Põhisisu juurde
Euroopa kodanikualgatus

Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee videolavastus Euroopa kodanikualgatuse 10. aastapäevaks.

2020

15. juulil 2020 võtsid Euroopa Parlament ja nõukogu vastu ajutised meetmed, et tulla toime COVID-19 pandeemia mõjuga Euroopa kodanikualgatuse rakendamisele. Uute reeglite kohaselt võib allkirjade kogumise perioodi pikendada, kui pandeemia on kodanikualgatusele mõju avaldanud. Lisateave.

Jõustuvad Euroopa kodanikualgatust käsitlevad uued õigusnormid – määrus (EL) 2019/788.

2019

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad uued õigusnormid vastu.

Uute õigusnormidega seotud seadusandlik menetlus:

Muu:

Factsheet
Inglise keel
(228.77 KB - PDF)
Allalaadimine

2018

Komisjon võtab vastu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) kohaldamise teise aruande.

2017

Komisjon võtab pärast 2015. aastal algatatud läbivaatamist vastu ettepaneku Euroopa kodanikualgatust käsitlevate uute õigusnormide kohta.

  • Selgitav taust:
Staff working document
Inglise keel
(1.35 MB - PDF)
Allalaadimine

Komisjoni ettepaneku ettevalmistustööd:

  • Konsulteerimine sidusrühmadega (kokkuvõttev aruanne):
Stakeholder consultation - summary report
Inglise keel
(202.19 KB - PDF)
Allalaadimine
  • Avalik konsultatsioon (aruanne):
Public consultation - report
Inglise keel
(431.34 KB - PDF)
Allalaadimine
Open public consultation - replies
Inglise keel
(7.73 MB - ZIP)
Allalaadimine
  • Sidusrühmadega konsulteerimise strateegia:
Stakeholder consultation strategy
Inglise keel
(94.63 KB - PDF)
Allalaadimine
Study on data requirements
Inglise keel
(2.31 MB - PDF)
Allalaadimine
Etude données - résumé
Inglise keel
(884.53 KB - PDF)
Allalaadimine
Study eID
Inglise keel
(6.74 MB - PDF)
Allalaadimine
OCS TS
Inglise keel
(3.51 MB - PDF)
Allalaadimine

Muud läbivaatamisega seotud dokumendid:

  • Ombudsmani soovitused (2017):
Ombudsman suggestions
Inglise keel
(218.51 KB - PDF)
Allalaadimine
ICT impact study
Inglise keel
(2.93 MB - PDF)
Allalaadimine

2015

Komisjon võtab vastu esimese aruande kodanikualgatuse määruse kohaldamise kohta ja algatab õigusnormide läbivaatamise.

2012

Jõustuvad Euroopa kodanikualgatust käsitlevad õigusnormid.

2011

Euroopa Parlament ja nõukogu võtavad vastu kodanikualgatuse määruse: määrus (EL) nr 211/2011

Määrusega seotud seadusandlik menetlus:

2009

Jõustub Lissaboni leping (millega kehtestatakse Euroopa kodanikualgatus).

ELi institutsioonid alustavad tööd selle uue vahendiga seotud õigusnormide ja menetluste loomiseks.

Kas soovite rohkem teada ja koostööd teha?