Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Jak začít

Příručka

Příručka k evropské občanské iniciativě

Co organizování evropské iniciativy obnáší

Evropská občanská iniciativa vám umožňuje aktivně se zapojit do tvorby politiky EU. Podporuje diskusi na témata, která jsou pro vás důležitá, a zvyšuje povědomí veřejnosti o otázkách obecného zájmu.

Hlavní kroky:

Komise váš návrh posoudí a rozhodne, zda v reakci na něj přijme opatření či ne.

Chcete-li se pustit do organizace evropské občanské iniciativy, musíte dodržet stanovený postup. Jednotlivé fáze občanské iniciativy mohou zabrat měsíce, někdy i roky.

Zásadní je příprava. S tou vám pomohou:

  • Tyto internetové stránky, které celý postup podrobně popisují.
  • Fórum evropské občanské iniciativy, které poskytuje další informace a poradenství ohledně právních i praktických aspektů organizace iniciativy. Například:
    • Jak vypracovat text iniciativy
    • Jak najít ty správné lidi do týmu a vytvořit skupinu organizátorů
    • Jak shromažďovat podpisy...

Jako organizátoři budete moci ke sběru prohlášení o podpoře využít centrální online systém ke sběru podpisů, který provozuje Evropská komise.

Zahájení iniciativy

Poté, co sestavíte skupinu organizátorů, vypracujete text iniciativy a shromáždíte všechny potřebné informace, musíte zažádat o registraci iniciativy.

Za tímto účelem musí zástupce vaší skupiny organizátorů založit organizátorský účet, kde uvede svou e-mailovou adresu (která bude po registraci iniciativy zveřejněna na internetových stránkách), a vyplnit požadované údaje.

Organizátorský účet

Po registraci iniciativy se musíte rozhodnout, jaký systém k online sběru podpisů budete používat. Komise nabízí organizátorům bezplatný centrální online systém. Ten je možné rychle nastavit pro účely vaší iniciativy. Navíc plně splňuje požadavky právních předpisů v oblasti ochrany osobních údajů. Do konce roku 2022 se organizátoři mohou rovněž rozhodnout, že budou k online sběru podpisů používat svůj vlastní systém. Ten je však nutné nechat ověřit příslušným orgánem členského státu, v němž budou shromážděná data uchovávána.

Hledáte poradenství a kontakty?