Mur għall-kontenut ewlieni
Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej

Qafas regolatorju

Referenzi tat-Trattat

Trattat dwar l-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 11(4)

Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Artikolu 24.

Regoli

Regoli ġenerali (mill-1 ta’ Jannar 2020) – Regolament (UE) 2019/788 - verżjoni aġġornata tal-AnnessI

Regoli dwar il-ġbir tal-firem online (mill-1 ta’ Jannar 2020) – Regolament (UE) Nru 2019/1799

Ir-regoli tal-COVID-19 biex jiġu estiżi l-limiti ta’ żmien (mit-18 ta’ Lulju 2020 sal-31 ta’ Diċembru 2022) - Regolament (UE) Nru 2020/1042 - ID-DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZOJNI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2020/2200 - ID-DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZOJNI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/360 - ID-DEĊIŻJONI TA’ IMPLIMENTAZZOJNI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2021/944

L-inizjattivi li ġew irreġistrati sal-31 ta’ Diċembru 2019 għadhom parzjalment irregolati mir-regoli l-antiki:

Avviż dwar l-arranġamenti transitorji dwar ir-Regolament il-ġdid dwar l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej, applikabbli mill-1 ta’ Jannar 2020

Transition_MT
Malti
(297.27 KB - PDF)
Iddawnlowdja

Ara wkoll l-Istorja tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Rieżami tal-Kummissjoni

Il-Kummissjoni hi meħtieġa li perjodikament teżamina mill-ġdid kif qed taħdem l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej. Hi tistabbilixxi s-sejbiet tagħha f’rapporti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

Ir-rapport li jmiss irid isir sal-1 ta’ Jannar 2024.

It-tieni rapport (2018)

L-ewwel rapport (2015)

Ara wkoll l-Istorja tal-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej

Kumitat

Ir-rwol tal-kumitat hu li jgħin lill-Kummissjoni bi speċifikazzjonijiet tekniċi għal sistemi individwali ta’ ġbir online (stabbiliti fir-Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1799).

Għal informazzjoni dwar il-laqgħat tal-kumitat, mur fir-Reġistru tal-Komitoloġija tal-Kummissjoni.

Grupp ta’ Esperti

Ir-rwol tal-grupp ta’ esperti hu li jikkoordina mal-pajjiżi tal-UE kif tiġi implimentata l-inizjattiva taċ-ċittadini Ewropej.

Il-grupp hu magħmul minn rappreżentanti mill-awtoritajiet nazzjonali rilevanti.

Aktar informazzjoni dwar il-laqgħat tal-grupp ta’ esperti.

Tixtieq titgħallem u tikkollabora?