Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Viimased uudised

Kolmapäev, 27/07/2022

Euroopa kodanikualgatus osaleb Euroopas toimuvatel demokraatia festivalidel

Sel aastal osaleb Euroopa kodanikualgatus mitmel festivalil üle kogu ELi infostendide, erinevate tegevustega nagu viktoriinid või väljendusseinad, aruteludes osalemisega jne.

Festivalid, kus saate Euroopa kodanikualgatusega tutvuda, on järgmised:

  • Euroopa poliitika festival – neljapäevane demokraatia festival, mis toimub 25.–28. augustil Mariageris (Taani)
  • Septembris Haagis (Madalmaad) toimuv demokraatia festival PrinsjesFestival, eelkõige PrinsjesMarkt (17. september)
  • Küprose foorum – iga-aastane muutusi käsitlev konverents (Nikosia, 29.–30. september)

Euroopa kodanikualgatuse tegevused on kavandatud ka Belgias (Level up! festival Brüsselis oktoobri lõpus), Kreekas (Thessaloniki filmifestivalil novembris) ja Tšehhis.

Kolmapäev, 29/06/2022

Belgia on viies riik, kes langetab Euroopa kodanikualgatuste toetamise puhul vanusepiiri alla 18. eluaasta

Vanuse alampiir Euroopa kodanikualgatuste toetamiseks vastab Euroopa Parlamendi valimistel valimisõiguse saamise vanusele. Belgia langetas Euroopa Parlamendi valimistel valimisõiguse vanusepiiri 18. eluaastalt 16. eluaastale kõigi riigis elavate ELi kodanike puhul. See otsus jõustub 1. mail 2023. Sellest kuupäevast alates saavad 16–18-aastased noored toetada ka Euroopa kodanikualgatusi.

Esmaspäev, 20/06/2022

Veebipõhise toetusavalduste kogumise kesksüsteemi uus ajakohastamine

Hiljuti lisati veebipõhisele toetusavalduste kogumise kesksüsteemile uusi funktsioone, et teha see Euroopa kodanikualgatuse korraldajate jaoks paremaks: nüüd on sotsiaalmeedia näidissõnumitel rohkem vormindusvõimalusi ja Facebooki sõnumites saab kuvada algatuste logosid. Korraldajad saavad kergesti alla laadida uusimaid parameetreid, leida kodanike poolt jäetud kasutajatagasisidet originaalkeeles, ning vale postiindeksi sisestanud kodanikele on paremad juhised.

Lisaks võimaldab algatusi toetavate inimeste poolt küsitlusele antud tagasiside komisjonil ette valmistada muid tulevasi täiustusi. Suurem osa käimasolevatest algatustest kasutab Euroopa kodanikualgatuse keskset veebipõhist toetusavalduste kogumise süsteemi ja kõigi alates 1. jaanuarist 2023 registreeritud uute algatuste puhul on see kohustuslik.

Reede, 17/06/2022

Webinar 'Campaigning During a Global Crisis: How to Make your Topic Feature when External Events Take Away Attention?' (Wed 6 July 2022)

How to get heard when people’s attention is focused on something else?

Register for this webinar on 6 July (12:30 – 1:45 CET) and learn about campaigning in difficult circumstances and how to make your citizens' initiative feature when these external events deter attention from it.

Communication expert, John Holland, and ECI organiser from the "Stop Finning - Stop the Trade" European citizens' initiative, Nils Kluger, will share their expertise and experiences on the subject.

Teisipäev, 14/06/2022

New podcast series in preparation - share your views!

With 7 episodes released in season 1 and production for season 2 kicking off, we invite you to share your views on the 'CitizenCentral' podcast. This survey takes approximately 8-10 minutes and closes on 23 June.

Teisipäev, 14/06/2022

Uuring kodanikuühiskonna toetuse kohta Euroopa kodanikualgatusele

Kutsume kõiki kodanikuühiskonna organisatsioone üles: jagama oma kogemusi ja vaatenurki seoses Euroopa kodanikualgatusega! Kuidas teete otsuse selle kohta, kas algatust toetada või mitte? Andke meile palun teada, osaledes lühikeses küsitluses, millele vastamise tähtaeg on: 31. juuli.

Uuringu tulemusi kasutatakse Euroopa kodanikualgatuse eeskirjade korrapärasel läbivaatamisel, mis avaldatakse 2023. aasta lõpuks.

Kolmapäev, 08/06/2022

2022. aasta Euroopa kodanikualgatuse päeva ülevaade

2022. aasta Euroopa kodanikualgatuse päeval, mille Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja selle partnerid korraldasid 2. juunil 2022, keskenduti teemale „Euroopa kodanikualgatus 10 aastat hiljem: tulevikuks valmis?“. 

Veebipõhist toetusavalduste kogumise kesksüsteemi (COCS) käsitleval seminaril tutvustati COCSi uusi funktsioone ning võimalusi kasutajatelt ja sidusrühmadelt tagasiside kogumiseks, et süsteemi pidevalt täiustada.

Seminaril „Edukad algatused: kui vabaühendused üle kogu ELi ühinevad ühise eesmärgi nimel“ anti ülevaade kodanikuühiskonna panusest Euroopa kodanikualgatustesse.

Lisateavet leiate Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee avaldatud pressiteatest.

Kolmapäev, 08/06/2022

Riigipõhine statistika Euroopa kodanikualgatuse kohta (ajakohastatud infograafik)

Kui tunnete huvi, milline on Euroopa kodanikualgatuse korraldajate vanus ja rahvus, allkirjade arv riigi kohta, sealhulgas osakaal elanikkonna arvu arvestades, tutvuge Euroopa kodanikualgatuste uusimate andmete ja arvudegaEuroopa kodanikualgatuse infograafikul (ajakohastatud 2022. aasta mais), mille leiate Euroopa kodanikualgatuse foorumilt. 

Teisipäev, 07/06/2022

Euroopa kodanikualgatuse teemaline veebikursus

Veebikursus „Euroopa kodanikualgatuse korraldajate põhioskused“ on kättesaadav platvormil EU Academy.

See keskendub Euroopa kodanikualgatuse praktilistele aspektidele ja annab kasutajatele võimaluse tutvuda tunnustatud ekspertide juhendamisel, kuidas toimub eduka Euroopa kodanikualgatuste väljatöötamine. Kursuse läbimise järel saavad osalejad tunnistuse. Kursus on tasuta.

Kolmapäev, 01/06/2022

Registreeriti uus kodanikualgatus: „Väärt rõivad, õiglane tasu“

1. juunil 2022 registreeris komisjon Euroopa kodanikualgatuse „Väärt rõivad, õiglane tasu“ („Good clothes, Fair pay“). Selles kutsutakse Euroopa Komisjoni üles esitama õigusakti ettepanekut, millega nõutaks rõiva- ja jalatsisektoris tegutsevatelt ettevõtjatelt hoolsuskohustuse täitmist seoses äraelamist võimaldava töötasuga oma tarneahelates.

See on neljas algatus, mis on registreeritud 2022. aastal, ja 90. algatus alates Euroopa kodanikualgatuse käivitamisest 2012. aastal. Korraldajatel on nüüd kuus kuud aega, et hakata toetusavaldusi koguma.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?