Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

Regulatorni okvir

Ugovori

Ugovor o Europskoj uniji, članak 11. stavak 4.

Ugovor o funkcioniranju Europske unije, članak 24.

Pravila

Opća pravila (od 1. siječnja 2020.) – Uredba (EU) 2019/788ažurirana verzija Priloga I

Pravila o internetskom prikupljanju potpisa (od 1. siječnja 2020.) – Uredba (EU) 2019/1799

Pavila o produljenju rokova zbog pandemije bolesti COVID-19 (od 18. srpnja 2020. do 31. prosinca 2022.) - Uredba EU) 2020/1042 - PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/2200 - PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/360 - PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/944

Za inicijative registrirane do 31. prosinca 2019. još djelomično vrijede stara pravila:

Obavijest o prijelaznim mjerama povezanima s novom Uredbom o europskoj građanskoj inicijativi, koja se primjenjuje od 1. siječnja 2020.:

Transition_HR
hrvatski
(196.06 KB - PDF)
Preuzmi

Vidjeti i Povijest europske građanske inicijative.

Preispitivanje koje provodi Komisija

Komisija je dužna periodično preispitivati funkcioniranje europske građanske inicijative. Svoje nalaze iznosi u izvješćima Europskom parlamentu i Vijeću.

Rok za podnošenje sljedećeg izvješća je 1. siječnja 2024.

Drugo izvješće (2018.)

Prvo izvješće (2015.)

Vidjeti i Povijest europske građanske inicijative.

Odbor

Odbor pomaže Komisiji oko tehničkih specifikacija za pojedinačne sustave internetskog prikupljanja (utvrđene u Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/1799).

Informacije o sastancima odbora možete naći u Komisijinu registru komitologije.

Stručna skupina

Stručna skupina koordinira način primjene europske građanske inicijative s državama članicama EU-a.

Sastavljena je od predstavnika relevantnih nacionalnih tijela.

Više informacija o sastancima stručne skupine možete naći ovdje.

Zainteresirani ste za učenje i suradnju?