Gå til hovedindholdet
Det europæiske borgerinitiativ

Det europæiske borgerinitiativs historie

En videoproduktion til 10-årsdagen for det europæiske borgerinitiativ fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.

2020

Den 15. juli 2020 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet midlertidige foranstaltninger for at tage højde for covid-19-pandemiens konsekvenser for gennemførelsen af det europæiske borgerinitiativ. De nye regler gør det muligt at forlænge indsamlingsperioden for borgerinitiativer som følge af pandemien. Læs også.

Nye regler for det europæiske borgerinitiativ træder i kraft (se forordning (EU) 2019/788)

2019

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager de nye regler.

Lovgivningsvejen, som de nye regler har fulgt:

Andet:

Factsheet
Engelsk
(228.77 KB - PDF)
Download

2018

Kommissionen vedtager 2. rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om det europæiske borgerinitiativ.

2017

Som opfølgning på den gennemgang, der påbegyndtes i 2015, vedtager Kommissionen et forslag til nye regler om det europæiske borgerinitiativ.

  • Forklarende baggrundsmateriale:
Staff working document
Engelsk
(1.35 MB - PDF)
Download

Forberedende arbejde til Kommissionens forslag:

  • Høring af interesserede parter (sammenfattende rapport):
Stakeholder consultation - summary report
Engelsk
(202.19 KB - PDF)
Download
  • Offentlig høring (rapport):
Public consultation - report
Engelsk
(431.34 KB - PDF)
Download
Open public consultation - replies
Engelsk
(7.73 MB - ZIP)
Download
  • Strategi for høring af interesserede parter:
Stakeholder consultation strategy
Engelsk
(94.63 KB - PDF)
Download
Study on data requirements
Engelsk
(2.31 MB - PDF)
Download
Etude données - résumé
Engelsk
(884.53 KB - PDF)
Download
Study eID
Engelsk
(6.74 MB - PDF)
Download
OCS TS
Engelsk
(3.51 MB - PDF)
Download

Andre bidrag til gennemgangen:

  • Ombudsmandens forslag (2017):
Ombudsman suggestions
Engelsk
(218.51 KB - PDF)
Download
ICT impact study
Engelsk
(2.93 MB - PDF)
Download

2015

Kommissionen vedtager 2. rapport om anvendelsen af forordning (EU) nr. 211/2011 om det europæiske borgerinitiativ.

2012

Reglerne om det europæiske borgerinitiativ træder i kraft.

2011

Europa-Parlamentet og Rådet vedtager det europæiske borgerinitiativ: Forordning (EU) nr. 211/2011

Lovgivningsvejen, som forordningen har fulgt:

2009

Lissabontraktaten (der indfører det europæiske borgerinitiativ) træder i kraft.

EU-institutionerne går i gang med at udarbejde regler og procedurer for borgerinitiativet.

Vil du lære nyt og samarbejde med andre?