Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πώς λειτουργεί

1

Βήμα 1: Ξεκινήστε

Πριν ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, αξίζει να εξετάσετε κάποιες πρακτικές πτυχές, όπως:

Λεπτομερείς συμβουλές για όλα αυτά τα θέματα θα βρείτε στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών.

step-1
2

Βήμα 2: Καταχωρίστε την πρωτοβουλία σας

Προτού αρχίσετε να συγκεντρώνετε υπογραφές για την πρωτοβουλία σας, πρέπει να ζητήσετε από την Επιτροπή να την καταχωρίσει.

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να:

 • δημιουργήσετε έναν λογαριασμό διοργανωτή. Μέσω αυτού του λογαριασμού θα μπορείτε να διαχειρίζεστε την πρωτοβουλία σας και να είστε σε επαφή με την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πρωτοβουλίας.

 • περιγράψετε την πρωτοβουλία σας σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (επισυνάπτοντας στοιχεία και σχετικά έγγραφα για την ομάδα διοργανωτών, τη χρηματοδότηση που έχετε λάβει κ.λπ.)

Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να καταχωρίσει όλες τις πρωτοβουλίες. Καταχωρίζει μόνο πρωτοβουλίες που πληρούν ορισμένα κριτήρια.
Αφού ζητήσετε την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας, θα κρίνουμε αν θα την κάνουμε δεκτή.
Θα λάβετε απάντηση εντός 2 μηνών (ή μερικές φορές, εντός 4 μηνών).
Εάν γίνει δεκτή η πρωτοβουλία σας, θα δημοσιευτεί εδώ.

step-2
3

Βήμα 3: Ζητήστε βοήθεια

Πρέπει να λάβετε υποστήριξη από τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άτομα,
με ελάχιστο αριθμό υποστηρικτών σε τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ.
Τα άτομα αυτά πρέπει να συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο έντυπο δήλωσης υποστήριξης.

Μπορείτε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης:

 • σε έντυπη μορφή (προσυμπήρωμένα έντυπα τα οποία μπορείτε να τηλεφορτώσετε από τον λογαριασμό διοργανωτή) ή

 • ηλεκτρονικά (επιλέξτε μεταξύ των 2 δυνατοτήτων).

Αυτά τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Χρονικό πλαίσιο

Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εκστρατεία σας, πρέπει να ορίσετε μία ημερομηνία έναρξης
(το αργότερο 6 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της πρωτοβουλίας σας) και να ενημερώσετε την Επιτροπή 10 ημέρες νωρίτερα.
Μετά έχετε στη διάθεσή σας 12 μήνες για να συγκεντρώσετε τον ελάχιστο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης.

Ποιος μπορεί να υπογράψει;

Οι υπογράφοντες πρέπει να είναι:

ΣΥΜΒΟΥΛΗ – Είναι προτιμότερο να συγκεντρώσετε περισσότερες υπογραφές από όσες απαιτούνται. Μερικές φορές, οι αρχές της κάθε χώρας ενδέχεται να μην μπορούν να επικυρώσουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που υποβάλλετε. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συγκέντρωσης υπογραφών, θα πρέπει να τηρείτε τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκέντρωση υπογραφών

step 3
4

Βήμα 4: Ζητήστε επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης

Εάν καταφέρετε να συγκεντρώσετε αρκετές υπογραφές εντός του χρονικού πλαισίου των 12 μηνών, ομαδοποιήστε τις ανά εθνικότητα και στείλτε τις για επαλήθευση στις αρμόδιες αρχές της κάθε ευρωπαϊκής χώρας.

Έχετε μέχρι 3 μήνες για να τις υποβάλετε.

Έπειτα, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους άλλους 3 μήνες για να επιβεβαιώσουν ποιες δηλώσεις υποστήριξης είναι έγκυρες (θα σας χορηγήσουν σχετικό πιστοποιητικό).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ – Εάν χρησιμοποιήσετε το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα της Επιτροπής για να συγκεντρώσετε τις δηλώσεις υποστήριξης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την υπηρεσία ασφαλούς ανταλλαγής αρχείων για να τις διαβιβάσετε (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) στις εθνικές αρχές. Αναλαμβάνουμε εμείς αυτή τη διαβίβαση.

Περισσότερες πληροφορίες για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης.

step 4
5

Βήμα 5: Υποβάλετε την πρωτοβουλία σας

Αφού λάβετε το τελευταίο πιστοποιητικό από τις εθνικές αρχές, έχετε στη διάθεσή σας 3 μήνες για να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας στην Επιτροπή — μαζί με πληροφορίες για την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση που έχετε λάβει για την πρωτοβουλία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρωτοβουλίας.

step 5
6

Βήμα 6: Πάρτε απάντηση

Αφού υποβάλετε την πρωτοβουλία σας, αρχίζει η εξέτασή της:

 • Εντός ενός μηνός
  Θα συναντηθείτε με εκπροσώπους της Επιτροπής για να τους εξηγήσετε λεπτομερώς τα ζητήματα που εγείρονται με την πρωτοβουλία σας.
   
 • Εντός 3 μηνών
  Θα έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε την πρωτοβουλία σας σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να διεξαγάγει συζήτηση στην ολομέλεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα της πρωτοβουλίας σας.
 • Εντός 6 μηνών
  Η Επιτροπή θα ανακοινώσει εάν θα προτείνει κάποια δράση αποκρινόμενη στην πρωτοβουλία σας και ποια θα είναι η δράση αυτή, καθώς και τους λόγους της ανάληψης (ή της μη ανάληψης) δράσης. Η απάντηση θα έχει τη μορφή ανακοίνωσης, επίσημα εγκεκριμένης από τους/τις επιτρόπους και δημοσιευμένης σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη απάντησης από την Επιτροπή.

step 6
>

Επόμενα βήματα

Νομοθεσία

Εάν η Επιτροπή θεωρεί ότι η θέσπιση νομοθεσίας αποτελεί κατάλληλη απάντηση στην πρωτοβουλία σας, θα αρχίσει να εκπονεί επίσημη πρόταση. Η διαδικασία αυτή ίσως απαιτήσει προπαρασκευαστικά βήματα όπως, δημόσιες διαβουλεύσεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων κ.λπ. Αφού εγκριθεί από την Επιτροπή, η πρόταση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ (ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο στο Συμβούλιο), που θα πρέπει να την εγκρίνουν προκειμένου να καταστεί νόμος.

Άλλες δράσεις

Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προτείνει νομοθεσία. Ακόμη και εάν απαντήσει θετικά, ενδέχεται για την πρωτοβουλία σας να ενδείκνυνται άλλου είδους δράσεις, μη νομοθετικού χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλά άλλα είδη μέτρων που ενδέχεται να είναι καταλληλότερα.

Επακόλουθες ενέργειες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να αξιολογήσει τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;