Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ποια είναι η διαδικασία

1

Βήμα 1: Ξεκινήστε

Πριν ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία, αξίζει να εξετάσετε κάποιες πρακτικές πτυχές, όπως:

Λεπτομερείς συμβουλές για όλα αυτά τα θέματα θα βρείτε στο Φόρουμ της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

step-1
2

Βήμα 2: Καταχωρίστε την πρωτοβουλία σας

Προτού αρχίσετε να συγκεντρώνετε υπογραφές για την πρωτοβουλία σας, πρέπει να ζητήσετε από την Επιτροπή να την καταχωρίσει.

Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να:

 • δημιουργήστε λογαριασμό διοργανωτή. Μέσω αυτού του λογαριασμού θα μπορείτε να διαχειρίζεστε την πρωτοβουλία σας και να είστε σε επαφή με την Επιτροπή καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής της πρωτοβουλίας.
 • περιγράψτε την πρωτοβουλία σας σε μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ (επισυνάπτοντας στοιχεία και σχετικά έγγραφα για την ομάδα διοργανωτών, τη χρηματοδότηση που έχετε λάβει κ.λπ.)

Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να καταχωρίσει όλες τις πρωτοβουλίες. Καταχωρίζει μόνο πρωτοβουλίες που πληρούν ορισμένα κριτήρια.
Αφού ζητήσετε την καταχώριση της πρωτοβουλίας σας, θα κρίνουμε αν θα την κάνουμε δεκτή.
Θα λάβετε απάντηση εντός 2 μηνών (ή μερικές φορές, εντός 4 μηνών).
Εάν αποδεχτούμε την πρωτοβουλία σας για καταχώριση, θα δημοσιευθεί εδώ.

step-2
3

Βήμα 3: Ζητήστε βοήθεια

Πρέπει να λάβετε υποστήριξη από τουλάχιστον 1 εκατομμύριο άτομα,
με ελάχιστο αριθμό υποστηρικτών σε τουλάχιστον επτά χώρες της ΕΕ.
Οι υποστηρικτές πρέπει να συμπληρώσουν ένα ειδικό έντυπο δήλωσης υποστήριξης.

Μπορείτε να συγκεντρώσετε δηλώσεις υποστήριξης:

Αυτά τα έντυπα είναι διαθέσιμα σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Χρονικός προγραμματισμός

Όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε την εκστρατεία σας, πρέπει να ορίσετε μία ημερομηνία έναρξης
(το αργότερο 6 μήνες από την ημερομηνία καταχώρισης της πρωτοβουλίας σας) και να ενημερώσετε την Επιτροπή 10 ημέρες νωρίτερα.
Στη συνέχεια, έχετε στη διάθεσή σας 12 μήνες για να συγκεντρώσετε τον ελάχιστο αριθμό δηλώσεων υποστήριξης.

Ποιος μπορεί να υπογράψει;

Οι υπογράφοντες πρέπει να είναι:

ΣΥΜΒΟΥΛΗ – Είναι προτιμότερο να συγκεντρώσετε περισσότερες υπογραφές από όσες απαιτούνται. Μερικές φορές, οι αρχές κάθε χώρας ενδέχεται να μην είναι σε θέση να επικυρώσουν όλες τις δηλώσεις υποστήριξης που υποβάλλετε. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας συλλογής, πρέπει να συμμορφώνεστε με τους κανόνες προστασίας των δεδομένων.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκέντρωση υπογραφών

step 3
4

Βήμα 4: Ζητήστε επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης

Εάν καταφέρετε να συγκεντρώσετε αρκετές υπογραφές εντός της προθεσμίας των 12 μηνών, ομαδοποιήστε τις ανά εθνικότητα και στείλτε τις προς επαλήθευση στις αρμόδιες αρχές κάθε χώρας της ΕΕ.

Έχετε μέχρι 3 μήνες για να τις υποβάλετε.

Στη συνέχεια, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους άλλους 3 μήνες για να ελέγξουν ποιες δηλώσεις υποστήριξης είναι έγκυρες (θα σας χορηγήσουν σχετικό πιστοποιητικό).

ΣΥΜΒΟΥΛΗ — Εάν χρησιμοποιείτε το κεντρικό επιγραμμικό σύστημα της Επιτροπής για τη συγκέντρωση δηλώσεων υποστήριξης, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία ασφαλούς ανταλλαγής αρχείων για τη διαβίβασή τους (δηλώσεων που συγκεντρώθηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), στις εθνικές αρχές. Αναλαμβάνουμε εμείς αυτή τη διαβίβαση.

Περισσότερες πληροφορίες για την επαλήθευση των δηλώσεων υποστήριξης.

step 4
5

Βήμα 5: Υποβάλετε την πρωτοβουλία σας

Μόλις λάβετε το τελευταίο πιστοποιητικό από τις εθνικές αρχές, έχετε προθεσμία 3 μηνών για να υποβάλετε την πρωτοβουλία σας στην Επιτροπή — μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με την υποστήριξη και τη χρηματοδότηση που έχετε λάβει για την πρωτοβουλία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρωτοβουλίας.

step 5
6

Βήμα 6: Πάρτε απάντηση

Αφού υποβάλετε την πρωτοβουλία σας, αρχίζει η εξέτασή της:

 • Εντός 1 μηνός

  Θα συναντηθείτε με εκπροσώπους της Επιτροπής για να τους εξηγήσετε λεπτομερώς τα θέματα που τίθενται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας σας.
   
 • Εντός 3 μηνών

  Θα έχετε την ευκαιρία να παρουσιάσετε την πρωτοβουλία κατά τη διάρκεια δημόσιας ακρόασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να διεξαγάγει συζήτηση στην ολομέλεια, η οποία μπορεί να οδηγήσει στην έκδοση ψηφίσματος σχετικά με το ζήτημα της πρωτοβουλίας σας.
   
 • Εντός 6 μηνών

  Η Επιτροπή θα διατυπώσει (ενδεχομένως), το είδος της δράσης που θα προτείνει σε απάντηση στην πρωτοβουλία σας, και τους λόγους για τους οποίους αναλαμβάνει δράση (ή όχι). Η απάντηση αυτή λαμβάνει τη μορφή ανακοίνωσης που εγκρίνεται επίσημα από το Σώμα των Επιτρόπων και δημοσιεύεται σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη λήψη απάντησης από την Επιτροπή.

step 6
>

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Νομοθεσία

Εάν η Επιτροπή θεωρήσει ότι η νομοθεσία αποτελεί κατάλληλη απάντηση στην πρωτοβουλία σας, θα αρχίσει να καταρτίζει επίσημη πρόταση. Αυτό μπορεί να απαιτήσει προπαρασκευαστικά στάδια όπως δημόσιες διαβουλεύσεις, εκτιμήσεις επιπτώσεων κ.λπ. Αφού εγκριθεί από την Επιτροπή, η πρόταση υποβάλλεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ (ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, μόνο στο Συμβούλιο), τα οποία θα πρέπει να την εγκρίνουν ώστε αυτή να καταστεί νόμος.

Άλλη δράση

Η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να προτείνει νομοθεσία. Ακόμη και εάν απαντήσει θετικά, ενδέχεται για την πρωτοβουλία σας να ενδείκνυνται άλλου είδους δράσεις, μη νομοθετικού χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλά άλλα είδη μέτρων που ενδέχεται να είναι καταλληλότερα.

Επακόλουθα μέτρα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί επίσης να αξιολογήσει τα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;