Przejdź do treści głównej
Europejska inicjatywa obywatelska

4. Minimalna liczba sygnatariuszy w przypadku inicjatyw zarejestrowanych od 1.02.2020 r.

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).

PaństwoWymagany próg
Belgia14 805
Bułgaria11 985
Czechy14 805
Dania9 870
Niemcy67 680
Estonia4 935
Irlandia9 165
Grecja14 805
Hiszpania41 595
Francja55 595
Chorwacja8 460
Włochy53 580
Cypr4 230
Łotwa5 640
Litwa7 755
Luksemburg4 230
Węgry14 805
Malta4 230
Niderlandy20 445
Austria13 395
Polska36 660
Portugalia14 805
Rumunia23 265
Słowenia5 640
Słowacja9 870
Finlandia9 870
Szwecja14 805

3. Minimalna liczba sygnatariuszy w przypadku inicjatyw zarejestrowanych w okresie od 1.01.2020 r. do 31.01.2020 r.

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez całkowitą liczbę posłów do Parlamentu Europejskiego.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).

PaństwoWymagany próg
Belgia15 771
Bułgaria12 767
Czechy15 771
Dania9 763
Niemcy72 096
Estonia4 506
Irlandia8 261
Grecja15 771
Hiszpania40 554
Francja55 574
Chorwacja8 261
Włochy54 823
Cypr4 506
Łotwa6 008
Litwa8 261
Luksemburg4 506
Węgry15 771
Malta4 506
Niderlandy19 526
Austria13 518
Polska38 301
Portugalia15 771
Rumunia24 032
Słowenia6 008
Słowacja9 763
Finlandia9 763
Szwecja15 020
Zjednoczone Królestwo54 823

2. Minimalna liczba sygnatariuszy w przypadku inicjatyw zarejestrowanych w okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2019 r.

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez 750.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).

PaństwoWymagany próg
Belgia15 750
Bułgaria12 750
Czechy15 750
Dania9 750
Niemcy72 000
Estonia4 500
Irlandia8 250
Grecja15 750
Hiszpania40 500
Francja55 500
Chorwacja8 250
Włochy54 750
Cypr4 500
Łotwa6 000
Litwa8 250
Luksemburg4 500
Węgry15 750
Malta4 500
Niderlandy19 500
Austria13 500
Polska38 250
Portugalia15 750
Rumunia24 000
Słowenia6 000
Słowacja9 750
Finlandia9 750
Szwecja15 000
Zjednoczone Królestwo54 750

1. Minimalna liczba sygnatariuszy w przypadku inicjatyw zarejestrowanych w okresie od 01.04.2012 r. do 30.06.2014 r.

Progi odpowiadają liczbie posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w każdym z państw członkowskich, pomnożonej przez 750.

Państwa członkowskie są wymienione w porządku alfabetycznym opartym na pisowni ich nazw w językach tych państw (porządek protokolarny).

PaństwoWymagany próg
Belgia16 500
Bułgaria12 750
Czechy16 500
Dania9 750
Niemcy74 250
Estonia4 500
Irlandia9 000
Grecja16 500
Hiszpania37 500
Francja54 000
Chorwacja (od 01.07.2013 r.)9 000
Włochy54 000
Cypr4 500
Łotwa6 000
Litwa9 000
Luksemburg4 500
Węgry16 500
Malta3 750
Niderlandy18 750
Austria12 750
Polska37 500
Portugalia16 500
Rumunia24 750
Słowenia5 250
Słowacja9 750
Finlandia9 750
Szwecja13 500
Zjednoczone Królestwo54 000
Chcesz wiedzieć więcej i współpracować z innymi?