Místopředsedkyně Komise Jourová diskutuje v Evropském parlamentu o opatřeních navazujících na úspěšné evropské občanské iniciativy

15. července se Věra Jourová, místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost, zúčastnila výměny názorů se členy Petičního výboru Evropského parlamentu. Hovořilo se o opatřeních navazujících na úspěšné evropské občanské iniciativy.

Místopředsedkyně popsala další kroky, které Komise přijme v rámci iniciativy „Konec doby klecové“, a opatření přijatá v návaznosti na předchozí iniciativy. Podrobně zodpověděla dotazy a připomínky zúčastněných. Na záznam se můžete podívat zde.

 


Nově zaregistrované iniciativy: „Evropské ekoskóre“ a „Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech“

Komise dnes zaregistrovala dvě nové evropské občanské iniciativy.

„Evropské ekoskóre“

Organizátoři iniciativy „Evropské ekoskóre“ vyzývají Komisi, aby zavedla spolehlivé „evropské ekoskóre“, tj. povinné označení výrobků vyráběných v EU nebo prodávaných na trhu EU, které by evropským spotřebitelům poskytovalo transparentní informace o tom, jaký dopad mají tyto výrobky na životní prostředí. Označení by bylo založeno na standardizovaném výpočtu. Nejdříve by používalo jen u potravin a oblečení, ale později by se vztahovalo na všechny druhy výrobků.

Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech

Organizátoři iniciativy „Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech“ vyzývají Komisi, aby navrhla právní předpisy, které zpřísní a rozšíří stávající zákazy EU týkající se testování kosmetických přípravků na zvířatech a uvádění přísad testovaných na zvířatech na trh. V legislativě by byl rovněž stanoven plán postupného ukončení veškerých zkoušek na zvířatech před koncem mandátu současné Komise.

S těmito iniciativami bylo v první polovině roku 2021 zaregistrováno celkem 6 nových občanských iniciativ.


Odpověď Evropské komise na iniciativu „End the Cage Age“

Komise zveřejnila odpověď na evropskou občanskou iniciativu „End the Cage Age“ (Konec doby klecové). Jedná se již o šestou úspěšnou iniciativu, kterou podpořil více než 1 milion občanů v celé EU.

Více inforamcí najdete ve sdělení Komise, tiskové zprávě či krátkém videu.

 


Byla zaregistrována nová iniciativa: „Zákaz reklamy a sponzorství pro fosilní paliva“

Komise dnes zaregistrovala novou evropskou občanskou iniciativu.

Organizátoři iniciativy Zákaz reklamy a sponzorství pro fosilní paliva vyzývají Komisi, aby navrhla zákaz reklamy a sponzorství, které podporují a propagují trh s fosilními palivy a se všemi typy dopravních prostředků využívajících tato paliva (s výjimkou dopravních prostředků určených pro dopravní služby obecného hospodářského zájmu).

Jedná se již o čtvrtou iniciativu zaregistrovanou v roce 2021.

 


Evropský parlament přijal usnesení týkající se iniciativy „Konec doby klecové“

Ve svém usnesení o evropské občanské iniciativě „Konec doby klecové“ (End the Cage Age) poslanci Evropského parlamentu žádají Komisi, aby předložila legislativní návrh zakazující v EU chov v klecích, pokud možno již do roku 2027, a to po odpovídajícím přechodném období a po provedení důkladného vědeckého posouzení dopadů.

Usnesení bylo přijato 10. června 558 hlasy pro, 37 hlasů bylo proti a 85 poslanců se hlasování zdrželo.

Záznam diskuse z plenárního zasedání najdete na Evropského parlamentu.

 


Online akce k propagaci evropské občanské iniciativy – v Irsku (16. června) a Lucembursku (18. června)

16. června mají občané možnost seznámit s evropskou občanskou iniciativou se zaměřením na Irsko a dne 18. června proběhne akce pro Lucembursko. Díky digitálnímu formátu akcí se mohou připojit i občané z jiných zemí EU a rozšířit tak její záběr.

Data naplánovaných akcí najdete na našich internetových stránkách. K dispozici jsou rovněž záznamy předešlých z akcí, které se zaměřily na Německo, Dánsko a Švédsko.


Komise kvůli koronavirové pandemii prodlužuje lhůty občanských iniciativ.

Vzhledem k problémům způsobeným pandemií se Komise 3. června rozhodla prodloužit o další tři měsíce lhůty 6 evropských občanských iniciativ, jejichž organizátoři aktuálně shromažďují prohlášení o podpoře. Šest dalších iniciativ, u nichž sběr ještě také probíhá, již využilo maximálního celkového prodloužení o 12 měsíců, tj. včetně předchozích prodloužení, která byla udělena v červenci 2020, prosinci 2020 a únoru tohoto roku. Komise o tom organizátory těchto iniciativ uvědomila. Znění daného prováděcího rozhodnutí Komise najdete zde.

 


Den evropské občanské iniciativy - online akce (3. a 4. června)

Již desátý Den evropské občanské iniciativy se bude konat online ve dnech 3. a 4. června. Organizuje jej Evropský hospodářský a sociální výbor ve spolupráci s institucionálními partnery a partnery z řad občanské společnosti.

Čtvrtek 3. června bude patřit diskusím o evropské občanské iniciativě jakožto nástroji. Debaty se zaměří na nejdůležitější aspekty při jeho zdokonalování a při posilování evropské občanské iniciativy a participativní demokracie na úrovni EU.Na programu budou též semináře pro organizátory iniciativ. Zaměří se na různé dílčí fáze pořádání iniciativ, např. na internetové kampaně či získávání finančních prostředků.V pátek 4. června dostanou slovo organizátoři probíhajících iniciativ a budou je prezentovat.Více informací o programu, hostech a souvisejících seminářích najdete na pravidelně aktualizovaných internetových stránkách akce. Zaregistrovat se lze do 30. května!


V Dánsku (20. května) a ve Švédsku (25. května) proběhnou online vnitrostátní akce pořádané na podporu evropské občanské iniciativy.

Evropská komise pořádá v roce 2021 sérii 10 online akcí týkajících se evropské občanské iniciativy. Úspěšná akce z 28. dubna se zaměřila na Německo. 20. května se k nám mohou připojit zájemci z Dánska a seznámit se s tímto ojedinělým nástrojem participativní demokracie. 25. května se koná akce určená pro Švédsko. Akcí se zúčastní angažovaní občané a zástupci orgánů EU a zainteresovaných stran, kteří se věnují tématu participativní demokracie. Hosty budou organizátoři probíhajících i již proběhlých iniciativ, kteří se podělí o své zkušenosti a názory. 


Další webinář Fóra evropské občanské iniciativy: „ECI krok za krokem“, 18. května

Připojte se 18. května k účastníkům webináře „ECI krok za krokem“, kde získáte praktické pokyny k různým procesním krokům, které vás čekají při organizování evropské občanské iniciativy –od její přípravy a registrace až po fázi sběru podpisů, jejich ověřování a předložení iniciativy Komisi. Další informace najdete na stránkách webináře.

Zdroj: Webináře
Kalendář akcí

Sledujte naplánované akce spojené s evropskou občanskou iniciativou. Najdete zde i seznam těch akcí, které již proběhly. U některých jsou k dispozici nahrávky.

Sledujte kalendář!