Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Minority Safepack – aon mhilliún síniú ar son na héagsúlachta san Eoraip

Tíolacadh agus scrúdú

Cuireadh Minority Safepack – aon mhilliún síniú ar son na héagsúlachta san Eoraip faoi bhráid an Choimisiúin an 10/01/2020, tar éis do na heagraithe 1,123,422 ráiteas tacaíochta a bhailiú. Féach an phreaseisiúint.

An 5/02/2020, bhuail na heagraithe le Věra Jourová, an Leas-Uachtarán um Luachanna agus um Thrédhearcacht de chuid an Choimisiúin agus Mariya Gabriel, an Coimisinéir um Nuálaíocht, um Thaighde, um Chultúr, um Oideachas agus um an Óige. 

Reáchtáladh éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa an 15/10/2020. Féach an phreaseisiúint.

Pléadh an tionscnamh ag seisiún iomlánach Pharlaimint na hEorpa an 14 Nollaig 2020. Sa rún a glacadh an 17 Nollaig 2020, chuir an Pharlaimint a tacaíocht in iúl don tionscnamh. Féach an phreaseisiúint ó Pharlaimint na hEorpa.

Ghlac an Coimisiún Teachtaireacht an 14/01/2021 ina leagtar amach na bearta a bhfuil sé i gceist aige a ghlacadh mar fhreagairt ar an tionscnamh Minority Safepack – aon mhilliún síniú ar son na héagsúlachta san Eoraip. Féach an phreaseisiúint.

 

Freagra an Choimisiúin Eorpaigh agus bearta leantacha

Doiciméad oifigiúil:

Príomhchonclúidí na Teachtaireachta:

Cuimsiú agus meas ar éagsúlacht shaibhir chultúrtha na hEorpa, is é sin ceann de thosaíochtaí agus cuspóirí an Choimisiúin. Réimse leathan bearta a thugann aghaidh ar roinnt gnéithe de thograí an tionscnaimh, glacadh iad le blianta beaga anuas ón uair a cuireadh an tionscnamh i láthair den chéad uair in 2013. Leis an Teachtaireacht, déantar measúnú ar gach ceann de na 9 dtogra aonair de réir a dtuillteanas féin, agus prionsabail na coimhdeachta agus na comhréireachta á gcur san áireamh. Cé nach bhfuil aon ghníomh dlíthiúil eile á mholadh, soláthraítear le cur chun feidhme iomlán na reachtaíochta agus na mbeart atá ann cheana áiseanna cumhachtacha chun tacú le spriocanna an tionscnaimh.

 

 

 

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?