wersjach językowych.

 

Źródło:

Posłuchaj piątego odcinka podcastu CitizenCentral!

Piąty odcinek podcastu CitizenCentral na temat europejskiej inicjatywy obywatelskiej jest już dostępny w serwisach Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts i SoundCloud.

W tym odcinku, zatytułowanym „Świadomi konsumenci – poznaj Europejczyków walczących ze zmianą klimatu w sposób kreatywny”, przedstawiono aktualne europejskie inicjatywy obywatelskie „Zakaz reklamy paliw kopalnych” i „Europejskie ekooznakowanie”. Usłyszysz w nim również opinie ekspertów i aktywistów w tych dziedzinach.

 


Komisja podejmuje decyzje w sprawie wniosków o rejestrację dwóch nowych europejskich inicjatyw obywatelskich

Komisja podjęła dziś decyzję o zarejestrowaniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej „»Green VAT« – unijny zielony VAT sprzyjający zrównoważonym i ekologicznym produktom i usługom”. Organizatorzy inicjatywy wzywają Komisję do zaproponowania aktu prawnego mającego na celu „obniżenie stawki podatku VAT dla ekologicznych produktów i usług”.

Również dziś Komisja była zmuszona odmówić rejestracji „inicjatywy EVE na rzecz ustanowienia prawa do decydowania”. Decyzję odmowną, pierwszą od czasu wprowadzenia nowych przepisów w styczniu 2020 r., wydano w oparciu o dwuetapową procedurę. W pierwszym etapie poproszono organizatorów o naniesienie poprawek do pierwotnej inicjatywy z uwzględnieniem wyniku pierwszej oceny Komisji.

Kalendarz wydarzeń

Nadchodzące wydarzenia związane z europejską inicjatywą obywatelską. Można również zobaczyć listę minionych wydarzeń; w niektórych przypadkach dostępne są nagrania.

Zajrzyj do kalendarza!
Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?