Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

A video production for the 10th anniversary of the European citizens' initiative by the European Economic and Social Committee.

2020

15. juulil 2020 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu ajutised meetmed, et tulla toime COVID-19 pandeemia mõjuga Euroopa kodanikualgatuse rakendamisele. Uute reeglite kohaselt võib allkirjade kogumise perioodi pikendada, kui pandeemia on kodanikualgatusele mõju avaldanud. Lisateave.

Jõustuvad Euroopa kodanikualgatust käsitlevad uued õigusnormid – määrus (EL) 2019/788.

2019

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad uued õigusnormid vastu.

Uute õigusnormidega seotud seadusandlik menetlus:

Muu:

Factsheet
Inglise keel
(228.77 KB - PDF)
Allalaadimine

2018

Komisjon võtab vastu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) kohaldamise teise aruande.

2017

Komisjon võtab pärast 2015. aastal algatatud läbivaatamist vastu ettepaneku Euroopa kodanikualgatust käsitlevate uute õigusnormide kohta.

  • Selgitav taust:
Staff working document
Inglise keel
(1.35 MB - PDF)
Allalaadimine

Komisjoni ettepaneku ettevalmistustööd:

  • Konsulteerimine sidusrühmadega (kokkuvõttev aruanne):
Stakeholder consultation - summary report
Inglise keel
(202.19 KB - PDF)
Allalaadimine
  • Avalik konsultatsioon (aruanne):
Public consultation - report
Inglise keel
(431.34 KB - PDF)
Allalaadimine
Open public consultation - replies
Inglise keel
(7.73 MB - ZIP)
Allalaadimine
  • Sidusrühmadega konsulteerimise strateegia:
Stakeholder consultation strategy
Inglise keel
(94.63 KB - PDF)
Allalaadimine
Study on data requirements
Inglise keel
(2.31 MB - PDF)
Allalaadimine
Etude données - résumé
Inglise keel
(884.53 KB - PDF)
Allalaadimine
Study eID
Inglise keel
(6.74 MB - PDF)
Allalaadimine
OCS TS
Inglise keel
(3.51 MB - PDF)
Allalaadimine

Muud läbivaatamisega seotud dokumendid:

  • Ombudsmani soovitused (2017):
Ombudsman suggestions
Inglise keel
(218.51 KB - PDF)
Allalaadimine
ICT impact study
Inglise keel
(2.93 MB - PDF)
Allalaadimine

2015

Komisjon võtab vastu esimese aruande kodanikualgatuse määruse kohaldamise kohta ja algatab õigusnormide läbivaatamise.

2012

Jõustuvad Euroopa kodanikualgatust käsitlevad õigusnormid.

2011

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu kodanikualgatuse määruse: määrus (EL) nr 211/2011

Määrusega seotud seadusandlik menetlus:

2009

Jõustub Lissaboni leping (millega kehtestatakse Euroopa kodanikualgatus).

ELi institutsioonid alustavad tööd selle uue vahendiga seotud õigusnormide ja menetluste loomiseks.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?