Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Rakendamine riiklikul tasandil

Pädevad asutused

Riiklikud kontaktpunktid

Andmenõuded

Suunised ja soovitused

Muud määruse rakendamisega seotud siseriiklikud sätted

​National provisions 2019/788
Inglise keel
(13.43 MB - ZIP)
Allalaadimine

 

National provisions 211/2011
Inglise keel
(12.18 MB - ZIP)
Allalaadimine

Teade huvirühmadele: Ühendkuningriigi väljaastumine EList ja Euroopa kodanikualgatust käsitlevad ELi eeskirjad.

Kõiki selles teates esitatud viiteid 30. märtsile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) kui Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kuupäevale tuleb tõlgendada viidetena 1. veebruarile 2020 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi).

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?