Prejsť na hlavný obsah
Európska iniciatíva občanov

Skupina organizátorov

Iniciatívu občanov vždy predkladá skupina organizátorov.

Požiadavky

Skupina musí spĺňať nasledujúce 3 požiadavky:

  1. Musí mať minimálne 7 členov, ktorí dovŕšili požadovaný vek na voľby do Európskeho parlamentu (18 rokov s výnimkou Rakúska a Malty, kde sa požaduje 16 rokov, a Grécka, kde sa požaduje 17 rokov).

  2. Členovia musia žiť aspoň v 7 rôznych krajinách EÚ. Musia byť občanmi Európskej únie, ale nemusia byť štátnymi príslušníkmi 7 rôznych krajín EÚ. Skupinu môžu tvoriť napríklad traja portugalskí a štyria litovskí štátni príslušníci, ak žijú v 7 rôznych krajinách EÚ.

  3. Ani jeden z minimálnych 7 členov nesmie byť poslanec Európskeho parlamentu.

Kontaktné osoby

Skupina musí spomedzi seba vybrať jedného zástupcu a náhradníka, ktorí budú komunikovať v mene skupiny a zastupovať ju.

Budú vystupovať ako kontaktné osoby, ktoré počas celého postupu zabezpečia spojenie medzi skupinou a Komisiou.

Právna forma skupiny

Iniciatívu môžete, ale nemusíte riadiť ako právny subjekt. Daný subjekt musí byť registrovaný v členskom štáte EÚ a musí zodpovedať príslušným vnútroštátnym predpisom.

Ak si vytvoríte právny subjekt, zástupca skupiny musí byť poverený konať v mene subjektu.

Ďalšie informácie

 

Chcete sa vzdelávať a spolupracovať?