Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Kako početi

Vodič

Vodič za europsku građansku inicijativu

Važne informacije

Europska građanska inicijativa pruža vam priliku da sudjelujete u oblikovanju politika EU-a. Potiče raspravu o temama koje su vam važne i informira javnost o pitanjima od zajedničkog interesa.

Što to znači za vas:

 • od Europske komisije zahtijevate da predloži nove propise na razini EU-a koji bi podržavali vaše ciljeve, ako su u području nadležnosti EU-a
 • registrirate svoju inicijativu, prikupite najmanje milijun potpisa, na papiru i preko interneta, u najmanje sedam država članica EU-a, te je vi i suradnici u EU-u predate Komisiji
 • na sastanku s predstavnikom Komisije razgovarate o svojim ciljevima.

Nakon što pregleda vaš prijedlog, Komisija se izjašnjava hoće li poduzeti mjere, i ako hoće, koje.

Kad pokrećete europsku građansku inicijativu, morate se držati zadanih postupaka. Životni ciklus europske građanske inicijative može trajati mjesecima ili čak godinama!

Ključno je biti pripremljen. Kako bismo vam u tome pomogli:

 • na ovoj internatskoj stranici izložen je cijeli postupak
 • na forumu europske građanske inicijative nalaze se smjernice i savjeti o pravnim i praktičnim aspektima upravljanja inicijativom, uključujući:
  • izrada nacrta inicijative
  • okupljanje skupine organizatora
  • prikupljanje potpisa...

Kao organizator možete besplatno koristiti središnji sustav internetskog prikupljanja Europske komisije za prikupljanje izjava o potpori preko interneta.

Pokretanje inicijative

Kad okupite skupinu, izradite nacrt inicijative i prikupite sve potrebne podatke, predajete zahtjev za registraciju.

Prije toga predstavnik vaše skupine organizatora sa svojom e-adresom otvara račun organizatora (adresa će biti vidljiva na ovoj stranici kad inicijativa bude registrirana) i ispunjava obvezna polja.

Račun organizatora

Kad je vaša inicijative registrirana, odabirete sustav internetskog prikupljanja putem kojeg ćete preko interneta prikupljati izjave o potpori. Komisija organizatorima pruža besplatno korištenje središnjeg sustava internetskog prikupljanja. Taj se sustav može brzo pokrenuti za vašu inicijativu i jamči potpunu usklađenost s propisima o zaštiti podataka. Do kraja 2022. organizatori mogu koristiti i vlastiti sustav internetskog prikupljanja, no takve sustave mora odobriti nadležno tijelo države članice u kojoj se podaci pohranjuju.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?