Atklāta uzklausīšana par iniciatīvu “End the Cage Age”

15. aprīlī no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00 Eiropas Parlaments rīkos atklātu uzklausīšanu par sesto veiksmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvu “End the Cage Age”. Pašreizējo ar Covid-19 pandēmiju saistīto ierobežojumu dēļ sanāksmi aizvadīs pa daļai attālināti ar ierobežotu fizisku klātbūtni zālē, taču tā pilnībā tiks straumēta internetā.


Tīmekļseminārs “Parakstu vākšana pilsoņu iniciatīvai”

2021. gada 30. martā tiks organizēts tīmekļseminārs, kurā varēsiet saņemt praktiskus padomus par to, kā veiksmīgi savākt paziņojumus par atbalstu Eiropas pilsoņu iniciatīvai. 


Eiropas pilsoņu iniciatīvas tiešā politiskā ietekme

Šodien stājas spēkā regula par ES riska novērtēšanas pārredzamību un ilgtspēju pārtikas aprites ķēdē. Komisijas priekšlikums šai regulai tika pieņemts 2019. gadā pēc Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Aizliegt glifosātu un aizsargāt no kaitīgiem pesticīdiem gan cilvēkus, gan vidi”. 30. martā tiešsaistē tiks rīkots svinīgs pasākums ar EPI organizatoru piedalīšanos. 


Komisija piešķir jaunus termiņa pagarinājumus pilsoņu iniciatīvām Covid-19 pandēmijas dēļ

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisītās problēmas, Komisija 19. februārī nolēma piešķirt jaunu triju mēnešu pagarinājumu pilsoņu iniciatīvām, kuras 2020. gada 1. februārī bija paziņojumu par atbalstu vākšanas procesā. Komisija informēs attiecīgo iniciatīvu organizatorus. Lasiet Komisijas īstenošanas lēmuma tekstu.


Eiropas Komisijas atbild uz iniciatīvu “Minority Safepack”

Eiropas Komisija ir publicējusi atbildi uz Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Minority Safepack — viens miljons parakstu daudzveidībai Eiropā”, piekto veiksmīgo pilsoņu iniciatīvu, kuru visā ES atbalstījis vairāk nekā miljons pilsoņu. Lasīt Komisijas paziņojumu.


Stājas spēkā pārskatītā Dzeramā ūdens direktīva

Šodien stājas spēkā pārskatītā Dzeramā ūdens direktīva. Tās pārskatīšana tiešā veidā izrietēja no pašas pirmās sekmīgās Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Ūdens un sanitārija ir cilvēka tiesības! Ūdens ir sabiedrisks labums, nevis prece!”. Šis jaunais regulējums gādā par dzeramā ūdens drošumu un kvalitāti, kā arī par to, lai neaizsargātām grupām tas būtu vieglāk pieejams.


Pilsoniskās sabiedrības iniciatīva nolūkā aizliegt biometriskās masveida novērošanas praksi

Komisija šodien reģistrēja jaunu pilsoņu iniciatīvu – Pilsoniskās sabiedrības iniciatīva nolūkā aizliegt biometriskās masveida novērošanas praksi. EPI organizatori prasa, lai Komisija ierosinātu tiesību aktu, kas ļautu pilnībā izbeigt biometrisko datu neselektīvu un patvaļīgu izmantošanu tādā veidā, kas var izraisīt masveida novērošanu vai nepamatotu iejaukšanos pamattiesībās.


Komisija piešķir pagarinājumus pilsoņu iniciatīvām Covid-19 pandēmijas dēļ

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisītās problēmas, Komisija 17. decembrī nolēma piešķirt trīs mēnešu pagarinājumu pilsoņu iniciatīvām, kuras 2020. gada 1. novembrī bija paziņojumu par atbalstu vākšanas procesā. Komisija informēs attiecīgo iniciatīvu organizatorus. Lasiet Komisijas īstenošanas lēmuma tekstu.


Eiropas pilsoņu iniciatīvas nedēļa

Eiropas pilsoņu iniciatīvas nedēļa norisinājās tiešsaistē no 2020. gada 16. līdz 20. novembrim. Šo pasākumu atklāja Komisijas priekšsēdētājas vietniece Vera Jourova, un tajā piedalījās augsta līmeņa pārstāvji no Eiropas iestādēm, pilsoniskās sabiedrības un pilsoņu iniciatīvu organizatori. Tagad ir pieejami dažādu sesijas ieraksti. https://ec.europa.eu/info/events/european-citizens-initiative/european-…

Avots:

Eiropas Komisija uzņem iniciatīvas “<i>End the Cage Age</i>” (“Izbeigt sprostu laikmetu”) organizatorus

Iniciatīvas “End the Cage Age” organizatori tikās ar priekšsēdētājas vietnieci Veru Jourovu, kuras pārziņā ir vērtības un pārredzamība, un komisāri Stellu Kirjakidu, kas atbild par veselību​ un pārtikas drošumu.

Pasākumu kalendārs

Uzziniet par gaidāmajiem pasākumiem saistībā ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Varat arī aplūkot jau notikušo pasākumu sarakstu, daži no tiem pieejami ierakstā.

Ieskatieties kalendārā!