Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Regulativni okvir

Pogodbi

Pogodba o Evropski uniji, člen11(4)

Pogodba o delovanju Evropske unije, člen 24

Pravila

Splošna pravila (od 1. januarja 2020) – Uredba (EU) 2019/788posodobljena različica Priloge I

Pravila za zbiranje podpisov na spletu (od 1. januarja 2020) – Uredba (EU) 2019/1799

Pravila zaradi COVID-19 glede podaljšanja rokov (od 18. julija 2020 do 31. decembra 2022) - Uredba (EU) 2020/1042 - Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2200 z dne 17. decembra 2020 - IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/360 - IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2021/944

Za pobude, registrirane do 31. decembra 2019, se delno še vedno uporabljajo stara pravila:

Obvestilo o prehodni ureditvi glede nove uredbe o evropski državljanski pobudi, ki se bo uporabljala od 1. januarja 2020:

Transition_SL
slovenščina
(273.99 KB - PDF)
Prenesi

Glej tudi zgodovinski pregled evropske državljanske pobude.

Pregled Komisije

Komisija mora redno pregledovati delovanje evropske državljanske pobude. O svojih ugotovitvah poroča Evropskemu parlamentu in Svetu.

Naslednje poročilo mora pripraviti do 1. januarja 2024.

Drugo poročilo (2018)

Prvo poročilo (2015)

Glej tudi zgodovinski pregled evropske državljanske pobude.

Odbor

Naloga odbora je, da Komisiji pomaga pripravljati tehnične specifikacije za individualne sisteme spletnega zbiranja (kot so določene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2019/1799).

Vse informacije o sestankih odbora so v registru komitologije Komisije.

Strokovna skupina

Strokovna skupina je odgovorna za usklajevanje z državami EU glede načina izvajanja evropske državljanske pobude.

Sestavljajo jo predstavniki relevantnih nacionalnih organov.

Tu najdete več informacij o sestankih strokovne skupine.

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?