Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Ελάχιστα όρια

4. Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν από την 01/02/2020

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

ΧώραΌριο
Βέλγιο14 805
Βουλγαρία11 985
Τσεχία14 805
Δανία9 870
Γερμανία67 680
Εσθονία4 935
Ιρλανδία9 165
Ελλάδα14 805
Ισπανία41 595
Γαλλία55 695
Κροατία8 460
Ιταλία53 580
Κύπρος4 230
Λετονία5 640
Λιθουανία7 755
Λουξεμβούργο4 230
Ουγγαρία14 805
Μάλτα4 230
Κάτω Χώρες20 445
Αυστρία13 395
Πολωνία36 660
Πορτογαλία14 805
Ρουμανία23 265
Σλοβενία5 640
Σλοβακία9 870
Φινλανδία9 870
Σουηδία14 805

3. Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν μεταξύ 01/01/2020 και 31/01/2020

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί τον συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

ΧώραΌριο
Βέλγιο15 771
Βουλγαρία12 767
Τσεχία15 771
Δανία9 763
Γερμανία72 096
Εσθονία4 506
Ιρλανδία8 261
Ελλάδα15 771
Ισπανία40 554
Γαλλία55 574
Κροατία8 261
Ιταλία54 823
Κύπρος4 506
Λετονία6 008
Λιθουανία8 261
Λουξεμβούργο4 506
Ουγγαρία15 771
Μάλτα4 506
Κάτω Χώρες19 526
Αυστρία13 518
Πολωνία38 201
Πορτογαλία15 771
Ρουμανία24 032
Σλοβενία6 008
Σλοβακία9 763
Φινλανδία9 763
Σουηδία15 020
Ηνωμένο Βασίλειο54 823

2. Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν το διάστημα από 01/07/2014 έως 31/12/2019

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

ΧώραΌριο
Βέλγιο15 750
Βουλγαρία12 750
Τσεχία15 750
Δανία9 750
Γερμανία72 000
Εσθονία4 500
Ιρλανδία8 250
Ελλάδα15 750
Ισπανία40 500
Γαλλία55 500
Κροατία8 250
Ιταλία54 750
Κύπρος4 500
Λετονία6 000
Λιθουανία8 250
Λουξεμβούργο4 500
Ουγγαρία15 750
Μάλτα4 500
Κάτω Χώρες19 500
Αυστρία13 500
Πολωνία38 250
Πορτογαλία15 750
Ρουμανία24 000
Σλοβενία6 000
Σλοβακία9 750
Φινλανδία9 750
Σουηδία15 000
Ηνωμένο Βασίλειο54 750

1. Ελάχιστοι αριθμοί υπογραφόντων για πρωτοβουλίες που καταχωρίστηκαν το διάστημα από 01/04/2012 έως 30/06/2014

Τα ελάχιστα όρια αντιστοιχούν στον αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται σε κάθε κράτος μέλος επί 750.

Τα κράτη μέλη παρατίθενται με την αλφαβητική σειρά στη γλώσσα τους (σειρά πρωτοκόλλου).

CountryThreshold
Βέλγιο16 500
Βουλγαρία12 750
Τσεχία16 500
Δανία9 750
Γερμανία74 250
Εσθονία4 500
Ιρλανδία9 000
Ελλάδα16 500
Ισπανία37 500
Γαλλία54 000
Κροατία (από 1/07/2013)9 000
Ιταλία54 000
Κύπρος4 500
Λετονία6 000
Λιθουανία9 000
Λουξεμβούργο4 500
Ουγγαρία16 500
Μάλτα3 750
Κάτω Χώρες18 750
Αυστρία12 750
Πολωνία37 500
Πορτογαλία16 500
Ρουμανία24 750
Σλοβενία5 250
Σλοβακία9 750
Φινλανδία9 750
Σουηδία13 500
Ηνωμένο Βασίλειο54 000
Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;