Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Viimased uudised

Initiative submitted to the EC
  • 26/01/2023

Successful ‘Save Cruelty Free Cosmetics’ ECI submitted to the European Commission for examination

Uudised, mis ei ole eesti keeles kättesaadavad, kuid mida saab lehel "Viimased uudised automaatselt tõlkida lasta.

‘Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’ initiative has reached 1,217,916 validated statements of support from EU citizens, with thresholds attained in 21 countries and was submitted to the European Commission for examination on 25 January 2023. It has become the ninth successful European Citizens' Initiative (ECI).

The initiative calls on the Commission to initiate legislation, strengthen and broaden the existing EU bans on animal testing for cosmetics and the marketing of ingredients tested on animals, as well as to adopt a legislative proposal setting out a roadmap to phase out all animal testing before the end of Commission’s current mandate.

The Commission will meet its organisers to discuss the initiative in detail in the next weeks. A public hearing will then be organised by the European Parliament. The Commission has until 25 July 2023 to present its official reply, outlining the actions it intends to take.

Policy updates
  • 25/01/2023

Commission addresses concerns of successful 'Save Bees and Farmers!' ECI in 'A New Deal for Pollinators'

Uudised, mis ei ole eesti keeles kättesaadavad, kuid mida saab lehel "Viimased uudised automaatselt tõlkida lasta.

On 24 January, the European Commission presented 'A New Deal for Pollinators' to tackle the alarming decline in wild pollinating insects in Europe, revising the 2018 EU Pollinators Initiative. Citizens have been increasingly calling for decisive action against pollinator loss, also through the recent successful European Citizens' Initiative ‘Save Bees and Farmers'. 

European Parliament
  • 20/01/2023

Public hearing on ‘Save Bees and Farmers’ ECI on 24 January 2023

Uudised, mis ei ole eesti keeles kättesaadavad, kuid mida saab lehel "Viimased uudised automaatselt tõlkida lasta.

The European Parliament will hold a public hearing on the seventh successful European Citizens’ Initiative Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment on 24 January from 2.30 to 6.30 p.m. The organisers will present the initiative's objectives and engage with Members of the European Parliament. European Commission's representatives will also participate.

The meeting is webstreamed.

New initiative registered
  • 12/01/2023

Registreeriti uus kodanikualgatus: „Artikkel 4: piinamise ja ebainimliku kohtlemise lõpetamine Euroopa piiridel“

12. jaanuaril 2023 registreeris komisjon Euroopa kodanikualgatuse „Artikkel 4: piinamise ja ebainimliku kohtlemise lõpetamine Euroopa piiridel

Algatuses kutsutakse üles looma raamistikku, millega tagada piirikontrolli, varjupaiga ja sisserände valdkonnas ELi poliitika kooskõla vägivalla ning ebainimliku ja alandava kohtlemise keeluga, mis on sätestatud põhiõiguste harta artiklis 4.

See on esimene 2023. aastal registreeritud algatus. Algatuse tegijatel on nüüd kuus kuud aega alustada toetusavalduste kogumist.

Initiative reaches 1m
  • 12/01/2023

Esimese eduka Euroopa kodanikualgatuse „Right2Water“ järelmeetmed

Alates tänasest võivad eurooplased olla kindlad, et nende tarbitava vee kvaliteet vastab kõrgeimatele standarditele, kuna läbivaadatud joogiveedirektiivi uued nõuded muutuvad normiks kogu ELis. See läbivaatamine oli vastuseks esimesele edukale Euroopa kodanikualgatusele„Right2Water“, mille raames koguti 1,6 miljonit allkirja, et toetada puhta joogivee kättesaadavuse täiustamist kõigi eurooplaste jaoks.

Initiative submitted to the EC
  • 11/01/2023

Komisjonile esitati hindamiseks edukas Euroopa kodanikualgatus „Ei uimepüügile ja -kaubandusele!“

Kodanikualgatusele „Ei uimepüügile ja -kaubandusele!“ on ELi kodanikelt kogutud 1 119 996 kinnitatud toetusavaldust ning toetusavalduste arvu künnis on saavutatud 15 riigis. Algatus esitati komisjonile hindamiseks 11. jaanuaril 2023. See on kaheksas edukas Euroopa kodanikualgatus.

Algatuses kutsutakse komisjoni üles võtma õiguslikke meetmeid, et peatada ELis haiuimedega kauplemine, sealhulgas selliste uimede import, eksport ja transiit, mis ei ole ühes tükis looma kehaga.

Komisjon kohtub järgmiste nädalate jooksul korraldajatega, et algatust üksikasjalikult arutada. Seejärel korraldab Euroopa Parlament avaliku kuulamise. Komisjonil on kuni 11. juulini 2023 aega esitada ametlik vastus, milles kirjeldatakse meetmeid, mida ta kavatseb võtta.

Policy updates
  • 03/01/2023

Saksamaal langetati Euroopa kodanikualgatuste toetamise vanuse alampiir 16 eluaastale.

Saksamaa on muutnud oma Euroopa kodanikualgatust käsitlevaid sätteid nii, et algatustele võivad nüüd alla kirjutada juba 16-aastased. Muudatust hakati kohaldama 1. jaanuaril 2023.

Saksamaa on kuues riik, kus Euroopa kodanikualgatuste toetamise õigus on antud alla 18-aastastele.

Podcast
  • 19/12/2022

Kuulake taskuhäälingusaate CitizenCentral uut osa!

Nüüd kättesaadav: taskuhäälingusaate CitizenCentral uus osa, kus osalevad Euroopa kodanikualgatuste korraldajad, eksperdid ja teised kõnelejad.

3. osas vestleme kolme Euroopa kodanikualgatuse korraldajaga Madalmaadest, Prantsusmaalt ja Taanist, kes tutvustavad algatusi „Good Clothes, Fair Pay“, „Win it on the Pitch“ ja „Stop 5G – Stay Connected but Protected“.

Tutvuge CitizenCentraliga ja kuulake selle netisaateid (vaid inglise keeles) platvormide Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts ja SoundCloud vahendusel.  

Meeting with EC
  • 25/11/2022

Euroopa Komisjon võtab vastu kodanikualgatuse „Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad“ korraldajad

25. novembril kohtusid algatuse „Päästkem mesilased ja põllumajandustootjad! Keskkonna puhtuse huvides muudame põllumajanduse mesilassõbralikumaks“ korraldajad väärtuste ja läbipaistvuse valdkonna asepresidendi Věra Jourová ning tervishoiu ja toiduohutuse voliniku Stella Kyriakidesega, et tutvustada oma ideid põhjalikumalt. 

New initiative registered
  • 22/11/2022

Registreeriti uus kodanikualgatus: Euroopa päev „Kõik, mis võimalik“

22. novembril 2022 registreeris komisjon Euroopa kodanikualgatuse Euroopa päev „Kõik, mis võimalik“.

Sellega kutsutakse üles institutsionaliseerima Euroopa päev „Kõik, mis võimalik“ kui üleeuroopalisuse sümboolne akt, viidates Euroopa Keskpanga endise presidendi Mario Draghi 26. juuli 2012. aasta avaldusele.

See on kümnes 2022. aastal registreeritud algatus. Korraldajatel on nüüd kuus kuud aega, et hakata toetusavaldusi koguma.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?