Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των διοργανωτών πρωτοβουλιών πολιτών στο μητρώο ΕΠΠ

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των υπογραφόντων, τα οποία συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα των υπογραφόντων, τα οποία συλλέγονται είτε μέσω ατομικού επιγραμμικού συστήματος είτε μέσω εντύπων σε χαρτί

Πολιτική όσον αφορά το απόρρητο των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των υπογραφόντων, οι οποίες συγκεντρώνονται μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των συνδρομητών στο ενημερωτικό δελτίο της ΕΠΠ

Πολιτική προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τη λειτουργία της επιγραμμικής συνεργατικής πλατφόρμας της ΕΠΠ

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;