Pāriet uz galveno saturu
Eiropas pilsoņu iniciatīva

Jaunumi

Initiative submitted to the EC
  • 26/01/2023

Eiropas Komisija izskata sekmīgo EPI “Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības”.

Iniciatīva “Kosmētikas līdzekļi bez nežēlības: tiekties uz Eiropu, kurā nenotiek izmēģinājumi ar dzīvniekiem” ir saņēmusi 1 217 916 apstiprinātus paziņojumus par atbalstu no ES pilsoņiem, un robežvērtības ir sasniegtas 21 valstī. Tā tika iesniegta izskatīšanai Eiropas Komisijā 2023. gada 25. janvārī. Tā ir devītā sekmīgā Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI).

Šī iniciatīva aicina Komisiju ierosināt tiesību aktus, kas stiprinātu un paplašinātu spēkā esošos ES aizliegumus, kas piemērojami uz dzīvniekiem testētiem kosmētikas līdzekļiem un uz dzīvniekiem testētu sastāvdaļu tirdzniecībai. Turklāt Komisijai līdz pašreizējā pilnvaru termiņa beigām ir jāpieņem ceļvedis visu izmēģinājumu uz dzīvniekiem pakāpeniskai izbeigšanai.

Komisija tiksies ar organizatoriem, lai sīkāk apspriestu iniciatīvu, nākamajās nedēļās. Publiska uzklausīšana pēc tam tiks organizēta Eiropas Parlamentā. Komisijai līdz 2023. gada 25. jūlijam ir jāiesniedz sava oficiālā atbilde ar plānotajiem pasākumiem.

Policy updates
  • 25/01/2023

Komisija reaģē uz EPI “Glābiet bites un lauksaimniekus” uz uzņem jaunu kursu attiecībā uz apputeksnētājiem

Lai vērstos pret savvaļas apputeksnētājkukaiņu satraucošo iznīkšanu Eiropā, Komisija ir pārskatījusi ES 2018. gada Apputeksnētāju iniciatīvu un 24. janvārī nāca klajā ar paziņojumu “Jaunais kurss attiecībā uz apputeksnētājiem”. Sabiedrība arvien uzstājīgāk prasa izlēmīgāku rīcību pret apputeksnētāju izzušanu. Par to liecina arī nesenā Eiropas pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus”, kas vainagojusies panākumiem. 

European Parliament
  • 20/01/2023

Public hearing on ‘Save Bees and Farmers’ ECI on 24 January 2023

Jaunumi nav pieejami latviski, bet ir automātiski iztulkojami lapā "“Jaunumi”.

The European Parliament will hold a public hearing on the seventh successful European Citizens’ Initiative Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment on 24 January from 2.30 to 6.30 p.m. The organisers will present the initiative's objectives and engage with Members of the European Parliament. European Commission's representatives will also participate.

The meeting is webstreamed.

New initiative registered
  • 12/01/2023

Reģistrēta jauna iniciatīva “4. pants — izbeigt spīdzināšanu un necilvēcīgu izturēšanos uz Eiropas robežām”.

Komisija 2023. gada 12. janvārī reģistrēja Eiropas pilsoņu iniciatīvu “4. pants — izbeigt spīdzināšanu un necilvēcīgu izturēšanos uz Eiropas robežām”.

Iniciatīvas organizatori aicina izveidot sistēmu, ar ko nodrošināt atbilstību Pamattiesību hartas 4. pantā noteiktajam vardarbības un necilvēcīgas un pazemojošas izturēšanās aizliegumam saistībā ar ES politiku robežkontroles, patvēruma un imigrācijas jomā.

Šī ir pirmā iniciatīva, kas reģistrēta 2023. gadā. Tagad iniciatīvas organizatoriem ir seši mēneši laika, lai izvēlētos brīdi, kad sākt parakstu vākšanu.

Initiative reaches 1m
  • 12/01/2023

Turpmākie pasākumi saistībā ar pirmo sekmīgo EPI “Tiesības uz ūdeni”

Šodien stājas spēkā pārskatītā Dzeramā ūdens direktīva. Tagad, kad jaunās prasības ir norma visā ES, eiropieši var būt pārliecināti, ka dzeramā ūdens kvalitāte atbilst visaugstākajiem standartiem. Direktīvas pārskatīšana bija atbilde uz pirmo sekmīgo Eiropas pilsoņu iniciatīvuRight2Water” jeb “Tiesības uz ūdeni”, kas savāca 1,6 miljonus parakstu. Iniciatīva tika organizēta ar mērķi uzlabot dzeramā ūdens pieejamību visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Initiative submitted to the EC
  • 11/01/2023

Sekmīgā Eiropas pilsoņu iniciatīva “Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu – pārtraukt tirdzniecību” iesniegta Eiropas Komisijai izskatīšanai

Iniciatīvai “Pārtraukt haizivju spuru atdalīšanu – pārtraukt tirdzniecību” ir savākti 1 119 996 validēti ES pilsoņu paziņojumi par atbalstu un 15 valstīs savākts minimālais nepieciešamais parakstu skaits. Līdz ar to šī iniciatīva 2023. gada 11. janvārī tika iesniegta Eiropas Komisijai izskatīšanai. Tā ir astotā sekmīgā Eiropas pilsoņu iniciatīva (EPI).

Šajā iniciatīvā Komisija aicināta ierosināt regulējumu, kura mērķis ir izbeigt haizivju spuru tirdzniecību ES, tai skaitā haizivju spuru importu, eksportu un tranzītu, izņemot neatdalītas haizivju spuras.

Komisija tuvāko nedēļu laikā tiksies ar organizatoriem, lai sīkāk apspriestu iniciatīvu. Pēc tam tiks organizēta publiska uzklausīšana Eiropas Parlamentā. Komisijai līdz 2023. gada 11. jūlijam jāsniedz oficiāla atbilde, kurā jāizklāsta pasākumi, ko tā plāno veikt.

Policy updates
  • 03/01/2023

Vācijas pilsoņi nu var atbalstīt Eiropas pilsoņu iniciatīvas (EPI) jau no 16 gadu vecuma

Tā kā Vācijas noteikumos par Eiropas pilsoņu iniciatīvu izdarīti grozījumi, kurus piemēro no 2023. gada 1. janvāra, Vācijas pilsoņi var Eiropas pilsoņu iniciatīvām paust atbalstu no 16 gadu vecuma.

Vācija ir sestā valsts, kas atļāvusi EPI atbalstīt pilsoņiem, kas jaunāki par 18 gadiem.

Podcast
  • 19/12/2022

Jauna epizode raidierakstu sērijā “CitizenCentral”.

Raidierakstu sērijā “CitizenCentral” publicēta  jauna epizode, kurā piedalās Eiropas pilsoņu iniciatīvu organizatori, eksperti un citas ieinteresētās personas.

Šajā raidījumā dzirdēsiet sarunu ar trim Eiropas pilsoņu iniciatīvas organizatoriem no Nīderlandes, Francijas un Dānijas, kuri stāstīs par iniciatīvām “Labs apģērbs, taisnīga samaksa”, “Kaldini uzvaru laukumā” un “Stop 5G — Savienoti, bet aizsargāti”.

Raidieraksti “CitizenCentral” (tikai angļu valodā) pieejami vietnēs “Apple Podcasts”, “Spotify”, “Google Podcasts” un “SoundCloud”.  

Meeting with EC
  • 25/11/2022

Eiropas Komisija uzņem iniciatīvas “Glābiet bites un lauksaimniekus!” organizatorus

25. novembrī iniciatīvas “ Glābiet bites un lauksaimniekus! Virzībā uz bitēm draudzīgu lauksaimniecību veselīgai videi” organizatori tikās ar priekšsēdētājas vietnieci jautājumos par vērtībām un pārredzamību Veru Jourovu un veselības un un pārtikas drošuma komisāri Stellu Kirjakidu, lai padziļināti iepazīstinātu ar savām idejām. 

Vēlaties uzzināt vairāk un sadarboties?