Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Conas a oibríonn sé

1

Céim 1: Tús a chur leis

Sula seolann tú tionscnamh, is fiú smaoineamh ar chuid de na gnéithe praiticiúla, mar shampla:

Féadfaidh tú comhairle mhionsonraithe maidir leis na saincheisteanna seo a fháil ar Fhóram an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh

 

step-1
2

Céim 2: Do thionscnamh a chlárú

Sula bhféadfaidh tú tosú ar shínithe a bhailiú do do thionscnamh, ní mór duit iarraidh ar an gCoimisiún é a chlárú.

Chun é sin a dhéanamh, seo thíos a bheidh ort a dhéanamh:

 • cruthaigh cuntas d’eagraithe. Beidh sé seo in úsáid agat le do thionscnamh a bhainistiú agus chun dul i dteagmháil leis an gCoimisiún a fhad agus a bheidh an tionscnamh idir lámha agat.
 • iarrtar ort cur síos a dhéanamh ar do thionscnamh i gceann amháin de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh (chomh maith le sonraí agus doiciméid ábhartha maidir leis an ngrúpa d’eagraithe, cistiú a fuarthas, etc.)

Níl ceangal ar an gCoimisiún na tionscnaimh ar fad a chlárú. Ní chláraíonn an Coimisiún ach tionscnaimh a chomhlíonann critéir áirithe.
Nuair a iarrann tú do thionscnamh a chlárú, déanfaimid measúnú an nglacfar leis nó nach nglacfar.
Gheobhaidh tú freagra laistigh de 2 mhí (nó, uaireanta, laistigh de 4 mhí).
Má ghlacann muid le clárú do thionscnaimh, déanfar é a fhoilsiú anseo.

step-2
3

Céim 3: Tacaíocht a fháil

Ní mór duit tacaíocht a fháil ó 1 mhilliún duine ar a laghad,
agus líon áirithe sínithe a bhailiú i seacht mBallstát ar a laghad.
Ní mór do na daoine sin foirm ráitis tacaíochta shonrach a líonadh isteach.

Féadfaidh tú na nithe seo a leanas a bhailiú:

 • ar pháipéar (foirmeacha réamhlíonta, atá ar fáil le híoslódáil ó do chuntas d’eagraithe) nó
 • ar líne(roghnaigh idir 2 rogha).

Tá na foirmeacha seo ar fáil i dteangacha oifigiúla uile an Aontais Eorpaigh.

Uainiú

Agus tú réidh le d’fheachtas a sheoladh, ní mór duit dáta tosaithe a phiocadh
(ar a dhéanaí 6 mhí ón dáta a cláraíodh do thionscnamh) agus an Coimisiún a chur ar an eolas 10 lá oibre roimh an dáta atá roghnaithe agat.
Ansin beidh 12 mhí agat leis an líon áirithe ráiteas tacaíochta a bhailiú.

Cé atá in ann a bheith ina shínitheoir?

Chun a bheith ina shínitheoir, ní mór do dhuine:

LEID – Is fearr níos mó sínithe ná mar atá ag teastáil uait a bhailiú. Uaireanta ní bheidh na húdaráis i ngach tír in ann na ráitis tacaíochta ar fad a thíolacann tú a dheimhniú. Le linn an nós imeachta bailithe, ní mór duit cloí leis na rialacha cosanta sonraí.

Tuilleadh faisnéise maidir le sínithe a bhailiú

 

step 3
4

Céim 4: Ráitis tacaíochta a fhíorú

Má éiríonn leat go leor sínithe a bhailiú laistigh den tréimhse 12 mhí, ní mór duit iad a bhailiú le chéile de réir náisiúntachta agus iad a sheoladh chuig na húdaráis inniúla i ngach tír de chuid an Aontais Eorpaigh lena bhfíorú.

Tá suas le 3 mhí agat leis sin a dhéanamh.

Ansin beidh 3 mhí eile ag na húdaráis chun na ráitis tacaíochta atá bailí a fhíorú (eiseoidh siad deimhniú duit mar gheall air sin).

TIP – Má úsáideann tú lárchóras ar líne an Choimisiúin chun ráitis tacaíochta a bhailiú, féadfaidh tú ár seirbhís shlán malartaithe comhad a úsáid chun iad a aistriú (cibé a bailíodh ar pháipéar nó ar líne iad) chuig na húdaráis náisiúnta. Muidne a thugann aire don aistriú seo.

Tuilleadh faisnéise maidir le ráitis tacaíochta a fhíorú.

step 4
5

Céim 5: Tíolaic do thionscnamh

Nuair a bheidh an deimhniú deireanach faighte agat ó na húdaráis náisiúnta, beidh 3 mhí agat le do thionscnamh a thíolacadh chuig an gCoimisiún – mar aon leis an bhfaisnéis faoin tacaíocht agus faoin cistiú atá faighte agat don tionscnamh seo.

Tuilleadh faisnéise maidir leis an tionscnamh a thíolacadh.

step 5
6

Céim 6: Freagra a fháil

Nuair a bheidh do thionscnamh tíolactha agat, tosóidh an measúnú ar do thionscnamh:

 • Laistigh d'aon mhí amháin

  Buailfidh tú le hionadaithe ón gCoimisiún le go bhféadfaidh tú na saincheisteanna a ardaíodh i do thionscnamh a mhíniú go mion.
   
 • Laistigh de 3 mhí

  Beidh an deis agat do thionscnamh a chur i láthair ag éisteacht phoiblí i bParlaimint na hEorpa. D'fhéadfadh díospóireacht a bheith ag an bParlaimint ag seisiún iomlánach, agus é a bheith mar thoradh air sin go nglacfar rún a bhaineann le do shaincheist.
   
 • Laistigh de 6 mhí

  Léireoidh an Coimisiún go soiléir cén ghníomhaíocht a bhfuil sé i gceist aige a mholadh mar fhreagra ar do thionscnamh (má bhíonn moltaí aige), agus na cúiseanna le beart a dhéanamh (nó gan beart a dhéanamh). Beidh an freagra seo i bhfoirm cumarsáide atá glactha go foirmiúil ag na Coimisinéirí agus foilsithe i ngach ceann de theangacha oifigiúla an Aontais

Tuilleadh faisnéise maidir le freagra a fháil ón gCoimisiún.

step 6
>

An chéad chéim eile

Reachtaíocht

I gcás go bhfuil an Coimisiún den bharúil gur maith an freagra ar do thionscnamh é reachtaíocht a chur i bhfeidhm, tosóidh sé ar thogra foirmiúil a chur le chéile. D'fhéadfadh sé go mbeadh réamhbhearta cosúil le comhairliúcháin phoiblí, measúnuithe tionchair, etc. mar chuid de sin. Agus é glactha ag an gCoimisiún, déantar an togra a thíolacadh chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig Comhairle an Aontais Eorpaigh (nó i gcásanna áirithe, chuig an gComhairle amháin), a mbeidh orthu é a ghlacadh le go ndéanfar dlí de.

Gníomhaíocht eile

Níl ceangal ar an gCoimisiún reachtaíocht a mholadh. Fiú i gcás freagraí dearfacha ar thionscnaimh, d’fhéadfadh sé gur obair leantach neamhreachtúil an obair leantach is iomchuí ar thionscnamh. Tá réimse bearta eile ann a d’fhéadfadh a bheith níos oiriúnaí.

Obair leantach

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa measúnú a dhéanamh ar na bearta atá glactha ag an gCoimisiún freisin.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?