2020

Nye regler for det europæiske borgerinitiativ træder i kraft (se forordning (EU) 2019/788)

2019

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager de nye regler.

Lovgivningsvejen, som de nye regler har fulgt:

Andet:

Factsheet
English
(228.77 KB - PDF)
Download 

2018

Kommissionen vedtager 2. rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om det europæiske borgerinitiativ.

2017

Som opfølgning på den gennemgang, der påbegyndtes i 2015, vedtager Kommissionen et forslag til nye regler om det europæiske borgerinitiativ.

  • Forklarende baggrundsmateriale:
Staff working document
English
(1.35 MB - PDF)
Download 

Forberedende arbejde til Kommissionens forslag: 

  • Høring af interesserede parter (sammenfattende rapport):
Stakeholder consultation - summary report
English
(202.19 KB - PDF)
Download 
  • Offentlig høring (rapport): 
Public consultation - report
English
(431.34 KB - PDF)
Download 
Open public consultation - replies
English
(7.73 MB - ZIP)
Download 
  • Strategi for høring af interesserede parter: 
Stakeholder consultation strategy
English
(94.63 KB - PDF)
Download 
Study on data requirements
English
(2.31 MB - PDF)
Download 
Etude données - résumé
English
(884.53 KB - PDF)
Download 
Study eID
English
(6.74 MB - PDF)
Download 
OCS TS
English
(3.51 MB - PDF)
Download 

Andre bidrag til gennemgangen: 

  • Ombudsmandens forslag (2017):
Ombudsman suggestions
English
(218.51 KB - PDF)
Download 
ICT impact study
English
(2.93 MB - PDF)
Download 

2015

Kommissionen vedtager 2. rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om det europæiske borgerinitiativ.

2012

Reglerne om det europæiske borgerinitiativ træder i kraft.

2011

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager det europæiske borgerinitiativ: Forordning (EU) nr. 211/2011

Lovgivningsvejen, som forordningen har fulgt:

2009

Lissabontraktaten (der indfører det europæiske borgerinitiativ) træder i kraft.

EU-institutionerne går i gang med at udarbejde regler og procedurer for borgerinitiativet.