Vodič

Vodič kroz europsku građansku inicijativu

Važne informacije

Europska građanska inicijativa pruža vam priliku da sudjelujete u oblikovanju politika EU-a. Potiče raspravu o temama koje su vam važne i informira javnost o pitanjima od zajedničkog interesa.

Što to znači za vas:

  • Od Europske komisije zahtijevate da predloži novo zakonodavstvo EU-a koje bi bilo u skladu s vašim ciljevima – ako je u području u kojem je EU ovlašten djelovati

  • Registrirate svoju inicijativu, prikupite najmanje milijun potpisa, na papiru i preko interneta, u najmanje sedam država članica EU-a, te je vi i suradnici diljem EU-a predate Komisiji.

  • Zatim na sastanku s predstavnikom Komisije razgovarate o svojim ciljevima.

Kad pregleda vaš prijedlog, Komisija se izjašnjava hoće li poduzeti mjere, i ako hoće, koje.

Kad pokrećete europsku građansku inicijativu, morate se držati zadanih postupaka. Životni ciklus europske građanske inicijative može trajati mjesecima ili čak godinama! 

Ključno je biti pripremljen. Kako bismo vam u tome pomogli:

  • na ovoj internatskoj stranici izložen je cijeli postupak

  • na forumu europske građanske inicijative nalaze se smjernice i savjeti o pravnim i praktičnim aspektima upravljanja inicijativom, uključujući:

  • izradu nacrta inicijative

  • okupljanje skupine organizatora

  • prikupljanje potpisa...

Pokretanje inicijative

Kad okupite skupinu, izradite nacrt inicijative i prikupite sve potrebne podatke, morate predati zahtjev za registraciju

Da biste to mogli, predstavnik vaše skupine organizatora mora s pomoću adrese e-pošte otvoriti račun organizatora (adresa će biti vidljiva na ovoj stranici kad inicijativa bude registrirana) i ispuniti obvezna polja. 

Račun organizatora