Ugrás a fő tartalomra
Európai polgári kezdeményezés

A támogató nyilatkozatok ellenőrzésére és igazolására jogosult hatóságok

Ausztria

Bundeswahlbehörde

p.A. Bundesministerium für Inneres
Abteilung III/6 (Wahlangelegenheiten)
Cím

Herrengasse 7

1010 Wien

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+43 1 53126 905203

Belgium

Federal Public Service - Home Affairs/Service public fédéral Intérieur/Federale Overheidsdienst - Binnenlandse Zaken/Föderaler Öffentlicher - Dienst Inneres

Directorate General Identity and Citizens’ Affairs/Direction générale Identité et Affaires citoyennes/Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken/Generaldirektion Identität und Bürgerangelegenheiten
National Registry/Registre national/Rijksregister/Nationalregister
Cím

Park Atrium

Koloniënstraat/Rue des colonies 11

1000 Brussels/Bruxelles

 

Telefonszám(ok)
+32 2 518 2099

Bulgária

Ministry of Regional Development and Public Works (MRDPW)

General Direction “Civil Registration and Administrative Services” (CRAS)
Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване"
Cím

ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19

1202 София

St.St. Kiril and Metodiy str. 17 – 19

1202 Sofia

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+359 2 9863486

Horvátország

Ministry of Justice and Public Administration

Ciprus

Csehország

Czech Ministry of the Interior

Dánia

Ministry of the Interior and Housing

Észtország

Finnország

Digital and Population Data Services Agency

Digi- ja väestötietovirasto
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata
Cím

PO BOX 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PL 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsinki

PB 123 (Lintulahdenkuja 2) - 00531 Helsingfors

 

(in particular questions concerning the statements of support; verification and certification of statements of support)

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+358 295 353 137

Franciaország

Ministère de l'intérieur - Secrétariat général

Direction de la modernisation et de l'administration territoriale
Bureau des élections et des études politiques
Cím

Place Beauvau

75 008 Paris

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+33 1 4007 2111

Németország

Bundesverwaltungsamt (BVA)

Referat VM II 4
Cím

50728 Köln

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+49 (0)221 758 4010

Görögország

Magyarország

Írország

Olaszország

Ministero dell'Interno

Lettország

The Central Election Commission of the Republic of Latvia

Latvijas Republikas
Centrālā vēlēšanu komisija
Cím

Smilšu iela 4

1050 Rīga

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+371 6732 2688

Litvánia

Luxemburg

Centre des technologies de l'information de l’Etat (CTIE)

Málta

Office of the Electoral Commission

Hollandia

The Minister of Interior Affairs and Kingdom Relations

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen, directive Democratie en Bestuur, afdeling Democratie
Cím

Postbus 20011

2500 EA Den Haag

 

Lengyelország

Chancellery of Prime Minister

Department of Systems Management
Cím

Królewska 27 street

00-060 Warsaw

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+48 22 245 54 12

Portugália

Románia

Romanian Ministry of Internal Affairs

Directorate for Persons’ Record and Databases’ Management
Ministerul de Interne / Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date
Cím

Str. Obcina Mare Nr. 2

Sector 6

Bucureşti

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+4021.440.24.40 extension 25230

Szlovákia

Ministerstvo vnútra SR

sekcia verejnej správy, odbor registrov, matrík a hlásenia pobytu, oddelenie správy registrov
Cím

Námestie Ľ. Štúra 1

974 04 Banská Bystrica

 

Telefonszám(ok)
+421 4 843 064 00

Szlovénia

Slovenian Ministry of the Interior

Head of Division for civil status, public documents and residence registration
Cím

Štefanova 2

1501 Ljubljana

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+386 (0)1 428 40 00

Spanyolország

Electoral Census Office

Oficina del Censo Electoral
Cím

C/ Poeta Joan Maragall 51

28071 Madrid

 

E-mail-cím(ek)
Telefonszám(ok)
+34 915 83 46 94,
| +34 915 83 4697

Svédország

The Swedish Central Election Authority

Szeretne többet megtudni vagy közreműködni?