Krok 1: Príprava

Krok 1: Príprava

Pred začatím iniciatívy by ste mali zvážiť niekoľko kľúčových praktických aspektov:

Podrobnejšie informácie o tejto fáze nájdete na fóre európskej iniciatívy občanov .

Krok 2: Požiadajte o registráciu iniciatívy

Krok 2: Požiadajte o registráciu iniciatívy

Pred začatím zberu podpisov musíte Komisiu požiadať o registráciu iniciatívy.

Bude potrebné:

  • Vytvoriť si účet organizátora. Ten budete potrebovať na riadenie iniciatívy a na kontakt s Komisiou počas celého trvania iniciatívy.

  • Predložiť opis iniciatívy v jednom z oficiálnych jazykov EÚ (ako aj opis podrobností a príslušných dokumentov o skupine organizátorov, získaných finančných prostriedkoch atď.)

The Commission is not obliged to register all initiatives. It only registers initiatives that meet certain criteria.
Once you ask for your initiative to be registered, we will assess whether or not to accept it.
You will receive an answer within 2 months (or sometimes 4 months).
If we accept your initiative for registration, it will be published here.

Krok 3: Získajte podporu

Krok 3: Získajte podporu

Musí vás podporiť aspoň 1 milión ľudí
s minimálnym počtom signatárov v najmenej siedmych krajinách EÚ.
Musia vyplniť osobitný formulár vyhlásenia o podpore.

Vyhlásenia môžete zbierať:

  • v tlačenej podobe (vopred vyplnené formuláre, ktoré si môžete stiahnuť z účtu organizátora) alebo

  • online (na výber máte 2 možnosti).

Tieto formuláre sú dostupné vo všetkých úradných jazykoch EÚ.

Správne načasovanie

Keď ste pripravení na začatie iniciatívy, musíte stanoviť začiatok kampane
(najneskôr 6 mesiacov odo dňa registrácie iniciatívy) a informovať o tom Komisiu 10 dní vopred.
Potom máte 12 mesiacov na zozbieranie minimálneho počtu vyhlásení o podpore.

Kto môže podpísať vyhlásenie?

Signatári musia:

TIP – It’s better to collect more signatures than you need. Sometimes the authorities in each country might not be able to validate all the statements of support you provide.Throughout the collection procedure, you have to comply with data protection rules.

Viac informácií o zbere podpisov

Krok 4: Dajte si overiť vyhlásenia o podpore

Krok 4: Dajte si overiť vyhlásenia o podpore

Ak do 12 mesiacov zozbierate dostatočný počet podpisov, roztrieďte ich podľa štátnej príslušnosti signatárov a jednotlivé skupiny pošlite príslušným orgánom v daných krajinách EÚ.

Máte na to 3 mesiace.

Príslušné orgány majú potom ďalšie 3 mesiace na overenie platnosti vyhlásení o podpore (vystavia vám príslušné osvedčenie).

TIP – Ak využívate centrálny online systém Komisie na zber vyhlásení o podpore, využite aj našu službu na bezpečnú výmenu súborov na zaslanie vyhlásení (v papierovej forme aj online) vnútroštátnym orgánom. O zaslanie dokumentov sa postaráme my.

Viac informácií o overovaní vyhlásení o podpore.

Krok 5: Predložte iniciatívu

Krok 5: Predložte iniciatívu

Keď dostanete všetky osvedčenia od vnútroštátnych orgánov, predložte iniciatívu Komisii do 3 mesiacov, spolu s informáciami o podpore a financovaní iniciatívy, ktoré ste získali.

Viac informácií o predkladaní iniciatív.

Krok 6: Odpoveď

Krok 6: Odpoveď

Po predložení iniciatívy prichádza na rad jej posúdenie:

  • Within 1 month
  • You’ll meet with representatives of the Commission so you can explain the issues raised in your initiative in detail.

  • Within 3 months
  • You’ll have the opportunity to present your initiative at a public hearing at the European Parliament. Parliament may also hold a debate in a full (plenary) session, which could lead to it adopting a resolution related to your issue.

  • Within 6 months
  • The Commission will spell out what action it will propose in response to your initiative (if any), and its reasons for taking (or not taking) action.This response will be in the form of a communication formally adopted by the Commissioners and published in all official EU languages.

Viac informácií o odpovediach od Komisie.

Ďalšie kroky

Ďalšie kroky

Právny predpis

Ak Komisia zhodnotí, že vytvorenie právneho predpisu je primeraným riešením vašej iniciatívy, začne s prípravou formálneho návrhu. Tu môžu byť potrebné prípravné úkony ako verejné konzultácie, posúdenia vplyvu atď. Keď Komisia návrh prijme, predloží ho Európskemu parlamentu a Rade EÚ (alebo v niektorých prípadoch iba Rade), ktorí ho musia schváliť, aby sa z neho stal právny predpis.

Ďalšie možnosti

Komisia nemá uloženú povinnosť vo vašej veci prijať právny predpis. Aj keď iniciatívu podporí, najvhodnejším riešením môže byť nelegislatívny postup. K dispozícii je veľké množstvo ďalších, možno vhodnejších opatrení.

Následné opatrenia

Opatrenia prijaté Komisiou môže ešte posúdiť Európsky parlament.