Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Последни новини

Initiative submitted to the EC
  • 26/01/2023

Successful ‘Save Cruelty Free Cosmetics’ ECI submitted to the European Commission for examination

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

‘Save Cruelty Free Cosmetics – Commit to a Europe without animal testing’ initiative has reached 1,217,916 validated statements of support from EU citizens, with thresholds attained in 21 countries and was submitted to the European Commission for examination on 25 January 2023. It has become the ninth successful European Citizens' Initiative (ECI).

The initiative calls on the Commission to initiate legislation, strengthen and broaden the existing EU bans on animal testing for cosmetics and the marketing of ingredients tested on animals, as well as to adopt a legislative proposal setting out a roadmap to phase out all animal testing before the end of Commission’s current mandate.

The Commission will meet its organisers to discuss the initiative in detail in the next weeks. A public hearing will then be organised by the European Parliament. The Commission has until 25 July 2023 to present its official reply, outlining the actions it intends to take.

Policy updates
  • 25/01/2023

Commission addresses concerns of successful 'Save Bees and Farmers!' ECI in 'A New Deal for Pollinators'

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

On 24 January, the European Commission presented 'A New Deal for Pollinators' to tackle the alarming decline in wild pollinating insects in Europe, revising the 2018 EU Pollinators Initiative. Citizens have been increasingly calling for decisive action against pollinator loss, also through the recent successful European Citizens' Initiative ‘Save Bees and Farmers'. 

European Parliament
  • 20/01/2023

Public hearing on ‘Save Bees and Farmers’ ECI on 24 January 2023

Новината не е достъпна на български, но може да бъде преведена автоматично на страницата Последни новини.

The European Parliament will hold a public hearing on the seventh successful European Citizens’ Initiative Save Bees and Farmers! Towards a bee-friendly agriculture for a healthy environment on 24 January from 2.30 to 6.30 p.m. The organisers will present the initiative's objectives and engage with Members of the European Parliament. European Commission's representatives will also participate.

The meeting is webstreamed.

Initiative reaches 1m
  • 12/01/2023

Последващи действия във връзка с първата успешна ЕГИ „Right to Water“ („Право на вода“)

От днес европейците могат да бъдат сигурни, че качеството на водата, която пият, отговаря на най-високите стандарти, тъй като новите изисквания от преразгледаната Директива за питейната вода се превръщат в норма в целия ЕС. Това преразглеждане е в отговор на първата успешна европейска гражданска инициатива„Right2Water“ (Право на вода), която събра 1,6 милиона подписа в подкрепа на подобряването на достъпа до безопасна питейна вода за всички европейци.

New initiative registered
  • 12/01/2023

Нова регистрирана инициатива: „Член 4: Да спрем изтезанията и нечовешкото отношение по границите на Европа“

На 12 януари 2023 г. Комисията регистрира Европейска гражданска инициатива, озаглавена „Член 4: Да спрем изтезанията и нечовешкото отношение по границите на Европа“.

Инициативата призовава за рамка, която да гарантира спазването на забраната на насилието и нечовешкото и унизително отношение, залегнала в член 4 от Хартата на основните права, във връзка с политиките на ЕС в областта на граничния контрол, убежището и имиграцията.

Това е първата инициатива, регистрирана през 2023 г. Организаторите ѝ разполагат с шест месеца, за да изберат началната дата, от която да започнат да събират подкрепа.

Initiative submitted to the EC
  • 11/01/2023

Успешната европейска гражданска инициатива Stop Finning — Stop the trade (Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията) е предадена на Европейската комисия за разглеждане

Инициативата Stop Finning — Stop the trade (Спрете рязането на перки на акули — спрете търговията) постигна 1 119 996 валидирани изявления за подкрепа от граждани на ЕС, като праговете бяха достигнати в 15 страни и бе предадена за разглеждане на Европейската комисия на 11 януари 2023 г. Тя стана осмата успешна европейска гражданска инициатива.

Инициативата призовава Комисията да предложи правни мерки за спиране на търговията с перки на акули в ЕС, включително вноса, износа и транзита на перки, които не са естествено прикрепени към трупа на животното.

Комисията ще се срещне с организаторите, за да обсъдят подробно инициативата през следващите седмици. След това ще бъде организирано публично изслушване в Европейския парламент. Комисията разполага със срок до 11 юли 2023 г., за да представи своя официален отговор, в който да посочи действията, които възнамерява да предприеме.

Policy updates
  • 03/01/2023

Гражданите на Германия вече могат да подкрепят граждански инициативи от 16-годишна възраст.

Благодарение на това изменение на националните разпоредби за Европейската гражданска инициатива, влизащо в сила от 1 януари 2023 г., немските граждани могат да подкрепят Европейските граждански инициативи след навършване на 16 години.

Германия е шестата държава, която намалява възрастта за подкрепа на ЕСИ под 18 години.

Podcast
  • 19/12/2022

Слушайте новия епизод на подкаста CitizenCentral!

В новия епизод на подкаста CitizenCentral участват организатори на европейски граждански инициативи, експерти и др.

В глава 3 разговаряме с трима организатори на европейски граждански инициативи. Те са от Нидерландия, Франция и Дания и представят инициативите Качествени дрехи, справедливо заплащане, Победа само на терена и Не на 5G — да останем свързани, но защитени.

Ще намерите CitizenCentral (само на английски) в Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts и SoundCloud.  

Meeting with EC
  • 25/11/2022

Европейската комисия приема организаторите на инициативата „Да спасим пчелите и земеделските стопани!“

На 25 ноември организаторите на инициативата „Да спасим пчелите и земеделските стопани! Щадящо пчелите селско стопанство за здравословна околна среда“ се срещнаха със заместник-председателя, отговарящ за ценностите и прозрачността Вера Йоурова и с комисаря по въпросите на здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириакиду, за да представят по-задълбочено идеите си. 

New initiative registered
  • 22/11/2022

Регистрация на нова инициатива: „Европейски ден „Ще направим всичко необходимо“

На 22 ноември 2022 г, Комисията регистрира европейска гражданска инициатива, наречена „Европейски ден „Ще направим всичко необходимо“.

В нея се призовава за институционализиране на Европейския ден „Ще направим всичко необходимо“ във връзка с изявлението, направено от предишния председател на Европейската централна банка Марио Драги на 26 юли 2012 г., като символичен акт на паневропеизъм.

Това е десетата инициатива, регистрирана през 2022 г. Организаторите ѝ разполагат с шест месеца, за да изберат началната дата, от която да започнат да събират подкрепа.

Искате да научите повече и да си сътрудничите?