ECI website

Due to maintenance operations, the ECI websites to support the different initiatives will temporarily not be available for around 30 minutes on 2nd of October between 08:00 and 18:00 CEST. Apologies in advance for any inconvenience this may cause. Thank you for your understanding.

Източник:

New initiative registered: ‘Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law’

Съдържанието не е налично на български, но е достъпно на Английски.

Today, the European Commission decided to register a European citizens' initiative entitled ‘Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law’.

The organisers of the initiative call on the Commission to ‘propose legal acts based on the Common Commercial Policy to prevent EU legal entities from both importing products originating in illegal settlements in occupied territories and exporting to such territories, in order to preserve the integrity of the internal market and to not aid or assist the maintenance of such unlawful situations.

It is important to highlight that the initiative invites the Commission to submit a proposal for a legal act under the Common Commercial Policy, which is general in nature and does not target a specific country or territory.

 

Източник: Press release

New initiative registered: ‘ReturnthePlastics: A Citizen’s Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles’

Съдържанието не е налично на български, но е достъпно на Английски.

 

The Commission has registered a new European citizens' initiative ‘ReturnthePlastics: A Citizen’s Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles’.

The organisers of the ‘ReturnthePlastics: A Citizen’s Initiative to implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles’ initiative call on the Commission to present a proposal to:

  • implement an EU-wide deposit-system to recycle plastic bottles,
  • incentivise all EU Member States that supermarkets (chains) which are selling plastic bottles install reverse vending machines for recycling the plastic bottles after being purchased and used by the consumer, and
  • make the plastic bottle producing companies pay plastic taxes for the recycling and deposit-system of the plastic bottles (under the principle that the polluter should pay).

This is the seventh new initiative that is registered in 2021.

Източник: See press release

Заместник-председателят на Комисията Вера Йоурова участва в обсъждане на последващите действия по успешните ЕГИ в Европейския парламент

На 15 юли Вера Йоурова, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за ценностите и прозрачността, участва в обмен на мнения с комисията по петиции на Европейския парламент. Той бе посветен на последващите действия във връзка с успешните европейски граждански инициативи.

Заместник-председателят описа следващите стъпки по инициативата End the Cage Age (Край на клетките), както и действията, предприети във връзка с предишните инициативи, получили отговор. Тя отговори подробно на въпросите и коментарите на членовете на ЕП. Гледайте записа тук.

 


Регистрация на нови инициативи: „Европейски екорейтинг (European EcoScore)“ и „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“

Днес Комисията регистрира две нови европейски граждански инициативи.

Европейски екорейтинг (European EcoScore)

Организаторите на инициативата „Европейски екорейтинг (European EcoScore)“ призовават Комисията да предложи надежден „европейски екорейтинг“ — задължителен етикет, който да предоставя на потребителите информация за въздействието върху околната среда на продуктите, произвеждани или продавани на пазара на ЕС. Етикетът ще се основава на стандартно изчисление, като първоначално ще се използва за храни и облекло, но целта е в последствие да бъдат обхванати всички видове продукти.

За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни

Организаторите на инициативата „За козметика без жестокост — ангажимент за Европа без изпитване върху животни“ призовават Комисията да предложи законодателство, с което да се укрепят и разширят съществуващите забрани на ЕС за изпитване на козметични продукти върху животни и за пускането на пазара на съставки, изпитвани върху животни. В законодателството също така ще се определи пътна карта за постепенно прекратяване на всички изпитвания върху животни преди края на настоящия мандат на Комисията.

С тези две регистрации броят на новите инициативи, регистрирани през първата половина на 2021 г., е 6.


Европейската комисия отговаря на инициативата End the Cage Age

Европейската комисия публикува своя отговор на европейската гражданска инициатива End the Cage Age (Край на клетките), която е шестата инициатива, подкрепена от над 1 милион граждани в целия ЕС.

Вижте съобщението на Комисията, съобщението за медиите и видеоклипа.

 


Регистрация на нова инициатива: „Да се забранят рекламата и спонсорството, свързани с изкопаеми горива“

Днес Комисията регистрира нова гражданска инициатива.

Организаторите на инициативата Да се забранят рекламата и спонсорството, свързани с изкопаеми горива приканват Комисията да предложи забрана за рекламата и спонсорството, свързани с изкопаеми горива, и за всички видове превозни средства, използващи тези горива (с изключение на тези, предназначени за транспортни услуги от общ икономически интерес).

Това е четвъртата инициатива, регистрирана през 2021 г.

 


Европейският парламент приема резолюция относно инициативата End the Cage Age

В своята резолюция относно европейската гражданска инициатива End the Cage Age (край на клетките) членовете на Европейския парламент отправят искане към Комисията да представи законодателни предложения за забрана на отглеждането на животни в клетки в ЕС, евентуално още до 2027 г., след подходящ преходен период и след извършването на солидна научна оценка на въздействието.

Резолюцията бе приета на 10 юни с 558 гласа „за“, 37 „против“ и 85 „въздържал се“.

Гледайте записа на дебата по време на пленарното заседание на Европейския парламент.

 


Онлайн прояви за популяризиране на ЕГИ — в Ирландия (16 юни) и Люксембург (18 юни)

На 16 юни Европейската комисия кани гражданите да се запознаят с Европейската гражданска инициатива — с акцент върху Ирландия, а на 18 юни е ред на Люксембург. За да се разшири обхватът на тези прояви и благодарение на техния цифров формат, граждани на други държави от ЕС също могат да участват.

Вижте датите на предстоящите прояви на нашия уебсайт. Можете да гледате и записите от проявите с акцент върху Германия, Дания и Швеция.


Срокът за шест граждански инициативи е удължен още веднъж поради пандемията от COVID-19

Поради предизвикателствата, свързани от пандемията от COVID-19, на 3 юни Комисията реши да удължи с още 3 месеца срока за шест граждански инициативи, които понастоящем са в процес на събиране на изявления за подкрепа. Шест други инициативи, за които събирането на подписи също продължава, вече се възползваха от максималното общо удължаване на срока с 12 месеца. Предишните удължавания бяха предоставени през юли 2020 г., декември 2020 г. и февруари тази година. Организаторите на съответните инициативи са уведомени от Комисията. Прочетете решението за изпълнение на Комисията.

Календар на проявите

Вижте предстоящите прояви, свързани с Европейската гражданска инициатива. Можете да видите и списък с предишните прояви, като за някои има записи.

Проверете в календара!