Направо към основното съдържание
Европейска гражданска инициатива

Система за събиране на изявления за подкрепа онлайн

В качеството си на организатори, понастоящем имате 2 възможности за събиране на подписи онлайн:

 • да използвате системата на Комисията
 • да използвате своя собствена система.

Внимание! Можете да използвате своя собствена система само за инициативи, регистрирани до края на 2022 г. За инициативите, регистрирани след това, ще можете да използвате само онлайн системата на Комисията.

Система за събиране на изявления за подкрепа онлайн на Комисията

Комисията поддържа централна система за събиране на изявления за подкрепа.

Сред нейните предимства са:

 • минимална подготовка (готова за използване)
 • безплатна за организаторите
 • не се изисква одобрение (системата отговаря на техническите стандарти и стандартите за сигурност – за да я използвате, просто подписвате споразумение с Комисията)
 • бързо конфигуриране (за да използвате системата, просто информирайте Комисията 10 работни дни преди началото на събирането на изявления чрез вашия организаторски акаунт)
 • в някои държави поддръжниците на вашата инициатива могат да използват електронна идентификация, за да я подпишат
 • системата е напълно достъпна за хора с увреждания
 • можете да използвате системата и за да събирате електронните адреси на поддръжниците (за текуща комуникация с тях относно инициативата)
 • осигуряват се статистически данни за инициативата на организаторите.

Собствена система за събиране на изявления за подкрепа

Ако решите да създадете своя собствена система (само 1 система за всяка инициатива):

 • вашата система трябва да отговаря на определени технически спецификации, по-специално по отношение на сигурността на събирането и съхранението на данните първо трябва да получите одобрение – под формата на удостоверение, издавано в рамките на 1 месец – от компетентния орган в държавата от ЕС, в която ще се съхраняват данните – органът може да е в състояние да ви помогне във връзка с правилата и изискванията за сигурност
 • трябва да качите копие от удостоверението на уебсайта, който използвате за вашата система за събиране на изявления – само тогава можете да започнете да събирате подписи.

Бързо сравнение

Система на Комисията

Собствена система

безплатна за организаторите

може да ви се наложи да платите за софтуер и хостване

не е необходимо одобрение (удостоверение)

изисква се одобрение и съответната документация

електронна идентификация

няма електронна идентификация

събиране на електронни адреси

събирането на електронни адреси зависи от системата, която използвате

можете да започнете събирането след 10 дни

необходимо е време за създаване на системата

обхванати сте от споразумението с Комисията (което обхваща защитата на данните)

вие трябва да осигурите съответствие с правилата за защита на данните

Искате да научите повече и да си сътрудничите?