Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Prahové hodnoty

4. Minimálny počet signatárov v prípade iniciatív zaregistrovaných v období po 1. 2. 2020

Tieto prahové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu.

Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).

ŠtátMinimálny pocet
Belgicko14 805
Bulharsko11 985
Česko14 805
Dánsko9 870
Nemecko67 680
Estónsko4 935
Írsko9 165
Grécko14 805
Španielsko41 595
Francúzsko55 695
Chorvátsko8 460
Taliansko53 580
Cyprus4 230
Lotyšsko5 640
Litva7 755
Luxembursko4 230
Maďarsko14 805
Malta4 230
Holandsko20 445
Rakúsko13 395
Poľsko36 660
Portugalsko14 805
Rumunsko23 265
Slovinsko5 640
Slovensko9 870
Fínsko9 870
Švédsko14 805

3. Minimálny počet signatárov v prípade iniciatív zaregistrovaných v období od 1. 1. 2020 do 31. 1. 2020

Tieto prahové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému celkovým počtom poslancov Európskeho parlamentu.

Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).

ŠtátMinimálny pocet
Belgicko15 771
Bulharsko12 767
Česko15 771
Dánsko9 763
Nemecko72 096
Estónsko4 506
Írsko8 261
Grécko15 771
Španielsko40 554
Francúzsko55 574
Chorvátsko8 261
Taliansko54 823
Cyprus4 506
Lotyšsko6 008
Litva8 261
Luxembursko4 506
Maďarsko15 771
Malta4 506
Holandsko19 526
Rakúsko13 518
Poľsko38 301
Portugalsko15 771
Rumunsko24 032
Slovinsko6 008
Slovensko9 763
Fínsko9 763
Švédsko15 020
Spojené kráľovstvo54 823

2. Minimálny počet signatárov v prípade iniciatív zaregistrovaných v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2019

Tieto prahové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750.

Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).

ŠtátMinimálny pocet
Belgicko15 750
Bulharsko12 750
Česko15 750
Dánsko9 750
Nemecko72 000
Estónsko4 500
Írsko8 250
Grécko15 750
Španielsko40 500
Francúzsko55 500
Chorvátsko8 250
Taliansko54 750
Cyprus4 500
Lotyšsko6 000
Litva8 250
Luxembursko4 500
Maďarsko15 750
Malta4 500
Holandsko19 500
Rakúsko13 500
Poľsko38 250
Portugalsko15 750
Rumunsko24 000
Slovinsko6 000
Slovensko9 750
Fínsko9 750
Švédsko15 000
Spojené kráľovstvo54 750

1. Minimálny počet signatárov v prípade iniciatív zaregistrovaných v období od 1. 7. 2014 do 31. 12. 2019

Tieto prahové hodnoty zodpovedajú počtu poslancov Európskeho parlamentu zvolených v každom členskom štáte, vynásobenému číslom 750.

Členské štáty sú zoradené abecedne podľa znenia v ich jazyku (protokolárne poradie).

ŠtátMinimálny pocet
Belgicko16 500
Bulharsko12 750
Česko16 500
Dánsko9 750
Nemecko74 250
Estónsko4 500
Írsko9 000
Grécko16 500
Španielsko37 500
Francúzsko54 000
Chorvátsko (po 1. 7. 2013)9 000
Taliansko54 000
Cyprus4 500
Lotyšsko6 000
Litva9 000
Luxembursko4 500
Maďarsko16 500
Malta3 750
Holandsko18 750
Rakúsko12 750
Poľsko37 500
Portugalsko16 500
Rumunsko24 750
Slovinsko5 250
Slovensko9 750
Fínsko9 750
Švédsko13 500
Spojené kráľovstvo54 000
Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?