Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

De lovgivningsmæssige rammer

Henvisninger i traktaterne

Artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten

Artikel 24 i EUF-traktaten

Regler

Generelle regler (fra 1. januar 2020) – forordning (EU) 2019/788, ajourført udgave af bilag I

Regler for onlineindsamling af underskrifter (fra 1. januar 2020) – forordning (EU) 2019/1799

For borgerinitiativer, der registreres frem til og med den 31. december 2019, gælder de gamle regler til dels stadig:

Meddelelse om overgangsordninger for den nye forordning om det europæiske borgerinitiativ, gældende fra den 1. januar 2020:

Transition_DA
dansk
(11.36 KB - PDF)
Download

Se også historien om det europæiske borgerinitiativ.

Kommissionens gennemgang af borgerinitiativet

Kommissionen skal regelmæssigt undersøge, hvordan det europæiske borgerinitiativ fungerer. Den redegør for sine konklusioner i rapporter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Den næste rapport skal foreligge senest den 1. januar 2024.

Anden rapport (2018)

Første rapport (2015)

Se også historien om det europæiske borgerinitiativ.

Udvalget

Udvalget har til opgave at hjælpe Kommissionen med de tekniske specifikationer for individuelle onlineindsamlingssystemer (som fastlagt i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1799).

Du kan læse om udvalgets møder i Kommissionens komitologiregister.

Ekspertgruppen

Ekspertgruppen har til opgave sammen med EU-landene at koordinere, hvordan det europæiske borgerinitiativ bliver gennemført.

Gruppen består af repræsentanter fra de nationale myndigheder.

Læs om ekspertgruppens møder.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?