1

Prvi korak: Od zamisli do pobude

Pred začetkom pobude je smiselno razmisliti o nekaterih ključnih praktičnih vidikih, denimo:

Več nasvetov o tem boste našli na forumu evropske državljanske pobude.

 

step-1
2

Drugi korak: Prijavite svojo državljansko pobudo

Preden začnete zbirati podpise, morate pobudo prijaviti pri Komisiji.

Kaj je treba storiti:

 • vzpostavite spletišče za organizatorje– na spletišču lahko upravljate pobudo in ste ves čas postopka v stiku s Komisijo
 • zagotovite opis pobude v enem od uradnih jezikov EU (ter podatke in ustrezna dokazila o skupini organizatorjev, prejeti finančni podpori itd.)

Komisija ni dolžna prijaviti vseh pobud. Prijavi samo pobude, ki izpolnjujejo nekatere pogoje.
Ko prijavite svojo pobudo, ocenimo, ali jo sprejmemo ali ne.
Odgovor boste prejeli v dveh mesecih (ali včasih štirih).
Če sprejmemo prijavo vaše pobude, jo objavimo tukaj.

step-2
3

Tretji korak: Zberite podporo

Potrebujete podporo vsaj 1 milijona ljudi
z najmanjšim številom podpisnikov v vsaj sedmih državah EU..
Ti morajo izpolniti poseben obrazec izjave o podpori.

Izjave o podpori lahko zbirate:

 • v papirni obliki(vnaprej izpolnjene obrazce, ki jih lahko prenesete z spletišča za organizatorje) ali
 • na spletu (izberite eno od dveh možnosti ).

Obrazci so na voljo v vseh uradnih jezikih EU.

Časovni načrt

Ko boste pripravljeni na začetek izvajanja kampanje, morate določiti začetni datum
(najpozneje 6 mesecev od datuma prijave pobude) in 10 delovnih dni pred tem datumom o tem obvestiti Komisijo.
Nato imate na voljo 12 mesecev za zbiranje izjav o podpori.

Kdo lahko podpre državljansko pobudo?

Podpisniki morajo biti:

TIP – Bolje je zbrati nekoliko več podpisov, kar včasih organi v državah članicah ne bodo mogli potrditi vseh predloženih izjav o podpori. Ves čas postopka zbiranja morate spoštovati pravila o varstvu podatkov.

Več o zbiranju podpisov.

 

step 3
4

Četrti korak: PREVERJANJE IZJAV O PODPORI

Če vam v 12-mesečnem obdobju uspe zbrati milijon izjav o podpori, jih razvrstite po državljanstvu in pošljite v preverjanje pristojnim organom v državah članicah.

Za to imate na voljo največ 3 mesece.

Organi morajo nato v nadaljnjih 3 mesecih preveriti veljavnost izjav o podpori (z izdajo potrdila).

TIP – Če uporabljate centralni sistem Komisije za spletno zbiranje izjav o podpori, lahko uporabite tudi storitev za varno izmenjavo datotek, ki omogoča prenos izjav (zbranih na papirju in na spletu) nacionalnim organom. Za prenos poskrbimo mi.

Več o preverjanju izjav o podpori.

step 4
5

Peti korak: Predložite pobudo

Ko od nacionalnih organov prejmete zadnje potrdilo, morate pobudo v 3 mesecih predložiti Komisiji – skupaj z informacijami o virih podpore in financiranja za pobudo.

Več o predložitvi pobude.

step 5
6

Šesti korak: ODGOVOR

Ko predložite pobudo, Komisija začne postopek njenega pregleda:

 • v 1 mesecu

  Sestali se boste s predstavniki Komisije, da podrobno pojasnite svojo pobudo.
   
 • v treh mesecih

  Svojo pobudo boste lahko predstavili na javni obravnavi v Evropskem parlamentu. Parlament jo lahko obravnava tudi na (plenarnem) zasedanju in po možnosti sprejme resolucijo o vaši pobudi.
   
 • v 6 mesecih

  Komisija sporoči, ali in kakšen ukrep bo predlagala kot odziv na državljansko pobudo. Odločitev uradno sprejme kolegij evropskih komisarjev in se objavi v vseh uradnih jezikih EU.

Več o o odgovoru Komisije.

step 6
>

Nadaljnji koraki

Zakonodaja

Če Komisija presodi, da je zakonodaja ustrezen odziv na vašo pobudo, začne pripravljati uradni predlog, ki lahko vključuje pripravljalne ukrepe, kot so javna posvetovanja, ocene učinka itd. Ko Komisija predlog sprejme, ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu (oziroma v nekaterih primerih samo Svetu), in šele ko ga ta sprejmeta oziroma sprejme, postane zakonodajni akt.

Drugi ukrepi

Komisija ni dolžna predlagati zakonodaje. Četudi odgovori pozitivno, lahko presodi, da bi bil najprimernejši nadaljnji ukrep glede pobude v okviru nezakonodajnega postopka. Na voljo so številni drugi primernejši ukrepi.

Nadaljnje ukrepanje

Tudi Evropski parlament lahko oceni ukrepe, ki jih sprejme Komisija.