Glavni sadržaj
Europska građanska inicijativa

4. Najmanji broj potpisnika potrebnih za inicijative registrirane od 1.2.2020.

Prag se dobije tako da se broj zastupnika Europskog parlamenta izabranih u pojedinoj državi članici pomnoži s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

Države članice navedene su abecednim redoslijedom, onako kako se pišu u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed).

ZemljaPrag
Belgija14 805
Bugarska11 985
Češka14 805
Danska9 870
Njemačka67 680
Estonija4 935
Irska9 165
Grčka14 805
Španjolska41 595
Francuska55 695
Hrvatska8 460
Italija53 580
Cipar4 230
Latvija5 640
Litva7 755
Luksemburg4 230
Mađarska14 805
Malta4 230
Nizozemska20 445
Austrija13 395
Poljska36 660
Portugal14 805
Rumunjska23 265
Slovenija5 640
Slovačka9 870
Finska9 870
Švedska14 805

3. Najmanji broj potpisnika potrebnih za inicijative registrirane od 1.1.2020. do 31.1.2020.

Prag se dobije tako da se broj zastupnika Europskog parlamenta izabranih u pojedinoj državi članici pomnoži s ukupnim brojem zastupnika u Europskom parlamentu.

Države članice navedene su abecednim redoslijedom, onako kako se pišu u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed).

ZemljaPrag
Belgija15 771
Bugarska12 767
Češka15 771
Danska9 763
Njemačka72 096
Estonija4 506
Irska8 261
Grčka15 771
Španjolska40 554
Francuska55 574
Hrvatska8 261
Italija54 823
Cipar4 506
Latvija6 008
Litva8 261
Luksemburg4 506
Mađarska15 771
Malta4 506
Nizozemska19 526
Austrija13 518
Poljska38 301
Portugal15 771
Rumunjska24 032
Slovenija6 008
Slovačka9 763
Finska9 763
Švedska15 020
Ujedinjena Kraljevina54 823

2. Najmanji broj potpisnika potrebnih za inicijative registrirane od 1.7.2014. do 31.12.2019.

Prag se dobije tako da se broj zastupnika Europskog parlamenta izabranih u pojedinoj državi članici pomnoži sa 750.

Države članice navedene su abecednim redoslijedom, onako kako se pišu u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed).

ZemljaPrag
Belgija15 750
Bugarska12 750
Češka15 750
Danska9 750
Njemačka72 000
Estonija4 500
Irska8 250
Grčka15 750
Španjolska40 500
Francuska55 500
Hrvatska8250
Italija54 750
Cipar4 500
Latvija6 000
Litva8 250
Luksemburg4 500
Mađarska15 750
Malta4 500
Nizozemska19 500
Austrija13 500
Poljska38 250
Portugal15 750
Rumunjska24 000
Slovenija6 000
Slovačka9 750
Finska9 750
Švedska15 000
Ujedinjena Kraljevina54 750

1. Najmanji broj potpisnika potrebnih za inicijative registrirane od 1.4.2012. do 30.6.2014.

Prag se dobije tako da se broj zastupnika Europskog parlamenta izabranih u pojedinoj državi članici pomnoži sa 750.

Države članice navedene su abecednim redoslijedom, onako kako se pišu u izvornom jeziku (protokolarni redoslijed).

ZemljaPrag
Belgija16 500
Bugarska12 750
Češka16 500
Danska9 750
Njemačka74 250
Estonija4 500
Irska9 000
Grčka16 500
Španjolska37 500
Francuska54 000
Hrvatska (od 1. 7. 2013.)9 000
Italija54 000
Cipar4 500
Latvija6 000
Litva9 000
Luksemburg4 500
Mađarska16 500
Malta3 750
Nizozemska18 750
Austrija12 750
Poljska37 500
Portugal16 500
Rumunjska24 750
Slovenija5 250
Slovačka9 750
Finska9 750
Švedska13 500
Ujedinjena Kraljevina54 000
Zainteresirani ste za učenje i suradnju?