Direct naar de inhoud
Europees burgerinitiatief

Laatste nieuws

Initiative submitted to the EC
  • 26/01/2023

Succesvol EBI “Voor cosmetica zonder dierenleed” voor onderzoek voorgelegd aan de Europese Commissie

Voor het initiatief “Voor cosmetica zonder dierenleed – maak Europa dierproefvrij” zijn 1 217 916 geldige steunbetuigingen van EU-burgers verzameld. In 21 landen werd de vereiste drempel gehaald en op 25 januari 2023 is het ter behandeling voorgelegd aan de Europese Commissie. Het is daarmee het negende succesvolle Europees burgerinitiatief.

Met het initiatief wordt de Commissie opgeroepen om nieuwe wetgeving voor te stellen, het bestaande EU-verbod op dierproeven voor cosmetica en het handelsverbod voor op dieren geteste ingrediënten te versterken en verruimen, en een wetgevingsvoorstel goed te keuren met een routekaart om alle dierproeven geleidelijk af te schaffen vóór het einde van het huidige mandaat van de Commissie.

In de komende weken zal de Commissie de organisatoren van het initiatief ontvangen om het in detail te bespreken. Daarna organiseert het Europees Parlement een openbare hoorzitting. De Commissie heeft tot 25 juli 2023 de tijd om haar officiële antwoord te formuleren, waarin zij uiteenzet welke maatregelen zij wil nemen.

Policy updates
  • 25/01/2023

Commissie geeft gevolg aan succesvol Europees burgerinitiatief “Red de bijen en de boeren” met een “new deal voor bestuivers”

De Europese Commissie presenteerde op 24 januari een “new deal voor bestuivers” om de verontrustende achteruitgang van wilde bestuivende insecten aan te pakken. Daarbij wordt het EU-initiatief inzake bestuivers van 2018 herzien. Burgers dringen steeds meer aan op doortastende maatregelen tegen het verlies aan bestuivers, onder andere via het recente succesvolle Europees burgerinitiatief “Red de bijen en de boeren”. 

European Parliament
  • 20/01/2023

Public hearing on ‘Save Bees and Farmers’ ECI on 24 January 2023

Bericht niet beschikbaar in het Nederlands, maar wel via computervertaling op de website "Nieuws".

The European Parliament will hold a public hearing on the seventh successful European Citizens’ Initiative Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment on 24 January from 2.30 to 6.30 p.m. The organisers will present the initiative's objectives and engage with Members of the European Parliament. European Commission's representatives will also participate.

The meeting is webstreamed.

New initiative registered
  • 12/01/2023

Nieuw initiatief geregistreerd: “Article 4: Stop torture and inhuman treatment at Europe’s borders” (“Artikel 4: stop foltering en onmenselijke behandeling aan de grenzen van Europa”)

De Commissie heeft op 12 januari 2023 een nieuw Europees burgerinitiatief geregistreerd: “Article 4: Stop torture and inhuman treatment at Europe’s borders”.

Met het burgerinitiatief wordt aangedrongen op een kader voor de naleving van het verbod op geweld en onmenselijke en vernederende behandelingen, zoals vastgelegd in artikel 4 van het Handvest van de grondrechten, met betrekking tot het beleid van de Unie op het gebied van grenscontroles, asiel en immigratie.

Dit is het eerste Europese burgerinitiatief dat in 2023 is geregistreerd. De organisatoren hebben nu zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen.

Initiative reaches 1m
  • 12/01/2023

Follow-up van het allereerste succesvolle Europese burgerinitiatief “Right2Water”

Vanaf vandaag kunnen de Europeanen er zeker van zijn dat de kwaliteit van het water dat zij drinken aan de hoogste normen voldoet, aangezien nieuwe vereisten van de herziene drinkwaterrichtlijn in de hele EU de norm worden. Deze herziening was een reactie op het allereerste succesvolle Europese burgerinitiatief, “Right2Water”, dat 1,6 miljoen handtekeningen heeft verzameld om de toegang tot veilig drinkwater voor alle Europeanen te verbeteren.

Initiative submitted to the EC
  • 11/01/2023

Succesvol Europees burgerinitiatief “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel” aan de Commissie voorgelegd

Voor het initiatief “Stop het ontvinnen van haaien — Stop de handel” zijn 1.119.996 geldige steunbetuigingen van EU-burgers verzameld. In 15 landen werden de vereiste drempels bereikt, en op 11 januari 2023 is het initiatief ter behandeling voorgelegd aan de Europese Commissie. Het is daarmee het achtste succesvolle Europees burgerinitiatief.

Het initiatief roept de Commissie op te komen met een voorstel voor wettelijke maatregelen die een einde maken aan de haaienvinnenhandel in de EU, en onder meer aan de invoer, uitvoer en doorvoer van vinnen die niet op natuurlijke wijze aan het lichaam van het dier vastzitten.

In de komende weken zal de Commissie de organisatoren van het initiatief ontvangen om het in detail te bespreken. Daarna organiseert het Europees Parlement een openbare hoorzitting. De Commissie heeft tot 11 juli 2023 de tijd om haar officiële antwoord te formuleren, waarin zij uiteenzet welke maatregelen zij wil nemen.

Policy updates
  • 03/01/2023

Duitse burgers kunnen nu vanaf de leeftijd van 16 jaar steun verlenen aan een Europees burgerinitiatief.

Dankzij een wijziging aan de nationale bepalingen inzake het Europees burgerinitiatief, die vanaf 1 januari 2023 van kracht is, kunnen Duitse burgers Europese burgerinitiatieven ondersteunen vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Duitsland is het zesde land dat de leeftijd voor steunverlening aan een Europees burgerinitiatief onder de leeftijd van 18 jaar heeft gebracht.

Podcast
  • 19/12/2022

Luister naar de nieuwe aflevering van de podcast “CitizenCentral”!

Nu beschikbaar:  een nieuwe aflevering van de podcast CitizenCentral, met organisatoren van Europese burgerinitiatieven, deskundigen en andere sprekers.

In deel 3 gaan we in gesprek met drie organisatoren uit Nederland, Frankrijk en Denemarken. Hun initiatieven heten Good Clothes, Fair Pay (Goede kleding, eerlijk loon), Win it on the Pitch (Win de wedstrijd op het veld, over sport) Stop 5G – Stay Connected but Protected (Stop 5G – Blijf verbonden, maar beschermd).

Ontdek CitizenCentral (alleen in het Engels) op Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts en SoundCloud.  

Meeting with EC
  • 25/11/2022

Europese Commissie ontvangt organisatoren burgerinitiatief “Red de bijen en de boeren”

De organisatoren van het burgerinitiatief “Red de bijen en de boeren! Naar een bijvriendelijke landbouw voor een gezond milieu” hebben op 25 november een ontmoeting gehad met vicevoorzitter voor Waarden en Transparantie Věra Jourová en commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid Stella Kyriakides voor een meer diepgaande uiteenzetting van hun ideeën. 

New initiative registered
  • 22/11/2022

Nieuw initiatief geregistreerd: “Europese “Whatever it Takes”-dag”

De Commissie heeft op 22 november 2022 een Europees burgerinitiatief geregistreerd: “Europese “Whatever it Takes”-dag.”

Het initiatief verwijst naar de verklaring die de voormalige president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi, op 26 juli 2012 aflegde en heeft tot doel een Europese “Whatever it Takes”-dag in te stellen als “symbolische blijk van paneuropeanisme”.

Dit is het tiende Europese burgerinitiatief dat in 2022 is geregistreerd. De organisatoren hebben nu zes maanden de tijd om te beginnen met het verzamelen van steunbetuigingen.

Meer weten en samenwerken?