Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών

Απαιτήσεις παροχής δεδομένων

Σύνοψη των κανόνων

Οι κανόνες αυτοί ισχύουν μόνο για τις πρωτοβουλίες πολιτών που καταχωρίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2020.

* Ελάχιστη ηλικία για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας:

Αντιστοιχεί στην ηλικία που δικαιούται κανείς να ψηφίσει στις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι χώρες μπορούν να αποφασίσουν να μειώσουν την απαιτούμενη ηλικία για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας στα 16 έτη εφόσον το επιθυμούν.

** Απαιτούμενα δεδομένα:

A: Πλήρες όνομα/ονόματα, Επίθετο/Επίθετα, Τόπος κατοικίας (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα), Ημερομηνία γέννησης, Ημερομηνία, Υπογραφή

B: Πλήρες όνομα/ονόματα, Επίθετο/Επίθετα, προσωπικός αριθμός ταυτότητας/προσωπικός αριθμός εγγράφου ταυτότητας, τύπος προσωπικού αριθμού ταυτότητας ή εγγράφου, Ημερομηνία, Υπογραφή

*** Η υπογραφή με ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας είναι δυνατή μόνο μέσω του κεντρικού επιγραμμικού συστήματος συγκέντρωσης

Εφαρμογή των κανόνων σε κάθε χώρα

Τα κράτη μέλη αναγράφονται με αλφαβητική σειρά με βάση την ορθογραφία της γλώσσας του πρωτοτύπου (διάταξη πρωτοκόλλου).

 Ελάχιστη ηλικία για την υποστήριξη μιας πρωτοβουλίας *Απαιτούμενα δεδομένα **Τύπος προσωπικού αριθμού ταυτότητας ή εγγράφων (μόνο για τη Β)Έχει ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο ταυτότητας;***

Βέλγιο

18BRijksregisternummer / Numéro de Registre National / Nummer des NationalregistersΝΑΙ

Βουλγαρία

18BЕдинен Граждански НомерΌχι ακόμη

Τσεχία

18BObčanský průkaz / Cestovní pasΝΑΙ

Δανία

18AΆνευ αντικείμενουΌχι ακόμη

Γερμανία****

16AΆνευ αντικείμενουΝΑΙ

Εσθονία

16BISIKUKOODΝΑΙ

Ιρλανδία

18AΆνευ αντικείμενουΌχι ακόμη

Ελλάδα

17AΆνευ αντικείμενουΌχι ακόμη

Ισπανία

18BDocumento Nacional de Identidad / PasaporteΝΑΙ

Γαλλία

18AΆνευ αντικείμενουΌχι ακόμη

Κροατία

18BOsobni identifikacijski broj (OIB)ΝΑΙ

Ιταλία

18BPassaporto / Carta d’identitàΝΑΙ

Κύπρος

18BΔελτίο Ταυτότητας / ΔιαβατήριοΌχι ακόμη

Λετονία

18BPersonas kodsΝΑΙ

Λιθουανία

18BAsmens kodasΝΑΙ

Λουξεμβούργο

18AΆνευ αντικείμενουΝΑΙ

Ουγγαρία

18Bszemélyazonosító igazolvány / útlevél / személyi azonosító (személiy szám)Όχι ακόμη

Μάλτα

16BKarta tal-IdentitàΝΑΙ

Κάτω Χώρες

18AΆνευ αντικείμενουΝΑΙ

Αυστρία

16BReisepass / PersonalausweisΝΑΙ

Πολωνία

18BNumer ewidencyjny PESELΌχι ακόμη

Πορτογαλία

18BBilhete de identidade / Passaporte / Cartão de CidadãoΝΑΙ

Ρουμανία

18BCarte de identitate / Pașaport / Cod Numeric PersonalΌχι ακόμη

Σλοβενία

18BEnotna matična številka občana (EMŠO)Όχι ακόμη

Σλοβακία

18AΆνευ αντικείμενουΝΑΙ

Φινλανδία

18AΆνευ αντικείμενουΌχι ακόμη

Σουηδία

18BPersonnummerΝΑΙ

**** Εάν πρόκειται για Γερμανούς της αλλοδαπής, μόνον εφόσον έχουν δηλώσει την τρέχουσα μόνιμη κατοικία τους στην αρμόδια γερμανική διπλωματική αντιπροσωπεία στο εξωτερικό.

Θέλετε να μάθετε και να συνεργαστείτε;