Přejít na hlavní obsah
Evropská občanská iniciativa

Online systém ke sběru podpisů

Při sběru podpisů online si můžete jako organizátoři v současnosti vybrat ze 2 možností:

 • použít systém Komise
 • použít vlastní systém

Upozornění! Vlastní systém budete moci používat jen pro iniciativy registrované do konce roku 2022. Po tomto datu budete muset používat online systém Komise.

Online systém Komise

Komise provozuje centrální systém sběru prohlášení o podpoře.

Mezi jeho výhody patří:

 • vyžaduje minimum příprav (řešení „na klíč“)
 • zdarma pro organizátory
 • nevyžaduje schválení (systém již splňuje technické a bezpečností požadavky – systém můžete začít používat po podepsání dohody s Komisí)
 • rychlé nastavení (stačí informovat Komisi prostřednictvím vašeho organizátorského účtu 10 dní před začátkem sběru podpisů)
 • v některých zemích mohou vaši příznivci podepsat prohlášení o podpoře prostřednictvím elektronické identifikace
 • systém mohou plně využívat osoby se zdravotním postižením
 • systém můžete také použít ke shromažďování e-mailových adres vašich příznivců (a průběžně je pak informovat o vývoji iniciativy)
 • poskytování statistik k jednotlivým iniciativám jejím organizátorům.

Vlastní systém

Pokud se rozhodnete vytvořit vlastní systém (jeden systém na každou iniciativu):

 • musí váš systém splňovat určité technické specifikace týkající se zejména zabezpečení shromažďovaných dat a jejich uložení musíte ho nejdříve nechat schválit a získat potvrzení, které během 1 měsíce vystaví příslušný orgán státu EU, na jehož území budou data uložena – tento orgán by vám měl být schopen pomoci s bezpečnostními pravidly a požadavky
 • kopii potvrzení musíte umístit na internetové stránky, které budete ke sběru podpisů používat – až poté můžete začít podpisy sbírat.

Rychlé srovnání

Systém Komise

Vlastní systém

zdarma pro organizátory

možné náklady na software a hosting

žádné starosti se schválením (potvrzením)

systém je třeba nechat schválit a předložit potřebnou dokumentaci

včetně elektronické identifikace

bez elektronické identifikace

shromažďuje e-mailové adresy

shromažďování e-mailových adres závisí na tom, zda to zvolený systém umožňuje

sběr podpisů můžete zahájit po 10 dnech

nastavení systému vyžaduje určitý čas

dohoda s Komisí zahrnuje ochranu údajů a poskytuje vám tak určité krytí

musíte zajistit soulad s pravidly pro ochranu údajů

Hledáte poradenství a kontakty?