Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

An scéala is déanaí

logo Save cruelty free cosmetics
  • 17/03/2023

The European Commission receives the organisers of the 'Save cruelty free cosmetics - Commit to a Europe without animal testing' initiative

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

On 17 March 2023, the organisers of the ninth successful European Citizens’ Initiative ‘SAVE CRUELTY FREE COSMETICS - COMMIT TO A EUROPE WITHOUT ANIMAL TESTING’  met with Vera Jourová, Vice-President of the European Commission in charge of Values and Transparency, and Thierry Breton, European Commissioner for Internal Market, to present the objectives of their initiative in more depth. 

European Parliament
  • 14/03/2023

Éisteacht phoiblí faoin tionscnamh ó shaoránaigh ‘Cuir deireadh le teascadh eití — Cuir deireadh leis an trádáil’, an 27 Márta 2023

Reáchtálfaidh Parlaimint na hEorpa éisteacht phoiblí maidir leis an ochtú Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh ar éirigh leis, is é sin Cuir deireadh le teascadh eití – Cuir deireadh leis an trádáil, an 27 Márta ó 3:00 go 6:00 p.m. Cuirfidh na heagraithe cuspóirí an tionscnaimh i láthair agus rachaidh siad i mbun plé le Feisirí de Pharlaimint na hEorpa. Glacfaidh ionadaithe ón gCoimisiún Eorpach páirt freisin.

Beidh an cruinniú á shruthú ar an ngréasán agus á thaifeadadh.

European Parliament
  • 14/03/2023

Díospóireacht ar an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ‘Sábhálaimis na beacha agus na feirmeoirí!’ i seisiún iomlánach de Pharlaimint na hEorpa an 16 Márta

Déanfaidh Feisirí Pharlaimint na hEorpa díospóireacht ar an seachtú tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ar éirigh leis, is é sin ‘Sábhálaimis na beacha agus na feirmeoirí! I dtreo talmhaíocht neamhdhíobhálach do bheacha i gcomhair comhshaol folláin’ le linn sheisiún iomlánach Pharlaimint na hEorpa in Strasbourg, Déardaoin an 16 Márta ar 9.00.

Beidh an seisiún iomlánach á shruthú ar an ngréasán agus á thaifeadadh.

New initiative registered
  • 22/02/2023

Tionscnamh nua cláraithe: ‘Cinntítear go gcuirfear fáilte dhíniteach roimh imircigh chun na hEorpa’

An 22 Feabhra chláraigh an Coimisiún tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh dar teideal ‘Cinntítear go gcuirfear fáilte dhíniteach roimh imircigh chun na hEorpa’. 

Iarrtar leis go ndéanfadh córas nua a fhorbairt chun iarrthóirí tearmainn a dháileadh ar fud an Aontais, ar bhonn a saorthola féin, agus dlúthpháirtíocht éifeachtach idir na Ballstáit á cinntiú ag an am céanna. Tá caighdeáin cheangailteacha fáiltithe á n-iarraidh freisin lena gcinnteofar go mbeidh dálaí maireachtála díniteacha ag iarrthóirí tearmainn ar fud an Aontais, mar shampla ó thaobh bia, sláinte, tithíochta, oideachais agus oibre de.

Is é seo an dara tionscnamh a cláraíodh in 2023. Tá sé mhí ag eagraithe an tionscnaimh anois chun an t-am a roghnú a chuirfidh siad tús le bailiú na tacaíochta.

IT developments
  • 17/02/2023

14 Márta 2023: Seimineár gréasáin Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh ‘Sínithe a bhailiú ar líne – An t-eolas is gá a bheith agat faoin Lárchóras Bailithe Ar Líne’

Sa seimineár gréasáin seo cuirfear eolas praiticiúil agus treoir phraiticiúil ar fáil d’eagraithe TES atá ann faoi láthair agus a d’fhéadfadh a bheith ann maidir le sínithe a bhailiú ar líne do Thionscnaimh Eorpacha ó na Saoránaigh, agus díreofar ar an Lárchóras Bailithe ar Líne.

Beidh saineolaí TF de chuid an Choimisiúin agus eagraí tionscnaimh rathúil ó na saoránaigh i láthair.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil faoin seimineár gréasáin (a reáchtálfar trí mheán an Bhéarla amháin an 14 Márta), agus clárú lena aghaidh, ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh.

Stop Finning - Stop the Trade
  • 06/02/2023

Fáilte curtha ag an gCoimisiún Eorpach roimh eagraithe an tionscnaimh ‘Cuirtear deireadh le Teascadh Eití - Cuirtear deireadh leis an trádáil’

An 6 Feabhra bhuail eagraithe an tionscnaimh ‘Cuirtear deireadh le Teascadh Eití - Cuirtear deireadh leis an trádáil’ le Virginijus Sinkevičius, an Coimisinéir um an gComhshaol, um na hAigéin agus um an Iascach, chun a gcuid smaointe a chur i láthair ar bhealach níos doimhne. 

Initiative submitted to the EC
  • 26/01/2023

An tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh ar éirigh leis dar teideal ‘Sábháiltear cosmaidí neamhchruálacha’ cuir faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh lena scrúdú

D’éirigh leis an tionscnamh ‘Sábháiltear cosmaidí neamhchruálacha – Tugtar gealltanas go mbeidh an Eoraip saor ó thástáil ar ainmhithe’ 1,217,916 ráiteas tacaíochta bailíochtaithe ó shaoránaigh de chuid an Aontais, agus baineadh an tairseach amach in 21 thír. Cuireadh faoi bhráid an Choimisiúin Eorpaigh é lena scrúdú an 25 Eanáir 2023. Tá sé anois ar an naoú Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh (TES) ar éirigh leis.

Leis an tionscnamh iarrtar ar an gCoimisiún reachtaíocht a thionscnamh, toirmisc an Aontais ar thástáil ar ainmhithe le haghaidh cosmaidí agus ar mhargú táirgí a tástáladh ar ainmhithe a neartú agus a leathnú, chomh maith le togra reachtach a ghlacadh lena leagfar amach treochlár chun deireadh de réir a chéile a chur le gach cineál tástála a dhéantar ar ainmhithe roimh dheireadh shainordú reatha an Choimisiúin.

Buailfidh an Coimisiún leis na heagraithe chun an tionscnamh a phlé go mion sna seachtainí amach romhainn. Eagróidh Parlaimint na hEorpa éisteacht phoiblí ina dhiaidh sin. Tá go dtí an 25 Iúil 2023 ag an gCoimisiún chun a fhreagra oifigiúil a thíolacadh lena dtabharfar cur síos ar na bearta atá beartaithe aige a dhéanamh.

Policy updates
  • 25/01/2023

Aghaidh tugtha ag an gCoimisiún ar na hábhair imní a bhaineann leis an tionscnamh ‘Sábhálaimis na Beacha agus na Feirmeoirí!’ ar éirigh leis Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh agus ‘Margadh Nua do Phailneoirí’

An 24 Eanáir chuir an Coimisiún Eorpach i láthair ‘Margadh Nua do Phailneoirí’ chun dul i ngleic leis an meath scanrúil atá tagtha ar fheithidí pailnithe fiáine san Eoraip, lena ndéantar athbhreithniú ar ar thionscnamh 2018 an Aontais maidir le Pailneoirí. Tá saoránaigh ag éileamh gníomhaíocht chinntithe i gcoinne caillteanas pailneoirí níos mó agus níos mó, agus freisin tríd an tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh le déanaí ar éirigh leis, ‘Sábhálaimis na Beacha agus na Feirmeoirí’. 

European Parliament
  • 20/01/2023

Public hearing on ‘Save Bees and Farmers’ ECI on 24 January 2023

Níl an nuacht le fáil i nGaeilge ach féadfar é a aistriú go huathoibríoch ar an leathanach "An nuacht is déanaí".

The European Parliament will hold a public hearing on the seventh successful European Citizens’ Initiative Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment on 24 January from 2.30 to 6.30 p.m. The organisers will present the initiative's objectives and engage with Members of the European Parliament. European Commission's representatives will also participate.

The meeting is webstreamed.

New initiative registered
  • 12/01/2023

Tionscnamh nua cláraithe: ‘Airteagal 4 Cuirtear deireadh le céasadh agus le híde mhídhaonna ag teorainneacha an Aontais’

An 12 Eanáir 2023 chláraigh an Coimisiún tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh dar teideal ‘Airteagal 4: Cuirtear deireadh le céasadh agus le híde mhídhaonna ag teorainneacha an Aontais’.

Iarrtar leis an tionscnamh ar chreat chun comhlíontacht a chinntiú i dtaca le foréigean agus íde mhídhaonna tháireach a thoirmeasc faoi mar a chumhdaítear in Airteagal 4 den Chairt um Chearta Bunúsacha maidir le beartais an Aontais a bhaineann le rialuithe teorann, tearmann agus imirce.

Is é seo an chéad tionscnamh a cláraíodh in 2023. Tá sé mhí ag eagraithe an tionscnaimh anois chun an t-am a roghnú a chuirfidh siad tús le bailiú na tacaíochta.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?