Chuig an bpríomhábhar
An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh

2020

An 15 Iúil 2020 ghlac Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle bearta sealadacha chun aghaidh a thabhairt ar thionchar phaindéim COVID-19 ar chur chun feidhme an Tionscnaimh Eorpaigh ó na Saoránaigh. Faoi na rialacha nua is féidir síneadh a chur le tréimhsí bailiúcháin na dtionscnamh ó na saoránaigh a bhfuil tionchar ag an bpaindéim orthu. Tuilleadh eolais.

Tagann rialacha nua a bhaineann leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh i bhfeidhm – Rialachán (AE) 2019/788.

2019

Glacann Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh na rialacha nua.

Céimeanna reachtacha na rialacha nua:

Eile:

Factsheet
Béarla
(228.77 KB - PDF)
Íoslódáil

2018

Glacann an Coimisiún an dara tuarascáil maidir le cur i bhfeidhm Rialachán (AE) Uimh. 211/2011 maidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh.

2017

Tar éis an athbhreithnithe a seoladh in 2015, glacann an Coimisiún togra le haghaidh rialacha nua maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh.

  • Faisnéis mhíniúcháin:
Staff working document
Béarla
(1.35 MB - PDF)
Íoslódáil

Obair ullmhúcháin maidir leis an togra ón gCoimisiún:

  • Comhairliúchán geallsealbhóirí (tuarascáil achomair):
Stakeholder consultation - summary report
Béarla
(202.19 KB - PDF)
Íoslódáil
  • Comhairliúchán poiblí (tuarascáil)
Public consultation - report
Béarla
(431.34 KB - PDF)
Íoslódáil
Open public consultation - replies
Béarla
(7.73 MB - ZIP)
Íoslódáil
  • Straitéis maidir leis an gcomhairliúchán geallsealbhóirí:
Stakeholder consultation strategy
Béarla
(94.63 KB - PDF)
Íoslódáil
Study on data requirements
Béarla
(2.31 MB - PDF)
Íoslódáil
Etude données - résumé
Béarla
(884.53 KB - PDF)
Íoslódáil
Study eID
Béarla
(6.74 MB - PDF)
Íoslódáil
OCS TS
Béarla
(3.51 MB - PDF)
Íoslódáil

Aighneachtaí eile mar chuid den athbhreithniú:

  • Moltaí ón Ombudsman (2017):
Ombudsman suggestions
Béarla
(218.51 KB - PDF)
Íoslódáil
ICT impact study
Béarla
(2.93 MB - PDF)
Íoslódáil

2015

Glacann an Coimisiún an chéad tuarascáil ar chur i bhfeidhm an Rialacháinmaidir leis an tionscnamh ó na saoránaigh agus seolann an Coimisiún athbhreithniú ar na rialacha.

2012

Tagann rialacha maidir leis an Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh i bhfeidhm.

2011

Glacann Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh an tionscnamh ó na saoránaigh: Rialachán (AE) Uimh. 211/2011

Céimeanna reachtacha an Rialacháin nua:

2009

Tagann Conradh Liospóin (lena dtugtar isteach an Tionscnamh Eorpach ó na saoránaigh) i bhfeidhm.

Cuireann institiúidí an Aontais tús le rialacha agus nósanna imeachta a chruthú don ionstraim nua seo.

Ar mhaith leat foghlaim agus comhoibriú?