Gå direkt till innehållet
Europeiska medborgarinitiativet

Minority Safepack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa

Inlämning och prövning

Den 10 januari 2020 lämnades initiativet Minority Safepack – en miljon underskrifter för mångfald i Europa in till kommissionen med totalt 1 123 422 namnunderskrifter. Läs pressmeddelandet

Den 5 februari 2020 träffade organisatörerna Věra Jourová, kommissionens vice ordförande med ansvar för värden och öppenhet, och Mariya Gabriel, kommissionär för innovation, forskning, kultur, utbildning och ungdomsfrågor. 

Den 15 oktober 2020 hölls en offentlig utfrågning i Europaparlamentet. Läs pressmeddelandet

Europaparlamentet diskuterade initiativet vid sitt plenarmöte den 14 december 2020, och antog den 17 december 2020 en resolution för att uttrycka sitt stöd för initiativet. Läs Europaparlamentets pressmeddelande

Den 14 januari 2021 antog kommissionen ett meddelande om sina planerade åtgärder som svar på initiativet Minority Safepack. Läs pressmeddelandet

 

Kommissionens svar och uppföljning

Meddelandets viktigaste slutsatser:

Inkludering och respekt för Europas rika kulturella mångfald hör till kommissionens prioriteringar och mål. En rad åtgärder som behandlar flera aspekter av initiativets förslag har vidtagits sedan initiativet först lades fram 2013. I meddelandet bedöms vart och ett av de nio förslagen individuellt, med beaktande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Kommissionen föreslår inga nya rättsakter, utan den lagstiftning och politik som redan finns utgör en kraftfull arsenal till stöd för initiativets mål, om den genomförs fullt ut.

 

 

 

Vill du lära dig mer och samarbeta med andra?