Næstformand i Kommissionen, Věra Jourová, debatterer opfølgningen på vellykkede borgerinitiativer med medlemmer af Europa-Parlamentet

Den 15. juli deltog Věra Jourová, som er næstformand i Kommissionen med ansvar for værdier og gennemsigtighed, i en drøftelse med Europa-Parlamentets Udvalg for Andragender. Emnet var opfølgningen på de vellykkede europæiske borgerinitiativer.

Næstformanden beskrev de næste skridt i forbindelse med initiativet End the Cage Age og opfølgningen på tidligere borgerinitiativer. Hun besvarede i detaljer spørgsmålene og kommentarerne fra parlamentsmedlemmerne. Du kan se optagelsen af debatten her.

 


To nye borgerinititiver er blevet registreret: "En europæisk miljøscore" og "Bevar dyremishandlingsfri kosmetik – kæmp for et Europa uden dyreforsøg".

Kommissionen har i dag registreret to nye europæiske borgerinitiativer.

"En europæisk miljøscore"

Initiativtagerne til "En europæisk miljøscore" opfordrer Kommissionen til at foreslå "en troværdig europæisk miljøscore", som skal være et obligatorisk mærke, der giver forbrugerne information om miljøpåvirkningen af produkter, der fremstilles i EU eller sælges på EU-markedet. Mærket skal være baseret på en standardiseret beregning, som i første omgang skal gælde for fødevarer og tøj, men på længere sigt skal dække alle typer produkter.

"Bevar dyremishandlingsfri kosmetik – kæmp for et Europa uden dyreforsøg".

Initiativtagerne til "Bevar dyremishandlingsfri kosmetik – kæmp for et Europa uden dyreforsøg" opfordrer Kommissionen til at foreslå lovgivning, som skal styrke og udbrede det eksisterende EU-forbud mod dyreforsøg i kosmetikfremstilling og mod markedsføring af ingredienser, der testes på dyr. Lovgivningen skal desuden indeholde en køreplan for udfasning af alle dyreforsøg inden udløbet af den nuværende Kommissions mandatperiode.

Med disse to borgerinitiativer er antallet af nye initiativer registreret i første halvdel af 2021 nået op på 6.


Europa-Kommissionen svarer på borgerinitiativet "Slut med opdræt i bure"

Kommissionen har i dag offentliggjort sit svar på det europæiske borgerinitiativ "Slut med opdræt i bure", det sjette initiativ, som det er lykkedes at opnå støtte fra over 1 millioner borgere i hele EU.

Læs Kommissionens meddelelse og pressemeddelelse, og se videoen.

 


Et nyt borgerinitiativ er blevet registreret: "Forbud mod reklame og sponsorater i forbindelse med brug af fossile brændstoffer"

Kommissionen har i dag registreret et nyt europæisk borgerinitiativ:

Initiativtagerne til borgerinitiativet "Forbud mod reklame og sponsorater i forbindelse med brug af fossile brændstoffer" opfordrer Kommissionen til at fremsætte forslag om et forbud mod reklame og sponsorater, der støtter og fremmer markedet for fossile brændstoffer og for alle former for køretøjer, der anvender disse brændstoffer (med undtagelse af køretøjer beregnet til transporttjenester af almen økonomisk interesse).

Det er det fjerde initiativ, som er blevet registreret i 2021.

 


Europa-Parlamentet vedtager beslutning om det europæiske borgerinitiativ "Slut med opdræt i bure" ("End the Cage Age")

I deres beslutning om det europæiske borgerinitiativ "Slut med opdræt i bure" beder medlemmerne af Europa-Parlamentet Kommissionen om at fremsætte lovforslag om et forbud mod opdræt i bure i EU, som muligvis allerede kunne træde i kraft i 2027 efter en passende overgangsperiode og efter en grundig videnskabelig konsekvensanalyse.

Beslutningen blev vedtaget den 10. juni med 558 stemmer for, 37 imod og 85 hverken for eller imod.

Du kan se optagelsen af debatten på plenarmødet på Europa-Parlamentets website.

 


Online-arrangementer til fremme af det europæiske borgerinitiativ – i Irland (16. juni) og Luxembourg (18. juni)

Den 16. juni inviterer Europa-Kommissionen borgerne til at lære mere om det europæiske borgerinitiativ, med fokus på Irland – og den 18. juni bliver det Luxembourgs tur. Takket være det digitale format, har vi kunnet udvide rækkevidden af disse arrangementer, så borgere fra andre EU-lande også kan deltage.

Tjek datoerne for kommende arrangementer på vores website. Du kan også se optagelser fra arrangementerne med fokus på Tyskland, Danmark og Sverige.


Kommissionen giver yderligere mulighed for at forlænge seks borgerinitiativer på grund af covid-19-pandemien

På grund af de udfordringer, som covid-19-pandemien har skabt, besluttede Kommissionen den 3. juni at forlænge fristen for seks borgerinitiativer, der i øjeblikket er i gang med at indsamle støttetilkendegivelser, med yderligere tre måneder. Yderligere seks initiativer, der også fortsat er i gang med at indsamle støttetilkendegivelser, har allerede nydt godt af en samlet maksimal forlængelse på 12 måneder, med de tidligere forlængelser indrømmet i henholdsvis juli 2020, december 2020 og februar i år. Initiativtagerne til de pågældende borgerinitiativer er blevet underrettet om dette af Kommissionen. Læs teksten til Kommissionens gennemførelsesafgørelse.

 


Onlinearragement den 3. og 4. juni: den europæiske borgerinitiativdag

Den 10. udgave af den europæiske borgerinitiativdag finder i år sted som onlineevents den. 3. og 4. juni. Den arrangeres af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg i samarbejde med en række institutioner og civilsamfundsorganisationer.

Torsdag den 3. juni bliver en hel dag med debatter om borgerinitiativet med fokus på de faktorer, der er vigtigst for at give borgerinitiativet mere gennemslagskraft og styrke deltagelsesdemokratiet i EU.På programmet er også workshopper for initiativtagere med temaer som onlinekampagner og fundraising.Den 4. juni får initiativtagerne til igangværende borgerinitiativer mulighed for at præsentere deres initiativer.Se mere om programmet, talerne og workshopperne på vores regelmæssigt opdaterede eventwebsite. Tilmeld dig inden den 30. maj!


Nationale online-arrangementer til fremme af det europæiske borgerinitiativ – i Danmark (20. maj) og Sverige (25. maj)

Den 28. april indledte Europa-Kommissionen sin række af 10 onlinearrangementer i 2021 om det europæiske borgerinitiativ med et vellykket arrangement med fokus på Tyskland. Den 20. maj inviterer vi danskerne til at lære mere om dette særlige deltagelsesdemokratiske instrument, og den 25. maj vil det være Sveriges tur. Du vil møde engagerede borgere, repræsentanter for EU-institutionerne og interessenter, som brænder for deltagelsesdemokrati. Nuværende og tidligere initiativtagere vil også deltage og dele ud af deres erfaringer. 


ECI-forummets næste webinar: Det europæiske borgerinitiativ trin for trin (18. maj)

Deltag i webinaret "Det europæiske borgerinitiativ trin for trin" den 18. maj og få praktisk vejledning om de forskellige faser af et borgerinitiativ – lige fraforberedelsen og registreringen til indsamlingen og verificeringen af underskrifter og den endelige indsendelse. Læs mere på webinarsiden.

Kalender med arrangementer

Kalender med kommende arrangementer vedr. det europæiske borgerinitiativ. Du kan også se listen over tidligere arrangementer – du kan se videoer af nogle af dem.

Tjek kalenderen!