Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Прагове

4. Минимален брой поддръжници за инициативите, регистрирани от 1.2.2020 г. нататък

Праговете съответстват на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой на членовете на Европейския парламент.

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

ДържаваПраг
Белгия14 805
България11 985
Чехия14 805
Дания9 870
Германия67 680
Естония4 935
Ирландия9 165
Гърция14 805
Испания41 595
Франция55 695
Хърватия8 460
Италия53 580
Кипър4 230
Латвия5 640
Литва7 755
Люксембург4 230
Унгария14 805
Малта4 230
Нидерландия20 445
Австрия13 395
Полша36 660
Португалия14 805
Румъния23 265
Словения5 640
Словакия9 870
Финландия9 870
Швеция14 805

3. Минимален брой поддръжници за инициативите, регистрирани между 1.1.2020 г. и 31.1.2020 г.

Праговете съответстват на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по общия брой на членовете на Европейския парламент.

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

ДържаваПраг
Белгия15 771
България12 767
Чехия15 771
Дания9 763
Германия72 096
Естония4 506
Ирландия8 261
Гърция15 771
Испания40 554
Франция55 574
Хърватия8 261
Италия54 823
Кипър4 506
Латвия6 008
Литва8 261
Люксембург4 506
Унгария15 771
Малта4 506
Нидерландия19 526
Австрия13 518
Полша38 301
Португалия15 771
Румъния24 032
Словения6 008
Словакия9 763
Финландия9 763
Швеция15 020
Обединено кралство54 823

2. Минимален брой поддръжници за инициативите, регистрирани между 1.7.2014 г. и 31.12.2019 г.

Праговете съответстват на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

ДържаваПраг
Белгия15 750
България12 750
Чехия15 750
Дания9 750
Германия72 000
Естония4 500
Ирландия8 250
Гърция15 750
Испания40 500
Франция55 500
Хърватия8 250
Италия54 750
Кипър4 500
Латвия6 000
Литва8 250
Люксембург4 500
Унгария15 750
Малта4 500
Нидерландия19 500
Австрия13 500
Полша38 250
Португалия15 750
Румъния24 000
Словения6 000
Словакия9 750
Финландия9 750
Швеция15 000
Обединено кралство54 750

1. Минимален брой поддръжници за инициативите, регистрирани между 1.4.2012 г. и 30.6.2014 г.

Праговете съответстват на броя на членовете на Европейския парламент, избрани във всяка държава членка, умножен по 750.

Държавите членки са изброени по азбучен ред според наименованието им на техния собствен език (протоколен ред).

ДържаваПраг
Белгия16 500
България12 750
Чехия16 500
Дания9 750
Германия74 250
Естония4 500
Ирландия9 000
Гърция16 500
Испания37 500
Франция54 000
Хърватия (1.7.2013 г. нататък)9 000
Италия54 000
Кипър4 500
Латвия6 000
Литва9 000
Люксембург4 500
Унгария16 500
Малта3 750
Нидерландия18 750
Австрия12 750
Полша37 500
Португалия16 500
Румъния24 750
Словения5 250
Словакия9 750
Финландия9 750
Швеция13 500
Обединено кралство54 000
Искате да научите повече и да си сътрудничите?