Preskoči na glavno vsebino
Evropska državljanska pobuda

Skupina organizatorjev

Državljansko pobudo mora predlagati skupina organizatorjev.

Zahteve

Skupina mora izpolnjevati naslednje tri zahteve:

  1. Sestavljati jo mora najmanj sedem državljanov, ki so dovolj stari, da lahko volijo na volitvah v Evropski parlament (18 let, razen v Avstriji in na Malti, kjer je ta starost 16 let, in v Grčiji, kjer je 17 let).
  2. Prebivati morajo v najmanj sedmih različnih državah EU. Biti morajo državljani EU, vendar ni treba, da so državljani sedmih različnih držav EU. Skupino lahko denimo sestavljajo trije portugalski in štirje litovski državljani, vendar pod pogojem, da živijo v sedmih različnih državah EU.
  3. Nihče pa ne sme biti biti poslanec Evropskega parlamenta.

Kontaktni osebi

Skupina izmed svojih članov imenuje predstavnika/predstavnico in njegovega/njeno namestnika/namestnico, ki zastopata skupino.

Predstavnik in namestnik sta kontaktni osebi, ki ves čas postopka povezujeta skupino in Evropsko komisijo.

Pravna oblika skupine

Za upravljanje pobude lahko (vendar niste dolžni) ustanovite pravno osebo, ki mora biti registrirana v državi EU v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo.

Če ustanovite pravno osebo, morate svojemu predstavniku omogočiti, da deluje v imenu skupine.

Več informacij

Bi želeli izvedeti več in sodelovati?