Verdragen

Verdrag betreffende de Europese Unie (artikel 11, lid 4)

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (artikel 24)

Regels

Algemene regels (vanaf 1 januari 2020) – Verordening (EU) 2019/788gewijzigde versie van Bijlage I

Regels inzake het online verzamelen van handtekeningen (vanaf 1 januari 2020) – Verordening (EU) 2019/1799

COVID-19: verlenging van de termijnen (van 18 juli 2020 tot en met 31 december 2022) - Verordening (EU) 2020/1042 - UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2020/2200 VAN DE COMMISSIE - UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/360 VAN DE COMMISSIE - UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2021/944 VAN DE COMMISSIE

Initiatieven die tot 31 december 2019 geregistreerd zijn, vallen nog gedeeltelijk onder de oude regels:

Mededeling over de overgangsregeling ten aanzien van de nieuwe verordening betreffende het Europees burgerinitiatief, die vanaf 1 januari 2020 van toepassing is:

Transition_NL
Nederlands
(11.53 KB - PDF)
Downloaden 

Zie ook de geschiedenis van het Europees burgerinitiatief

Herziening door de Commissie

De Commissie is verplicht regelmatig na te gaan hoe goed het Europees burgerinitiatief werkt. Zij brengt hierover verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad.

Het volgende verslag moet uiterlijk op 1 januari 2024 worden ingediend.

Tweede verslag (2018)

Eerste verslag (2015)

Zie ook de geschiedenis van het Europees burgerinitiatief

Comité

Het comité helpt de Commissie met de technische specificaties voor individuele online verzamelsystemen (die terug te vinden zijn in Uitvoeringsverordening (EU) 2019/1799 van de Commissie).

Informatie over de vergaderingen van het comité zijn te vinden in het comitologieregister van de Commissie

Deskundigengroep

De deskundigengroep coördineert de uitvoering van het Europees burgerinitiatief met de EU-landen.

De groep bestaat uit vertegenwoordigers van de bevoegde nationale instanties.

Meer informatie over de vergaderingen van de deskundigengroep