Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο

Αρμόδιες αρχές

Σημεία επαφής σε εθνικό επίπεδο

Απαιτήσεις παροχής δεδομένων

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Άλλες εθνικές διατάξεις σχετικές με την εφαρμογή του κανονισμού

​National provisions 2019/788
English
(13.43 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

 

National provisions 211/2011
English
(12.18 MB - ZIP)
Τηλεφόρτωση

Ανακοίνωση σχετικά με την ετοιμότητα για το Brexit

Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους: αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και κανόνες της ΕΕ στον τομέα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών

Κάθε αναφορά της ανακοίνωσης αυτής στην 30ή Μαρτίου 2019, ώρα 00.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης), ως ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να νοείται ως αναφορά στην 1η Φεβρουαρίου 2020, ώρα 00.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;