COVID-19: nye regler for det europæiske borgerinitiativ vedtaget:

Den 15. juli 2020 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet midlertidige foranstaltninger til håndtering af covid-19-pandemiens virkninger for gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ.

Få mere at vide

Covid-19: Kommissionens forslag om frister for europæiske borgerinitiativer

Europa-Kommissionen har i dag vedtaget et forslag til forordning om forlængelse af fristerne for indsamling, kontrol og behandling af europæiske borgerinitiativer.

Med hensyn til indsamlingsfasen foreslår Kommissionen en forlængelse på 6 måneder af den nuværende 12-månedersperiode for initiativer, hvor indsamlingen af underskrifter var i gang på den dag, covid-19 blev erklæret for en pandemi af WHO (11. marts 2020).

Den endelige tekst til denne forordning træder i kraft, når den er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet.  

New initiative registered: Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU

The Commission has registered today, 15 May 2020, a new citizens' initiative: Unconditional Basic Incomes (UBI) throughout the EU. The organisers now have up to 6 months to start the collection of statements of support from citizens across Europe.