Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Právní rámec

Odkazy na Smlouvy

Smlouva o Evropské unii, čl. 11 odst. 4

Smlouva o fungování Evropské unie, článek 24

Pravidla

Obecná pravidla (platná od 1. ledna 2020) – nařízení (EU) 2019/788aktualizované znění přílohy I

Pravidla sběru podpisů online (platná od 1. ledna 2020) – nařízení (EU) 2019/1799

Pravidla prodloužení lhůt v důsledku COVID-19 (od 18. července 2020 do 31. prosince 2022) - nařízení (EU) 2020/1042 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2020/2200 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/360 - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/944

Iniciativy, které byly zaregistrovány do 31. prosince 2019, se částečně řídí původními pravidly:

Oznámení týkající se přechodných opatření k novému nařízení o evropské občanské iniciativě, které se začne používat od 1. ledna 2020:

Transition_CS
čeština
(286.3 KB - PDF)
Stáhnout

Viz také historie evropské občanské iniciativy

Přezkum ze strany Komise

Komise je povinna pravidelně fungování evropské občanské iniciativy přezkoumávat. Svá zjištění předkládá ve formě zprávy Evropskému parlamentu a Radě.

Příští zpráva má být předložena do 1. ledna 2024.

Druhá zpráva (2018)

První zpráva (2015)

Viz také historie evropské občanské iniciativy

Výbor

Úlohou výboru je pomáhat Komisi s technickými specifikacemi pro individuální online systémy sběru podpisů (podle prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1799).

Informace o zasedáních výboru najdete v rejstříku projednávání ve výborech Komise.

Skupina odborníků

Úlohou skupiny odborníků je koordinovat způsob provádění evropské občanské iniciativy se zeměmi EU.

Skupinu tvoří zástupci příslušných vnitrostátních orgánů.

Více informací o zasedáních skupiny odborníků.

Hledáte poradenství a kontakty?