Компетентни органи

Звена за контакт на национално равнище

Изисквания относно данните

Други национални разпоредби, свързани с прилагането на Регламента

National provisions 2019/788
Английски
(10.19 MB - ZIP)
Изтегляне 
National provisions 211/2011
Английски
(12.18 MB - ZIP)
Изтегляне 

 

 

Известие за готовност във връзка с Брексит

Известие до заинтересованите страни: Оттегляне на Обединеното кралство и правила на ЕС в областта на Европейската гражданска инициатива.

Всяко посочване в това известие на 30 март 2019 г. в 00:00 часа централноевропейско време като датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се чете като посочване на 1 февруари 2020 г. в 00:00 часа централноевропейско време.