Behöriga myndigheter

Kontaktpunkter 

Krav på personuppgifter

Andra nationella bestämmelser som rör förordningens tillämpning

National provisions 2019/788
Engelska
(8.74 MB - ZIP)
Ladda ner 
National provisions 211/2011
Engelska
(12.18 MB - ZIP)
Ladda ner 

Brexit – tillkännagivande om förberedelser

Meddelande: Hur Storbritanniens utträde ur EU påverkar reglerna för EU:s medborgarinitiativ

Alla hänvisningar i detta tillkännagivande till den 30 mars 2019 kl. 00.00 (centraleuropeisk tid) som Storbritanniens utträdesdag från EU ska tolkas som den 1 februari 2020 kl. 00.00 (centraleuropeisk tid).