Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Cur chun feidhme ag an leibhéal náisiúnta

Údaráis inniúla

Pointí teagmhála

Ceanglais sonraí

Treoir línte agus moltaí

Forálacha eile náisiúnta a bhaineann le cur chun feidhme an Rialacháin

​National provisions 2019/788
Béarla
(13.43 MB - ZIP)
Íoslódáil

 

National provisions 211/2011
Béarla
(12.18 MB - ZIP)
Íoslódáil

Fógra i dtaobh ullmhacht le haghaidh Brexit

Fógra do pháirtithe leasmhara: Tarraingt siar na Ríochta Aontaithe agus rialacha an Aontais maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

Aon tagairt san fhógra seo don 30 Márta 2019 ag 00.00 (Am Lár na hEorpa) mar dháta tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas Eorpach, ní mór í sin a léamh mar thagairt don 1 Feabhra 2020 ag 00:00 (Am Lár na hEorpa).

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?