Siirry pääsisältöön
Eurooppalainen kansalaisaloite

Näin pääset alkuun

Kansalaisaloiteopas

Opaskirjanen: Johdatus eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen

Kansalaisaloitteen päävaiheet

Eurooppalainen kansalaisaloite on tavallisen ihmisen mahdollisuus vaikuttaa EU:n politiikkaan. Kansalaisaloitteella voit ajaa yhteisiä asioita ja herättää keskustelua sinulle tärkeistä asioista.

Miten se tapahtuu käytännössä?

 • Kansalaisaloitteella voi pyytää Euroopan komissiota tekemään uusia lakiehdotuksia, jos sen aihe kuuluu EU:n toimivaltaan.
 • Kun kansalaisten muodostama järjestäjäryhmä on rekisteröinyt aloitteensa, sille on kerättävä vähintään 7 EU-maasta yhteensä vähintään miljoona allekirjoitusta (paperilomakkeilla tai verkkojärjestelmällä). Sen jälkeen järjestäjät voivat toimittaa aloitteen komissiolle.
 • Järjestäjät pääsevät tapaamaan komission edustajia ja selittämään heille aloitteensa tavoitteita.

Komissio käsittelee aloitteen ja antaa vastauksen, jossa se kertoo, aikooko se ryhtyä aloitteen pohjalta toimiin ja millaisiin mahdollisiin toimiin.

Kansalaisaloitteiden yhteydessä on noudatettava säädettyjä menettelyjä. Yksittäisen aloitteen käsittely voi kaiken kaikkiaan kestää kuukausia tai jopa vuosia!

Kansalaisaloite kannattaa valmistella huolellisesti. Käytä apunasi seuraavia:

 • tämä sivusto – sen sivuilla kuvataan koko kansalaisaloiteprosessi
 • EU:n kansalaisaloitefoorumi, jossa on tarjolla oikeudellista neuvontaa ja käytännön ohjeita esimerkiksi seuraavista aiheista:
  • kansalaisaloitteen laadinta
  • yhteistyökumppanien haku ja järjestäjäryhmän muodostaminen
  • allekirjoitusten kerääminen.

Järjestäjät voivat halutessaan käyttää maksutta komission ylläpitämää keskitettyä tuenilmausten keruujärjestelmää.

Laita kansalaisaloite vireille

Kun olet koonnut järjestäjäryhmän, laatinut aloitteen ja kerännyt kaikki tarvittavat tiedot, voit toimittaa komissiolle aloitteen rekisteröintipyynnön.

Sitä varten järjestäjäryhmän edustajan on luotava rekisterisivustolle käyttäjätili, johon on kirjattava tietyt tiedot. Käyttäjätili luodaan oman sähköpostiosoitteen avulla, ja tämä osoite tulee näkyville sivustolle, kun kansalaisaloite rekisteröidään.

Kansalaisaloitteen järjestäjän käyttäjätili

Kun kansalaisaloite on rekisteröity, järjestäjien pitää valita järjestelmä, jolla tuenilmauksia kerätään verkossa. Komission ylläpitämää keskitettyä keruujärjestelmää voi käyttää tähän tarkoitukseen maksutta. Järjestelmä täyttää tietosuojavaatimukset, ja siihen on helppo määritellä kansalaisaloitekohtaiset asetukset. Vuoden 2022 aikana on vielä mahdollista valita myös jokin muu keruujärjestelmä. Tällaisille järjestelmille on haettava toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä siinä maassa, jossa kerättävät tiedot säilytetään.

Haluatko saada lisätietoa ja tehdä yhteistyötä?