Pereiti prie pagrindinio turinio
Europos piliečių iniciatyva

„Minority SafePack“ – milijonas parašų už įvairovę Europoje“

Teikimas ir nagrinėjimas

Iniciatyva „Minority SafePack“ – milijonas parašų už įvairovę Europoje“, sulaukusi 1 123 422 pritarimo pareiškimų, 2020 m. sausio 10 d. buvo pateikta Komisijai. Žr. pranešimą spaudai.

2020 m. vasario 5 d. organizatoriai susitiko su už vertybes ir skaidrumą atsakinga Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Věra Jourová ir už inovacijas, mokslinius tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimą atsakinga Komisijos nare Mariya Gabriel. 

2020 m. spalio 15 d. Europos Parlamente įvyko viešas svarstymas. Žr. pranešimą spaudai.

Iniciatyva buvo aptarta Europos Parlamento plenarinėje sesijoje 2020 m. gruodžio 14 d. 2020 m. gruodžio 17 d. priimtoje rezoliucijoje Europos Parlamentas išreiškė pritarimą šiai iniciatyvai. Žr. Europos Parlamento pranešimą spaudai.

2021 m. sausio 14 d. Komisija priėmė komunikatą, kuriame nustatyti veiksmai, kurių ji ketina imtis reaguodama į iniciatyvą „Minority SafePack“ – milijonas parašų už įvairovę Europoje“. Žr. pranešimą spaudai.https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2017/000004_lt

 

Europos Komisijos atsakymas ir tolesni veiksmai

Oficialus dokumentas

Pagrindinės komunikato išvados

Įtrauktis ir pagarba didelei Europos kultūros įvairovei yra vienas iš Europos Komisijos prioritetų ir tikslų. Per metus, praėjusius nuo iniciatyvos pateikimo 2013 m., imtasi įvairių priemonių, susijusių su keliais iniciatyvos pasiūlymų aspektais. Komunikate kiekvienas iš devynių atskirų pasiūlymų vertinamas atsižvelgiant į jo privalumus ir vadovaujantis subsidiarumo bei proporcingumo principais. Nors jokių kitų teisės aktų nesiūloma, visapusiškas jau priimtų teisės aktų ir politikos įgyvendinimas labai padeda siekti iniciatyvos tikslų.

 

 

 

Norite mokytis ir bendradarbiauti?